Правила на Google Ads

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Поради продължаващата война в Украйна временно поставяме на пауза показването на реклами от Google на потребители, намиращи се в Русия.
Като част от скорошното ни спиране на рекламите в Русия също така ще поставим на пауза рекламите в продукти и мрежи на Google в световен мащаб за рекламодателите, които се намират в Русия.

Добре дошли в Центъра на Google за правила за рекламиране

Това е първият бутон за опциите за правилата на Google Ads. Изберете го, за да управлявате профила си посредством Мениджъра на правилата. Това е вторият бутон за опциите за правилата на Google Ads. Изберете го, за да научите как да коригирате спрян профил. Това е третият бутон за опциите за правилата на Google Ads. Изберете го, за да подадете сигнал за реклама в нарушение.

Общ преглед на правилата ни

Искаме да поддържаме благоприятна екосистема за дигитално рекламиране – такава, която е прозрачна и заслужава доверие и която работи за потребителите, рекламодателите и издателите. Целта на този Помощен център е да Ви помогне да създавате кампании в Google Ads, които спазват правилата ни за рекламиране, посочени по-долу. Тези правила са създадени не само за да се спазва законът, но и за да се осигури безопасна и положителна практическа работа на нашите потребители. Това означава, че правилата ни забраняват съдържание, което според нас вреди на потребителите и екосистемата за рекламиране като цяло.

За да се уверим, че рекламите от Google Ads спазват тези правила, използваме комбинация от автоматизирани инструменти и човешка оценка.

Нашите правила за рекламиране обхващат четири широки области:

Google Ads policies | prohibited content Забранено съдържание: Съдържание, което не можете да рекламирате в мрежата на Google
Google Ads policies | prohibited practice Забранени практики: Неща, които не можете да правите, ако искате да рекламирате чрез нас
Google Ads policies | restricted content Ограничени функции и съдържание: Съдържание, което можете да рекламирате, но с ограничения
Google Ads policies | Editorial and technical Редакционни и технически изисквания: Стандарти за качество за Вашите реклами, уебсайтове и приложения

За определения на правилата, примери и стъпки за отстраняване на неизправности кликнете върху всяко от правилата по-долу.

Забранено съдържание

Фалшифицирани стоки

Google Ads забранява продажбата или популяризирането с цел продажба на фалшифицирани стоки. Фалшифицираните стоки съдържат запазена марка или лого, идентични или по същество неразличими от запазената марка на друго лице. Те наподобяват марковите характеристики на стоката в опит да се представят като истински продукт на собственика на търговската марка. Тези правила важат за съдържанието на рекламата и уебсайта или приложението Ви. 


Опасни продукти или услуги

Ние искаме да помогнем за безопасността на хората както онлайн, така и офлайн, затова не допускаме популяризирането на някои продукти или услуги, които причиняват щети, вреди, или наранявания.

Примери за опасно съдържание: наркотици за развлечение (химически или от растителен произход); психоактивни вещества; оборудване, спомагащо за употребата на наркотици; оръжия, боеприпаси, взривни вещества и фойерверки; инструкции за създаването на взривни вещества или други вредни продукти; тютюневи изделия

Допускане на непочтено поведение

Ние ценим честността и справедливото отношение, затова не допускаме популяризирането на продукти или услуги, които имат за цел да позволят непочтено поведение.

Примери за продукти или услуги, които допускат непочтено поведение: хакерски софтуер или инструкции; услуги, предназначени за изкуствено повишаване на трафика на реклама или уебсайт; фалшифицирани документи; услуги за академични измами

Неподходящо съдържание

Ние ценим многообразието и уважението към другите и се стремим да избягваме обиждането на потребителите, затова не допускаме реклами или дестинации, в които се показва шокиращо съдържание или се популяризират омраза, нетърпимост, дискриминация или насилие.

Примери за неподходящо или обидно съдържание: малтретиране или сплашване на дадено лице или група, расова дискриминация, принадлежности на група за омраза, детайлно показани изображения на местопрестъпления или катастрофи, жестокост към животни, убийства, самонараняване, изнудване, продажба или търговия със застрашени видове, реклами с непристоен език


Забранени практики

Злоупотреба с рекламната мрежа

Искаме рекламите в Мрежата на Google да бъдат полезни, разнообразни, подходящи и безопасни за потребителите. Не допускаме реклами, съдържание или дестинации, които се опитват да измамят или заобиколят процедурите ни по преглед на рекламите.

