Google Ads Hüküm ve Koşulları

Google, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla Yardım Merkezinin çevrilmiş sürümlerini sunar, ancak çevirilerde politikalarımızın içeriğinin değiştirilmesi amaçlanmaz. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Şartlar ve Koşullar konuma göre farklılık gösterebilir. Google reklamverenleri ülkeleri için geçerli olan Şartlar ve Koşullara Google Ads Şartlar ve Koşulları bulma aracımızı kullanarak ulaşabilirler.

Hindistan'daki reklamverenler için:

Hindistan Bilgi Teknolojisi Kuralları'nın (Aracı Kurum Kuralları ve Dijital Medya Etik İlkeleri, 2021) (diğer adıyla Aracı Kurum ve Dijital Medya Kuralları, 2021) 5. Maddesinde belirtilen koşullara göre Google, haber yayını ve güncel olaylarla ilgili yayın yapan kuruluşların, geçerli Hizmet Şartları'nın yanı sıra Aracı Kurum ve Dijital Medya Kuralları'nın 18. Maddesi uyarınca Hindistan Hükümeti Enformasyon ve Yayın Bakanlığı'na Google Ads'deki hesapları hakkında ayrıntılı bilgiler sunması gerektiğini belirtir.

Avustralya'daki reklamverenler için:

Avustralya'da bulunan müşteriler için geçerli olan Google Reklamcılık Programı Şartları 1 Kasım 2016 tarihinde değiştirilmiş ve Google Australia Pty Ltd şirketine atanmıştır. Güncellenmiş şartların kopyası aşağıda verilmektedir:

Reklamcılık Programı Şartları

İşbu Reklamcılık Programı Şartları ("Şartlar"), Google Australia Pty Ltd ("Google") ile bu Şartlar'ı uygulayan veya bu Şartlar'ı elektronik olarak kabul eden tüzel kişi ("Müşteri") arasında akdedilmiştir. İşbu Şartlar, Müşteri'nin, (i) Müşteri'ye bu Şartlar'la bağlantılı olarak verilen hesaplar aracılığıyla erişilebilen veya (ii) referans olarak bu Şartlar'ı kapsayan Google reklamcılık programları ve hizmetlerine (toplu olarak "Programlar") katılımını düzenler.  Lütfen bu Şartlar'ı dikkatli bir şekilde okuyun.  Bu Şartlar anlaşmazlıkları çözümlemek için bağlayıcı tahkimden yararlanılmasını da gerektirmektedir.

1 Programlar.  Müşteri, Google'a ve iştiraklerine, Müşteri'nin reklam malzemelerini, feed verilerini ve teknolojisini (toplu olarak "Reklamlar" veya "Reklam Öğesi") Google adına ya da geçerli olduğu durumlarda bir üçüncü taraf ("İş Ortağı") adına, Google veya iştirakleri tarafından sağlanan herhangi bir içeriğe ya da mülke (her biri birer "Mülk") yerleştirme yetkisi verir. Aşağıda belirtilenlerin tümünün sorumluluğu yalnızca Müşteri'ye aittir: (i) Reklamlar, (ii) Reklam trafiği işlemleri veya hedefleme kararları (ör. anahtar kelimeler) ("Hedeflemeler"), (iii) ilgili URL'ler, ara noktalar ve yönlendirmelerle birlikte, Reklamlar'ın görüntüleyenleri yönlendirdiği hedefler (ör. açılış sayfaları, mobil uygulamalar) ("Hedefler") ve (iv) Hedefler'de reklamı yapılan hizmetler ve ürünler (toplu olarak "Hizmetler"). Program, Müşteri'nin Google'a ve iştiraklerine Reklamlar'ı biçimlendirmek için otomatik araçlar kullanma yetkisi verdiği bir reklamcılık platformudur. Google ve iştirakleri, Müşteri'ye Hedeflemeler, Reklamlar veya Hedefler'in oluşturulması konusunda yardımcı olmak için belirli isteğe bağlı Program özellikleri sunabilir.  Müşteri bu isteğe bağlı özelliklerin kullanımına izin vermek zorunda değildir ve uygulanabilir olduğu ölçüde, bu özelliklerin kullanımını etkinleştirebilir veya özelliklerin kapsamı dışında kalmayı seçebilir.  Ancak Müşteri bu özellikleri kullanması durumunda Hedeflemeler, Reklamlar ve Hedefler'den tek başına sorumlu olacaktır.  Google ve iştirakleri veya İş Ortakları, istedikleri zaman herhangi bir nedenle belirli bir Hedefleme, Reklam ya da Hedef'i reddedebilir veya kaldırabilir. Örneğin bir Reklam veya Hedefleme, Politikaları ihlal etmesi ya da Google'ın Reklam veya Hedefleme'nin Google'ı ya da bir İş Ortağı'nı yükümlülüğe maruz bırakacağını düşünmesi durumunda reddedilebilir veya kaldırılabilir. Google ve iştirakleri, Programlar'ı istedikleri zaman değiştirebilir veya iptal edebilir.  Müşteri, Google'ın veya iştiraklerinin, kendi hizmetlerini ve ürünlerini desteklemek için Program açık artırmalarına katılabileceğini kabul eder.  Bazı Program özellikleri "Beta" veya diğer bir şekilde desteklenmeyen ya da gizli olarak tanımlanmıştır (toplu olarak "Beta Özellikler"). Müşteri, herkese açıklanmamış Beta Özellikler'den elde edilen herhangi bir bilgiyi veya Beta Özellikler'in şartlarını ya da varlığını ifşa edemez.

