Điều khoản & điều kiện của Google Ads

Nhà quảng cáo Google có thể tìm thấy Điều khoản và điều kiện cho quốc gia của họ bằng công cụ tìm kiếm Điều khoản và điều kiện của Google Ads của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?