Примери за злоупотреба с рекламната мрежа: популяризиране на съдържание, което съдържа злонамерен софтуер; „прикриване“ или използване на други техники за скриване на истинската дестинация, към която потребителите се насочват; „арбитраж“, или популяризиране на дестинации с единствената или основна цел показване на реклами; популяризиране на „прехвърлящи“ или „шлюзови“ дестинации, чието единствено предназначение е да изпращат потребителите другаде; рекламиране с единственото или основно намерение за получаване на публична подкрепа в социални мрежи от страна на потребителя; манипулиране на настройките в опит за заобикаляне на системите ни за преглед за съответствие с правилата

Събиране и използване на данни

Искаме потребителите да са уверени, че информацията за тях ще бъде уважавана и обработвана по подходящ начин. Затова рекламните ни партньори не трябва да злоупотребяват с тази информация, нито да я събират за неясни цели или без прилагане на подходящи мерки за разкриване и сигурност.

Имайте предвид, че при използване на персонализирано рекламиране, което включва ремаркетинг и персонализирани аудитории, важат допълнителни правила. Ако използвате функции за насочване с персонализирано рекламиране, не забравяйте да прегледате правилата за събиране и използване на данни за персонализирани реклами.

Примери за информация за потребителите, която трябва да се третира с повишено внимание: пълно име; имейл адрес; пощенски адрес; телефонен номер; номер на лична карта, пенсионна, социална или здравна осигуровка, данъчна регистрация или шофьорска книжка; дата на раждане или моминско име на майката в допълнение към информацията по-горе; финансово състояние; политическа принадлежност; сексуална ориентация; раса или етническа принадлежност; религия

Примери за безотговорно събиране и използване на данни: получаване на данни за кредитна карта чрез незащитен сървър; популяризации, които твърдят, че знаят сексуалната ориентация или финансовото състояние на потребителя; нарушения на правилата ни за ремаркетинг и рекламиране въз основа на интереси

Подвеждащо представяне

Искаме потребителите да имат доверие на рекламите в платформата ни, затова се стремим да осигуряваме ясни и честни реклами и да предоставяме на хората необходимите сведения, за да вземат информирани решения. Не допускаме реклами или дестинации, които подвеждат потребителите, като пропускат важна информация за продукта или предоставят подвеждащи сведения за продукти, услуги или бизнеси.

Примери за подвеждащо представяне: пропускане или прикриване на подробности за таксуването, като например как, за какво и кога ще бъдат таксувани потребителите; пропускане или прикриване на такси, свързани с финансови услуги, като например лихви, такси и глоби; непоказване на данъчни или лицензионни номера, информация за връзка или физически адрес, където е уместно; отправяне на оферти, които всъщност не са налични; заявяване на подвеждащи или нереалистични твърдения по отношение на загуба на тегло или финансова печалба; събиране на дарения под фалшив предлог; „фишинг“ или лъжливо представяне като реномирана фирма с цел получаване на ценна лична или финансова информация от потребителите


Ограничени функции и съдържание

Правилата по-долу се отнасят за съдържание, което понякога е деликатно от законова или културна гледна точка. Онлайн рекламирането може да бъде ефективен начин за достигане до клиентите, но когато става въпрос за деликатни области, ние също така работим усилено, за да предотвратим показването на тези реклами, когато и където те биха могли да бъдат неподходящи.

Поради това допускаме популяризирането на съдържанието по-долу, но с ограничения. Възможно е тези популяризации да не се показват на всеки потребител във всички местоположения, а спрямо рекламодателите може да се прилагат допълнителни изисквания, преди рекламите им да отговарят на условията за показване. Имайте предвид, че не всички рекламни продукти, функции или мрежи могат да поддържат това ограничено съдържание. Можете да намерите повече подробности в Центъра за правила.

Стандартно третиране на рекламите

An illustration representing Google

Google полага всички усилия да осигурява на всички потребители безопасна и надеждна практическа работа с рекламите. Затова ограничаваме показването на определени типове рекламни категории пред потребители, които не са влезли в профила си или които според системите ни са под 18-годишна възраст.

Сексуално съдържание

An illustration representing Google

Рекламите следва да се съобразяват с предпочитанията на потребителите и да спазват правните разпоредби. В рекламите и дестинациите ограничаваме определени видове сексуално съдържание, поради което те ще се показват само в ограничени случаи въз основа на заявките за търсене и възрастта на потребителя и законите на мястото, където се показва рекламата. Рекламите не трябва да са насочени към непълнолетни лица.

Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Примери за ограничено сексуално съдържание: видими гениталии и женски гърди, запознанства за намиране на партньори, секс играчки, стриптийз клубове, предизвикващи сексуални асоциации разговори в чат на живо и модели в сексуални пози.