2 Politikalar.  Programlar'ın kullanımı (ör. Program hesaplarına erişim ve bu hesapların kullanılması ve kullanıcı adları ile şifrelerin korunması) ("Kullanım") ile ilgili sorumluluk yalnızca Müşteri'ye aittir. Program Kullanımı google.com/ads/policies adresinde sunulan geçerli Google politikalarına ve İş Ortağı politikaları dahil olmak üzere Google tarafından Müşteri'ye sunulan diğer tüm politikalara, ayrıca geçerli olduğu ölçüde privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy adresindeki Google AB Kullanıcı Rızası Politikası'na (her durumda, zaman zaman değiştirilen şekliyle "Politikalar") tabidir. Müşteri ayrıca Google'a Reklamlar'ı Politikalar'da açıklanan şekilde değiştirme yetkisi verir.  Program ile bağlantılı olarak, Google, google.com/policies/privacy adresinde sunulan Google Gizlilik Politikası'na uyacaktır (zaman zaman değiştirilen şekliyle).   Program Kullanımı'nın kapsam dahilinde olduğu ölçüde, Google ve Müşteri, geçerli olan durumlarda (i) privacy.google.com/businesses/controllerterms adresinde yer alan Google Ads Denetleyici-Denetleyici Veri Koruma Şartları'nı veya (ii) privacy.google.com/businesses/processorterms adresinde yer alan Google Ads Veri İşleme Şartları'nı (toplu olarak "AB Veri Şartları") kabul eder. Google, AB Veri Şartları'nda açıkça izin verilen durumlar dışında AB Veri Şartları'nı değiştirmeyecektir.  Müşteri (i) otomatik, sahte veya diğer bir şekilde geçersiz olan gösterimler, sorgular, tıklamalar ya da dönüşümler oluşturmayacak, (ii) ifşa edilmesi gereken durumlarda Programlar'la ilgili dönüşümleri gizlemeyecek, (iii) Google tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında, herhangi bir Mülk'teki reklamcılıkla ilgili bilgilere erişmek, bu bilgileri sorgulamak veya diğer bir şekilde toplamak için hiçbir otomatik veri kazıma ya da veri çıkarma yöntemi veya yolu kullanmayacak ya da (iv) Programlar'ın işleyişine müdahale etme girişiminde bulunmayacak ve hiçbir üçüncü tarafa bu sayılanları yapma yetkisi vermeyecektir.  Müşteri, işbu Şartlar uyarınca İş Ortağı Mülklerindeki Reklamlar ile ilgili iletişimleri yalnızca Google'a yönlendirecektir. 

3 Reklam Sunumu.  (a) Müşteri kötü amaçlı yazılım, casus yazılım, istenmeyen yazılım veya başka herhangi bir zararlı kod içeren ya da bunlarla bağlantılı olan veya Program güvenlik önlemlerini atlatan ya da kasten ihlal eden Reklamlar sağlamayacaktır.  (b) Müşteri, yalnızca üçüncü taraf Reklam sunmaya izin veren Programlar dahilinde Reklam sunmak veya Reklamlar'ı izlemek amacıyla ve sadece söz konusu Reklam sunucusunun Program'a katılmasına izin verilmiş olması koşuluyla bir Reklam sunucusu kullanabilir.  Google, Müşteri'nin Reklam sunucusu etiketlerinin işlevsel olabilmesi için bu etiketleri uygulayacaktır.  (c) BGBM ya da gBGBM'ye göre ücretlendirilen online görüntülü Reklam gösterimleriyle ("Görüntülü Reklamlar") ilgili olarak, fatura dönemi boyunca Google'ın bir Program için geçerli olan gösterim sayımı ("GS") Müşteri'nin üçüncü taraf Reklam sunucusunun ("3PAS") gösterim sayımından en az %10 fazla olursa Google ile 3PAS arasında mutabakat sağlanmasıyla ilgili çalışmaları Müşteri yönetecektir.  Bu tutarsızlığın giderilememesi durumunda, Müşteri fatura tarihinden sonraki 60 gün içinde ("Hak Talebi Süresi") hak talebinde bulunmalıdır. Google, hak talebinin geçerli olduğunu belirlerse Bölüm 9(b)'ye tabi olacak şekilde, geçerli olan durumlarda, Müşteri'ye fatura dönemi boyunca (Google'ın GS'si eksi 3PAS'ın GS'sinin %90'ı) ile Google'ın rapor ettiği ortalama kampanya BGBM'sinin veya gBGBM'sinin çarpımı biçiminde hesaplanan tutara eşit reklam kredisi verecektir.  Verilen tüm reklam kredilerinin, verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ("Son Kullanma Tarihi") Müşteri tarafından kullanılması gerekmektedir; Google, Müşteri'nin ilgili 3PAS sağlayıcısını kullanma iznini askıya alabilir ve söz konusu 3PAS sağlayıcısı için bu Bölüm'de yer alan, tutarsızlığın giderilmesine dair maddelerin yürürlüğünü askıya alabilir.  Reklam sunucusu etiketleri Google'a sağlanan 3PAS'tan alınan metrikler, yukarıdaki tutarsızlık giderme hesaplamalarında kullanılacaktır.  Google, tutarsızlık kayıtlarının doğrudan 3PAS tarafından Google'a sağlanmasını talep edebilir.  Müşteri'ye, 3PAS'ın Reklam sunamamasına bağlı olarak oluşan tutarsızlıklar için kredi verilmeyecektir.

4 Testler.  Müşteri, Google'a ve iştiraklerine, Reklam biçimlendirme, Hedeflemeler, Hedefler, kalite, sıralama, performans, fiyatlandırma ve açık artırma anında teklif ayarlamaları dahil olmak üzere, düzenli olarak Müşteri'nin Programlar'ı kullanımını etkileyebilecek testler gerçekleştirme yetkisini verir.  Müşteri, test sonuçlarının zamanında elde edilmesini ve geçerliliğini sağlamak için Bölüm 9(b)'ye tabi olmak üzere, Google'a söz konusu testleri önceden bildirimde bulunma veya ücret ödeme yükümlülüğü olmaksızın gerçekleştirme yetkisini verir. 

5 Reklam İptali.  Bir Politika, Program kullanıcı arayüzü veya işbu Şartlar'a atıfta bulunan bir sözleşmede ("KS") aksi belirtilmedikçe, taraflardan herhangi biri herhangi bir Reklam'ı, Reklam açık artırması ya da yerleştirmesi öncesinde herhangi bir zamanda iptal edebilir. Ancak Müşteri Google tarafından belirlenen taahhüt tarihinden sonra bir Reklam'ı iptal ederse (ör. rezervasyona dayalı kampanyalar) Müşteri, Google tarafından Müşteri'ye iletilen tüm iptal ücretlerinden sorumludur ve Reklam yine de yayınlanabilir.  İptal edilen Reklamlar'ın sunumu genellikle 8 iş saati içinde veya bir Politika'da ya da KS'de tanımlandığı şekilde durdurulacaktır ve Müşteri'nin, sunulan Reklamlar'dan kaynaklanan tüm ücretleri (ör. dönüşüme dayalı ücretler) ödeme yükümlülüğü geçerliliğini koruyacaktır.  Müşteri (i) böyle bir özelliğin bulunması halinde online olarak Müşteri'nin hesabından, (ii) böyle bir özelliğin bulunmaması halinde Müşteri'nin hesap temsilcisine e-posta göndermek suretiyle Google'a bildirimde bulunarak veya (iii) böyle bir özelliğin bulunmaması ve Müşteri'nin bir hesap temsilcisinin olmaması halinde ise ads-support@google.com adresine e-posta ile bildirim göndererek Reklamlar'ın iptalini (toplu olarak "Reklam İptal Süreci") etkinleştirmelidir. Müşteri, Google tarafından belirlenen son tarihten sonra Müşteri tarafından gönderilen veya gönderilmeyen Reklamlar için herhangi bir ödeme yükümlülüğünden kurtulmayacaktır. Müşteri tarafından sağlanan bir KS'nin Google için bağlayıcılığı olmayacaktır.