Алкохол

An illustration representing Google

Спазваме местното законодателство и отрасловите стандарти относно алкохола, затова не допускаме определени типове рекламиране, свързано с алкохол (като това включва алкохол и напитки, наподобяващи алкохол). Някои типове свързани с алкохол реклами се допускат, ако спазват правилата по-долу, не са насочени към непълнолетни лица и са насочени само към държави, за които показването им е изрично разрешено.

Примери за ограничени алкохолни напитки: бира, вино, саке, спиртни напитки или твърд алкохол, шампанско, подсилено вино, безалкохолна бира, безалкохолно вино и безалкохолни дестилирани спиртни напитки

Авторски права

An illustration representing Google

Спазваме местните закони за авторските права и защитаваме правата на собствениците им, затова не допускаме реклами, които не са упълномощени да използват съдържание с авторски права. Ако сте законно упълномощени да използвате такова съдържание, кандидатствайте за сертифициране, за да рекламирате. Ако видите неупълномощено съдържание, изпратете жалба, свързана с авторски права.

Хазарт и игри

An illustration representing Google

Подкрепяме отговорното рекламиране на хазарт и спазваме местните закони за хазарта, както и отрасловите стандарти, затова не допускаме определени типове рекламиране, свързано с хазарт. Свързани с хазарт реклами се допускат, ако спазват правилата по-долу и ако рекламодателят е получил подходящо сертифициране от Google Ads. Рекламите за хазарт трябва да са насочени към одобрени държави, на целевата им страница да се показва информация за отговорно отношение към хазарта и никога да не бъдат насочени към непълнолетни лица. Проверете местните разпоредби за областите, към които искате да насочвате.

Примери за ограничено съдържание, свързано с хазарт: физически казина; сайтове, където потребителите могат да залагат на покер, бинго, рулетка или спортни събития; национални или частни лотарии; сайтове с агрегатори на спортни коефициенти; сайтове, предлагащи бонус кодове или промоционални оферти за сайтове за хазарт; онлайн образователни материали за игри, свързани с казино; сайтове, предлагащи игри от типа „покер за развлечение“; сайтове с несвързани с казино игри за пари

Здравеопазване и лекарства

An illustration representing Google

Неотклонно изпълняваме разпоредбите за рекламиране на здравеопазване и лекарствени средства, затова очакваме рекламите и дестинациите да спазват съответните закони и отраслови стандарти. Определени типове съдържание, свързано със здравеопазването, изобщо не може да се рекламира, а други могат да се рекламират само ако рекламодателят е сертифициран от Google и насочва само към одобрени държави. Проверете местните разпоредби за областите, към които искате да насочвате.

Политическо съдържание

An illustration representing Google

Очакваме всички политически реклами и дестинации да спазват местните закони за предизборни кампании и избирателни закони за областите, към които са насочени рекламите. Това правило включва задължителните по закон предизборни „дни за размисъл“.

Примери за политическо съдържание: популяризиране на политически партии или кандидати, застъпничество за политически въпроси

Финансови услуги

An illustration representing Google

Искаме потребителите да разполагат с подходяща информация, за да вземат информирани финансови решения. Правилата ни за рекламиране имат за цел да предоставят на потребителите информация, за да претеглят разходите, свързани с финансовите продукти и услуги, и да ги предпазят от вредни или измамни практики. За целите на тези правила за финансови продукти и услуги приемаме, че финансовите продукти и услуги са тези, свързани с управлението или инвестирането на пари и криптовалути, включително персонализираните съвети.

Когато популяризирате финансови продукти и услуги, трябва да спазвате държавните и местните разпоредби за всеки регион или държава, към които е насочена рекламата Ви, например да включвате разкриване на конкретна информация съгласно изискванията на местното законодателство. За повече информация вижте неизчерпателния ни списък с изисквания за конкретните държави, но имайте предвид, че се очаква рекламодателите да направят собствено проучване на местните разпоредби за всяко местоположение, към което са насочени рекламите им.

Запазени марки

An illustration representing Google
Има много фактори, които определят кога запазени марки могат да се използват в реклами от Google Ads. Заедно с описаните в Центъра за правила фактори тези правила важат само когато собственикът е подал валидна жалба до Google.

Законови изисквания

An illustration representing Google

Вие винаги носите отговорност за спазването на всички приложими закони и разпоредби в допълнение към правилата на Google за рекламиране за всички местоположения, където се показват рекламите Ви.

Други ограничени бизнеси

An illustration representing Google
Ограничаваме рекламирането на някои бизнеси с услугите ни, за да не допуснем експлоатация на потребителите дори ако изглежда, че отделни фирми спазват останалите ни правила. Въз основа на постоянните ни прегледи и отзивите от потребители, регулиращи органи и агенции за защита на потребителите понякога установяваме продукти или услуги, с които е възможна злоупотреба. Ако преценим, че определени видове бизнеси крият твърде висок риск за безопасността или практическата работа на потребителите, може да ограничим или спрем показването на свързаните с тях реклами.