6 Taahhütler, Haklar ve Yükümlülükler. Müşteri; (a) Reklamlar, Hedefler ve Hedeflemeler ile ilgili hakların sahibi olduğunu ve Google'ın, iştiraklerinin ve İş Ortakları'nın Google Programları'nı işletebilmesi için bu hakları işbu belgeyle Google'a, iştiraklerine ve İş Ortakları'na verdiğini (feed verileri için, Müşteri'nin Programlar'ı kullanmayı sonlandırmasından sonrası da dahil olmak üzere) ve (b) Müşteri tarafından sağlanan tüm bilgi ve yetkilerin eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Müşteri, Google'a ve iştiraklerine, Programlar'ın amaçları doğrultusunda Hedefler'in geri alımını ve analizini otomatikleştirme ve Hedefler'e erişim için test amaçlı kimlik bilgileri oluşturma yetkisini verir.  Müşteri, Programlar ile bağlantılı olarak Google'a herhangi bir cep telefonu veya diğer bir telefon numarası sağlamak suretiyle, Google'a, iştiraklerine ve onların temsilcilerine, Programlar'ın amaçları doğrultusunda, otomatik telefon arama sistemi kullanmak dahil olmak üzere, verilen telefon numaralarını arama ve bu numaralara kısa mesaj gönderme (bu işlemler için standart mesaj ve veri ücretleri uygulanabilir) yetkisini verir.  Ancak Google, söz konusu izni esas alarak pazarlama amacıyla herhangi bir otomatik arama ve mesaj gönderme faaliyetinde bulunmayacaktır.  Müşteri ayrıca Google'a, iştiraklerine ve onların temsilcilerine Programlar'ın amaçları doğrultusunda Müşteri'ye elektronik posta gönderme yetkisini verir.  Müşteri, varsa Müşteri'nin işbu Şartlar'la bağlantılı olarak reklamını yaptığı her bir üçüncü taraf ("Reklamveren") adına hareket etme yetkisine sahip olduğunu ve söz konusu üçüncü tarafları işbu Şartlar'ın bağlayıcılığına tabi tuttuğunu taahhüt eder. İşbu Şartlar'da Müşteri için verilen referansların tümü, uygun olan durumlarda, Reklamveren için de geçerli olacaktır.  Müşteri'nin herhangi bir nedenle bir Reklamveren'i işbu Şartlar'ın bağlayıcılığına tabi tutmaması halinde, Reklamveren'in işbu Şartlar'ın bağlayıcılığına tabi olması durumunda üstleneceği tüm yükümlülükleri yerine getirmekten Müşteri sorumlu olacaktır.    Müşteri bir Program'ı reklam vermek amacıyla kendi adına kullanıyorsa bu kullanım çerçevesinde hem Müşteri hem de Reklamveren olarak kabul edilir.  Müşteri Reklamveren'e en az ayda bir olmak üzere raporlama verileri sağlayacaktır. Bu raporlama verilerinde Google için harcanan paranın dolar cinsinden tam tutarı ve makul şekilde belirgin olan bir konumdaki performans (minimum maliyetle söz konusu Reklamveren'in hesabında kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen tıklamalar ve gösterimler) açıklanacaktır.  Google, Reklamveren'in isteği üzerine, Reklamveren'e özel bilgileri Reklamveren ile paylaşabilir.  

7 İyileştirmeler.  Rezervasyon bazlı Görüntülü Reklamlar için Google, kampanya sonunda kararlaştırılan toplam sayıda Görüntülü Reklam'ın tamamını yayınlayacaktır. Google bu yükümlülüğünü yerine getiremezse Müşteri, Bölüm 9(b)'ye tabi olacak şekilde, söz konusu Görüntülü Reklamlar için Google'a yaptığı, itiraza konu olan ödemeyle ilgili olarak Hak Talebi Süresi içinde hak talebinde bulunmalıdır.  Google hak talebinin doğruluğunu teyit ederse Müşteri'yi yayınlanmayan Görüntülü Reklamlar için ücretlendirmeyecektir veya Müşteri ödemeyi zaten yapmışsa Google, kendi makul takdirine bağlı ve Bölüm 9(b)'ye tabi olmak üzere, (i) Son Kullanma Tarihi'ne kadar kullanılması gereken reklam kredilerinin verilmesini, (ii) hak talebinin doğruluğunun Google tarafından teyit edilmesinden sonraki 60 gün içinde Görüntülü Reklamlar'ın benzer bir konuma yerleştirilmesini ya da (iii) kampanyanın süresinin uzatılmasını sağlayabilir.  Google açık artırmaya dayalı herhangi bir Reklam'ın yayınlanacağını garanti edemez; dolayısıyla iyileştirmeler açık artırmaya dayalı Reklamlar için geçerli değildir.

8 Ödeme.  Müşteri, bir Program ile bağlantılı olarak ödenmesi gereken tüm ücretleri, Google'ın ilgili Müşteri için (zaman zaman değiştirilebilecek olan) onayladığı ödeme yöntemini kullanarak, Google tarafından belirtilen (ör. Program kullanıcı arayüzünde veya KS'de) ve ticari olarak makul olan bir dönem içinde ödeyecektir.  Geciken ödemelere aylık %1,5 oranında (veya yasaların izin verdiği oran daha düşükse mümkün olan en yüksek oranda) faiz uygulanacaktır.  Ücretlere vergiler dahil değildir.  Müşteri, iyi niyetli bir şekilde itiraz edilmeyen gecikmiş ödemelerin tahsil edilmesinden kaynaklanan (i) tüm vergileri ve diğer resmi ödemeleri ve (ii) Google'ın bu gecikmiş ödemeler için yaptığı makul harcamaları ve yasal işlemlerle ilgili ücretleri ödeyecektir.  Ücretler geçerli Program'ın faturalandırma kriterlerine tabidir (ör. tıklama, gösterim veya dönüşümlere göre). Bir ücretin iyi niyete dayalı olarak itiraz edilmeyen bölümü tam olarak ödenmelidir.  Taraflardan hiçbiri bu Şartlar kapsamındaki muaccel ödemelerini, bu Şartlar uyarınca yapılacak diğer ödemelere mahsup edemez.  Google, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda krediyi artırabilir, değiştirebilir veya iptal edebilir. Google, kredi limitinin aşılması durumunda hiçbir Reklam'ı yayınlamak zorunda değildir.  Müşteri, Google'ın Reklamlar'ı seçilen Hedeflemeler veya Hedefler'de yayınlamaması durumunda, Bölüm 9(b)'ye tabi olacak şekilde, Hak Talebi Süresi içinde reklam kredileri için hak talebinde bulunmalıdır. Google, bu süre bittikten sonra hak talebinin doğrulanması üzerine kredileri öder. Söz konusu krediler Son Kullanma Tarihi'ne kadar kullanılmalıdır.  Müşteri, üçüncü tarafların yasaklanan veya uygun olmayan amaçlarla Müşteri'nin Reklamlarında gösterim ya da tıklama oluşturabileceğini; bu durumda, Bölüm 9(b)'ye tabi olacak şekilde, Müşteri'nin Hak Talebi Süresi içinde reklam kredileri için hak talebinde bulunmak zorunda olduğunu; Google'ın bu süre bittikten sonra hak talebinin doğrulanması üzerine kredileri ödeyeceğini; söz konusu kredinin Son Kullanma Tarihi'ne kadar kullanılması gerektiğini anlamaktadır. MÜŞTERİ, KANUNEN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, HAK TALEBİ SÜRESİ İÇİNDE HAK TALEBİNDE BULUNULMADIĞI SÜRECE HERHANGİ BİR PROGRAM ÜCRETİYLE İLGİLİ TÜM HAKLARINDAN FERAGAT EDER.

9 Sorumluluk reddi beyanları.  (a) KANUNEN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE VE AŞAĞIDAKİ 9(b)'YE TABİ OLACAK ŞEKİLDE, TARAFLARIN HER BİRİ HEM KENDİ ADINA HEM DE İŞTİRAKLERİ ADINA, HAK İHLALİNİN OLMAMASI, TATMİN EDİCİ KALİTE, SATILABİLİRLİK VE HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ HARİÇ TUTAR.  KANUNEN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE VE AŞAĞIDAKİ 9(b)'YE TABİ OLACAK ŞEKİLDE, PROGRAMLAR VE GOOGLE, GOOGLE'IN İŞTİRAKLERİ VE İŞ ORTAĞI MÜLKLERİ MÜŞTERİ'NİN VE REKLAMVEREN'İN SEÇİMİNE BAĞLI OLARAK, RİSKİ MÜŞTERİ'YE VE REKLAMVEREN'E AİT OLMAK ÜZERE "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR VE GOOGLE, GOOGLE'IN İŞTİRAKLERİ YA DA GOOGLE'IN İŞ ORTAKLARI PROGRAMLAR VEYA PROGRAM SONUÇLARIYLA BAĞLANTILI HİÇBİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. (b) AVUSTRALYA TÜKETİCİ YASASI GİBİ, MÜŞTERİ'NİN İKAMET ETTİĞİ YARGI ALANININ BELİRLİ YASALARI HAK VE TELAFİ OLARAK GÖRÜLEBİLİR VE BU ŞARTLAR İÇİN HARİÇ TUTULAMAYACAK ZIMNİ ŞARTLAR İFADE EDER. SÖZ KONUSU BU HAKLAR, TELAFİLER VE ZIMNİ ŞARTLAR, İŞBU ŞARTLAR TARAFINDAN HARİÇ TUTULMAMAKTADIR. İLGİLİ YASALARIN GOOGLE'A FAALİYETLERİNİ SINIRLANDIRMA İZNİ VERDİĞİ ÖLÇÜDE, GOOGLE'IN HİZMETLERİNİ YENİDEN SUNMAYA VEYA HİZMETLERİ YENİDEN SUNMANIN MALİYETİNİ ÖDEMEYE İLİŞKİN BU YASALAR UYARINCA SAHİP OLDUĞU SORUMLULUKLAR KENDİ TERCİHİ DAHİLİNDE SINIRLI OLACAKTIR.