Ограничени рекламни формати и функции

An illustration representing Google

Има много фактори, от които зависи успехът на разширените рекламни формати и функции в Google Ads. Определени рекламни формати не са налице за всички рекламодатели, докато не започнат да отговарят на конкретни изисквания или не преминат процес на сертифициране.

Изисквания за съдържание, създадено за деца

An illustration representing Google

Рекламодателите не може да показват персонализирани реклами в съдържание, определено като създадено за деца. Проверете тук за категориите с ограничение за рекламиране в съдържание, създадено за деца.

Редакционни и технически изисквания

Искаме да показваме реклами, които привличат вниманието на потребителите, без да са досадни или трудни за взаимодействие, затова сме разработили редакционни изисквания, които да помагат за запазването на рекламите привлекателни за потребителите. Също така сме определили технически изисквания, които да помагат на потребителите и рекламодателите да извлекат максимума от разнообразните рекламни формати, които предлагаме.

Редакционни изисквания

С цел да осигури качествена практическа работа на потребителите Google изисква всички реклами, разширения и дестинации да спазват високи професионални и редакционни стандарти. Допускаме само реклами, които са ясни, професионално изглеждащи и отвеждат потребителите до съдържание, което е подходящо, полезно и лесно за взаимодействие.

Примери за популяризации, които не отговарят на тези редакционни и професионални изисквания:

  • прекалено общи реклами, които съдържат неясни фрази, като „Купи продукти тук“;
  • използвани само за ефект думи, цифри, букви, препинателни знаци или символи, като БЕЗПЛАТЕН, б е з п л а т е н, Б € З П Л А Т € Н!!.

Изисквания за дестинацията

Искаме да осигурим добра практическа работа на потребителите, когато кликнат върху реклама, затова рекламните дестинации трябва да функционират правилно, да бъдат полезни и лесни за навигация и да предлагат уникална стойност за потребителите.

Примери за популяризации, които не отговарят на изискванията за дестинацията:

  • показван URL адрес, който не отразява точно URL адреса на целевата страница, като например google.bg, отвеждащ потребителите към gmail.com;
  • сайтове или приложения, които са в процес на създаване, с паркирани домейни или просто не работят;
  • сайтове, които не са видими в често използвани браузъри;
  • сайтове, които деактивират бутона за връщане назад на браузъра.

Технически изисквания

За да ни помогнат да запазим рекламите ясни и функционални, рекламодателите трябва да отговарят на определени технически изисквания.

Изисквания за рекламния формат

За да Ви помогнем да предоставяте качествена практическа работа на потребителите и да показвате привлекателни, професионално изглеждащи реклами, допускаме само популяризации, които спазват конкретни изисквания за всяка реклама. Прегледайте конкретните изисквания за всички рекламни формати, които използвате.

Забележка: Не допускаме неподходящи за малолетни реклами в графични и видеореклами и други рекламни формати, различни от текстови реклами. Прочетете повече за правилата ни за съдържанието за пълнолетни.

Примери за изисквания за рекламния формат: ограничения за броя знаци за заглавието или текста на рекламата, изисквания за размер на изображението, ограничения за размер на файла, ограничения за продължителност на видеоклипа, съотношения 

Всичко за правилата ни

Google Ads дава възможност на най-различни бизнеси от цял свят да популяризират с Google и в мрежата ни голямо разнообразие от продукти, услуги, приложения и уебсайтове. Искаме да Ви помогнем да достигате до съществуващи и потенциални клиенти и аудитории. За да помогнем обаче за създаването на безопасна и положителна практическа работа на потребителите, ние се вслушваме в техните отзиви и притеснения относно типовете реклами, които виждат. Освен това редовно преглеждаме промените в онлайн тенденциите и практиките, отрасловите норми и разпоредбите. И накрая, когато създаваме правилата си, вземаме предвид и своите ценности и култура като компания, наред с оперативните, технически и бизнес съображения. В резултат на това създадохме набор от правила, които важат за всички популяризации в мрежата на Google.

Google изисква от рекламодателите да спазват всички приложими закони и разпоредби, както и правилата на Google, описани по-горе. Важно е да се запознаете и да бъдете в течение с промените на тези изисквания за местата, където развивате бизнес дейност, както и за всички други места, където рекламите Ви се показват. Когато намерим съдържание, което нарушава тези изисквания, може да блокираме показването му, а в случаите на повтарящи се или груби нарушения може да спрем рекламирането Ви с нас.

 

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка

Кажете ни какво мислите

Оценете колко полезна е тази страница и споделете отзивите си с нас:
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
true
73067
false