10  Sorumluluğun Sınırlandırılması.  11. BÖLÜM VE MÜŞTERİ'NİN 3(A), 14 (D) VEYA 1. BÖLÜM'ÜN SON CÜMLESİNİ İHLALİ HARİCİNDE, KANUNEN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE ANCAK HER ZAMAN BÖLÜM 8(b)'YE TABİ OLMAK ÜZERE: (a) HİÇBİR TARAF YA DA İŞTİRAKLERİ İŞBU ŞARTLAR UYARINCA VEYA ŞARTLARLA BAĞLANTILI OLARAK (İHMAL YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SÖZLEŞMEYE BAĞLI OLARAK VEYA HAKSIZ FİİL SONUCU) DİĞER TARAFIN UĞRADIĞI HİÇBİR (I) KÂR KAYBINDAN, (II) TAHMİN EDİLEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN (III) İŞ FIRSATLARININ KAYBINDAN, (IV) VERİLERİN KAYBEDİLMESİNDEN YA DA VERİLERİN BOZULMASINDAN, (V) ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAK TALEPLERİNDEN DOĞAN KAYIP VEYA ZARARDAN YA DA (VI) DOLAYLI, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN KAYIPLARDAN (SÖZ KONUSU KAYIPLAR MÜŞTERİ'NİN İŞBU ŞARTLARI KABUL ETTİĞİ TARİHTE TARAFLARCA DÜŞÜNÜLMÜŞ OLSUN YA DA OLMASIN) SORUMLU TUTULAMAZ VE (b) MÜŞTERİ'NİN İŞBU ŞARTLAR UYARINCA ÜSTLENDİĞİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ DIŞINDA, BÖLÜM 9(a)'YA TABİ OLMAK ÜZERE, HER BİR TARAFIN İŞBU ŞARTLAR UYARINCA VEYA BU ŞARTLARLA BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR OLAYDAN YA DA BAĞLANTILI OLAYLAR DİZİSİNDEN ÖTÜRÜ DİĞER TARAFA KARŞI DOĞAN TOPLU SORUMLULUĞU, HANGİSİNİN DAHA YÜKSEK OLDUĞUNA BAĞLI OLARAK, (I) OLAYIN (VEYA BAĞLANTILI OLAYLAR DİZİSİNDEKİ İLK OLAYIN) GERÇEKLEŞTİĞİ AYDAN HEMEN SONRA GELEN İKİ AY İÇİNDE ŞARTLAR UYARINCA MÜŞTERİ TARAFINDAN GOOGLE'A ÖDENECEK TUTAR İLE YA DA (II) 10.000 AVUSTRALYA DOLARI İLE SINIRLIDIR.

11 Tazminat. Müşteri Google'ı, İş Ortakları'nı, temsilcilerini, iştiraklerini ve lisans verenlerini (her biri birer "Tazmin Edilen Kişi"); Reklamlar, Hedeflemeler, Hedefler, Hizmetler, Kullanım veya işbu Şartlar'ın Müşteri tarafından ihlal edilmesinden doğan ya da bunlarla ilişkili olarak, üçüncü taraflarca bulunulan iddialar veya yasal işlemlerle ilgili her türlü sorumluluğa, zarara, kayba, maliyete, ücrete (yasal ücretler dahil) ve masrafa karşı savunacak ve tazmin edecektir. Üçüncü taraflarca bulunulan hak talebi veya sorumluluğun (a) Tazmin Edilen Kişi'nin ihmalinin ya da kusurlu davranışının veya (b) Tazmin Edilen Kişi'nin Şartlar'ı ihlal etmesinin doğrudan sonucu olarak oluştuğu durumlarda, söz konusu her bir Tazmin Edilen Kişi bu hükme istisnadır.  İş Ortakları, bu Bölüm'ün amaçlanan üçüncü taraf lehtarlarıdır.

12 Şartlarda Değişiklik Yapma. Google, bu Şartlar'da istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın önemsiz değişiklikler yapabilir ancak bu Şartlar'da herhangi bir önemli değişiklik yapması halinde önceden bildirimde bulunacaktır. Şartlar google.com/ads/terms adresinde yayınlanacaktır. Şartlar'da yapılan değişiklikler geriye dönük olarak geçerli olmayacaktır ve bildirildikten sonra en az 7 gün içinde yürürlüğe girecektir.  Ancak yasal nedenlerle yapılan değişiklikler bildirildikten sonra derhal yürürlüğe girecektir.  Taraflardan herhangi biri diğer tarafa bildirmek suretiyle bu Şartlar'ı istediği zaman feshedebilir ancak (i) 5. Bölüm uyarınca iptal edilmemiş kampanyalar ve yeni kampanyalar yayınlanabilir ve ayrılabilir ve (ii) devam eden Program Kullanımı her durumda Google'ın o sırada Programlar için yürürlükte olan (ve google.com/ads/terms adresinde sunulan) hükümler ve koşullara tabi olur.  Google, örneğin ödemeyle ilgili sorunlar söz konusu olduğunda, bu Politikaların ya da bu Şartlar'ın ihlal edilmesi veya ihlal edildiğinden şüphe duyulması halinde ya da yasal nedenlere bağlı olarak, Müşteri'nin Programlar'a katılabilme ehliyetini herhangi bir zamanda askıya alabilir.  Her durumda, fesihten sonra Müşteri'nin kampanyalarının yayınlanması yalnızca Google'ın takdirine bağlıdır.

13 ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ SÖZLEŞMESİ.

A.        Uzlaşma.  İşbu Şartlar'dan veya Şartlar'la bağlantılı olarak herhangi bir anlaşmazlığın oluşması durumunda (her biri birer "Anlaşmazlık"), taraflar Anlaşmazlık'ın diğer tarafça yazılı olarak bildirilmesinden sonraki 60 gün içinde söz konusu Anlaşmazlık'ın çözümlenmesi için iyi niyetli şekilde çalışmalar yapacaktır. Taraflar söz konusu Anlaşmazlık'ı bu süre içinde çözümleyemiyor veya çözümlemek istemiyorsa Anlaşmazlık Uluslararası Tahkim Kuralları ("Kurallar") uyarınca Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü Merkezi ("ICDR") tarafından yönetilen tahkim süreci ile nihai olarak belirlenecektir.  İşbu tahkim sözleşmesi geniş bir ölçekte yorumlanacaktır ve diğer hak taleplerinin yanı sıra, (i) Google, Müşteri'ye veya Reklamveren'e Programlar'ı sağlayan Google iştirakleri ya da Google ana şirketleri ve bu tüzel kişilerin ilgili görevlileri, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, selefleri, halefleri ve atanmış kişileri ve (ii) Müşteri veya Reklamveren, Müşteri ya da Reklamveren'in ilgili iştirakleri ve ana şirketleri ve bu tüzel kişilerin ilgili görevlileri, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, selefleri, halefleri ve atanmış kişileri tarafından ya da onlara karşı bulunulan tüm hak talepleri için geçerlidir.   

B.        Tahkim Prosedürleri.  Tahkim yeri Kaliforniya Eyaleti'nin Santa Clara ilçesidir. Tahkim, üç hakemden oluşan bir mahkeme karşısında yapılacaktır. Davacılar Kurallar uyarınca mahkemedeki hakemlerden birini hakem seçecek ve davalılar ise Kurallar uyarınca ikinci hakemi birlikte belirleyecektir.  Tarafların ikinci hakemin onaylanmasından sonraki 20 gün içinde üçüncü hakemi ("Başkan") kararlaştıramaması durumunda, ICDR Kurallar'a uygun şekilde Başkan'ı atayacaktır. Tahkim İngilizce olarak yapılacaktır. Yasaların diğer bir şekilde gerektirdiği dışında, sunulan tüm belgeler veya kanıtlar dahil olmak üzere herhangi bir tahkimin varlığı, içeriği ve sonuçları kesinlikle gizli tutulacaktır. Hakemlerin kararı nihai ve bağlayıcı olacak, hakemlerin verdiği kararlar yetkili yargı alanındaki herhangi bir mahkemede kesinleştirebilecektir.  Müşteri veya Reklamveren'in tarafı olmadığı diğer tahkim süreçlerinde verilen kararlar hakemler için bağlayıcı olmayacaktır. Hakemler geçici veya nihai olarak, yalnızca telafi için başvuruda bulunan tarafın lehine olmak üzere ve diğer Google kullanıcılarını ya da diğer Müşteri veya Reklamverenleri etkilemeksizin, sadece söz konusu tarafın bireysel hak talebi doğrultusunda tedbir sağlamak için gerekli olan ölçüde, tespit ya da ihtiyati tedbir alma yetkisine sahip olacaktır ve hakemlerin kararlaştırdığı tüm geçici tedbirler yetkili yargı alanındaki herhangi bir mahkeme tarafından uygulanabilecektir. İşbu Şartlar'daki hiçbir koşul, taraflardan herhangi birinin yetkili yargı alanındaki herhangi bir mahkemede bireysel olarak ihtiyati tedbir aldırmasına engel olmayacaktır ve bireysel olarak mahkemeye yapılan söz konusu ihtiyati tedbir başvuruları, tahkim maddesinin kabulüyle uyumsuz ya da tahkim hakkından feragat şeklinde kabul edilmeyecektir.

14 Çeşitli.  (a) BU ŞARTLAR VEYA PROGRAMLARDAN YA DA BU ŞARTLAR VE PROGRAMLARLA İLGİLİ OLARAK DOĞAN TÜM HAK TALEPLERİ, KALİFORNİYA YASALARININ FEDERAL AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YASALARINA AYKIRI OLDUĞU VEYA FEDERAL AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YASALARININ ÜSTÜN OLDUĞU DURUMLAR DIŞINDA VE KALİFORNİYA'NIN YASALARIN UYUŞMAZLIĞI KURALLARI HARİÇ TUTULMAK ÜZERE, KALİFORNİYA YASALARINA GÖRE DÜZENLENECEKTİR. (b) 13. BÖLÜM'DE BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, YALNIZCA 13. BÖLÜM'ÜN BELİRLİ BİR HAK TALEBİ VEYA ANLAŞMAZLIK İÇİN UYGULANAMAMASI DURUMUNDA, İŞBU ŞARTLARDAN YA DA PROGRAMLARDAN VEYA İŞBU ŞARTLARA YA DA PROGRAMLARA BAĞLI OLARAK DOĞAN TÜM HAK TALEPLERİ, MÜNHASIRAN KALİFORNİYA'NIN SANTA CLARA İLÇESİNDEKİ FEDERAL MAHKEMELERDE YA DA EYALET MAHKEMELERİNDE KARARA BAĞLANACAKTIR; TARAFLAR BU MAHKEMELERİN KİŞİSEL YARGILAMA YETKİSİNE ONAY VERİR.  (c) İşbu Şartlar, tarafların konuyla ilgili olarak yaptığı sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu konularda daha önce veya aynı zamanda yapılmış tüm sözleşmelerin yerini alır. (d) Müşteri işbu Şartlar ile tasarlanan ilişki hakkında kamuya herhangi bir açıklama yapmayacaktır (yasalarca gerekli olan haller istisnadır).   (e) Tüm fesih ya da ihlal bildirimleri, 13. Bölüm uyarınca, diğer tarafın Hukuk Departmanı'na (veya diğer tarafın Hukuk Departmanı olup olmadığı bilinmiyorsa diğer tarafın birincil irtibat kişisine ya da kayda alınmış diğer adreslere) yazılı olarak yapılmalıdır. Google Hukuk Departmanı'na gönderilecek bildirimler legal-notices@google.com e-posta adresine iletilmelidir. Müşteri'ye yapılacak diğer tüm bildirimler yazılı olarak iletilecek ve Müşteri'nin hesabıyla ilişkili olan bir e-posta adresine gönderilecektir.  Google'a yapılan diğer tüm bildirimler yazılı olarak iletilecek ve Müşteri'nin Google'daki birincil irtibat kişisine veya Google tarafından sunulan diğer yöntemlerle gönderilecektir.   Ulaştığı yazılı olarak veya elektronik yöntemlerle onaylanan bildirimler teslim edilmiş sayılacaktır.  Bu bildirim koşulları yasal süreçler için geçerli değildir; bu süreçler yürürlükteki yasalara göre düzenlenir. (f) 12. Bölüm uyarınca Google tarafından işbu Şartlar'da yapılan değişiklikler dışında, tüm değişiklikler her iki tarafça kabul edilmeli ve yapılan değişikliklerin işbu Şartlar'ı değiştirdiği açıkça belirtilmelidir.  Taraflar, işbu Şartlar kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmadığında (veya kullanmayı ertelediğinde) bu haklardan feragat etmiş olarak kabul edilmez. İşbu Şartlar'ın herhangi bir maddesinin uygulanamaz olduğunun anlaşılması durumunda, söz konusu madde diğerlerinden ayrılacak ve geri kalan Şartlar yürürlükte kalacaktır.  (g) Hiçbir taraf, işbu Şartlar'ın herhangi bir bölümünü diğer tarafın yazılı izni olmaksızın devredemez ancak (A) Google, söz konusu devri Müşteri'ye bildirmek koşuluyla, işbu Şartlar uyarınca sahip olduğu hakları ve/veya yükümlülükleri tamamen ya da kısmen bir iştirakine devredebilir ve (B) Müşteri, işbu Şartlar uyarınca sahip olduğu hakların ve yükümlülüklerin tamamını yalnızca (I) temlik alanın işbu Şartlar'ın kendisi için bağlayıcı olduğunu yazılı olarak kabul etmesi, (II) temlik alanın Şartlar'la ilgili olarak acze düşmesi durumunda Müşteri'nin işbu Şartlar uyarınca üstlenilen yükümlülüklerden sorumlu olmaya devam etmesi ve (III) Müşteri'nin söz konusu devri Google'a bildirmesi koşuluyla bir iştirakine devredebilir.  Diğer her türlü devir ve temlik girişimi geçersizdir.   (h) 11. ve 13. Bölümlerde açıkça belirtilenler istisna olmak üzere, işbu Şartlar'ın herhangi bir üçüncü taraf lehtarı yoktur.  (i) İşbu Şartlar, taraflar arasında herhangi bir acentelik, iş ortaklığı veya ortak girişim ilişkisi oluşturmaz.  (j) 1. Bölüm (yalnızca son cümlesi) ve 8. ile 14. Bölümler arasındaki kısım işbu Şartlar'ın feshedilmesi halinde de geçerliliğini koruyacaktır.  (k) Ödeme yükümlülükleri dışında, taraflardan hiçbiri veya onların iştirakleri, makul kontrolü dışında meydana gelen hallerden kaynaklanan ifa etmeme ya da ifada gecikme hallerinden sorumlu olmayacaktır.

 

1 Eylül 2017

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
false
false
true
true
73067
false
false