Användarvillkor för Google Ads

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Användarvillkoren kan variera beroende på plats. Google-annonsörer kan hitta användarvillkoren för sina respektive länder med hjälp av sökfunktionen för Google Ads-användarvillkor.

För annonsörer i Indien:

Enligt kraven i regel 5 i Indian Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 (Intermediary and Digital Media Rules 2021) måste Google informera dig om, utöver de tillämpliga användarvillkoren, att utgivare av nyheter och innehåll om aktuella frågor enligt regel 18 i Intermediary and Digital Media Rules kan behöva tillhandahålla uppgifter om sina konton i Google Ads till den indiska regeringens departement för information och sändningsmedier.

För annonsörer i Australien:

Den 1 november 2016 ändrades Villkoren för Googles annonsprogram gällande kunder baserade i Australien och programmet kopplades till Google Australia Pty Ltd. En kopia av de uppdaterade Villkoren följer nedan:

Villkor för annonsprogram

Dessa Villkor för annonsprogram (”Villkoren”) gäller mellan Google Australia Pty Ltd (”Google”) och det rättssubjekt som ingår Villkoren eller som godkänner dessa Villkor elektroniskt (”Kunden”). Villkoren styr Kundens deltagande i Googles annonsprogram och tjänster som (i) är tillgängliga via det/de konton som ges till Kunden i samband med Villkoren eller som (ii) införlivar dessa Villkor genom hänvisning (gemensamt benämnda ”Programmen”). Läs igenom Villkoren noga.  Villkoren ställer krav på tvistlösning genom bindande skiljedomsförfarande.

1 Programmen.  Kunden ger Google och dess närstående bolag rätt att placera Kundens annonsmaterial, flödesdata och teknik (gemensamt benämnda ”Annonser” eller ”Annonsmaterial”) i innehåll eller egendomar (”Egendomar”) som tillhandahålls av Google eller dess närstående bolag för Googles räkning eller i tillämpliga fall tredje mans räkning (”Partner”). Kunden är ensamt ansvarig för alla (i) Annonser, (ii) beslut avseende trafiksättning och inriktning (till exempel sökord) (”Mål”), (iii) destinationer till vilka Annonser leder användare (till exempel målsidor och appar) tillsammans med relaterade webbadresser, vägpunkter och omdirigeringar (”Destinationer”) samt (iv) tjänster och produkter som marknadsförs på Destinationer (gemensamt benämnda ”Tjänster”). Programmet är en annonsplattform där Kunden ger Google och dess närstående bolag rätt att använda automatiska verktyg för att formatera Annonser. Google och dess närstående bolag kan även göra vissa valfria funktioner i Programmen tillgängliga för Kunden för att hjälpa Kunden att välja och generera Mål, Annonser eller Destinationer.  Kunden har ingen skyldighet att godkänna användning av sådana valfria funktioner och kan i tillämpliga fall välja att använda eller inte använda dessa funktioner.  Om Kunden använder dessa funktioner är Kunden ensam ansvarig för Mål, Annonser och Destinationer.  Google och dess närstående bolag eller Partner kan avvisa eller ta bort specifika Mål, Annonser eller Destinationer när som helst och oavsett anledning. Google kan exempelvis avvisa eller ta bort Annonser eller Mål om de bryter mot Policyerna eller om Google anser att Annonserna eller Målen skulle utsätta Google eller en Partner för ansvarsskyldighet. Google och dess närstående bolag kan när som helst modifiera eller avbryta Programmen.  Kunden är medveten om att Google och dess närstående bolag kan komma att delta i Program-auktioner inom ramen för sina egna tjänster och produkter.  Vissa Program-funktioner betraktas som betaversioner, omfattas inte av support eller är konfidentiella (gemensamt benämnda “Betafunktioner”). Kunden får inte avslöja någon information om Betafunktioner eller villkoren för eller existensen av icke-offentliga Betafunktioner.

2 Policyer.  Kunden är ensam ansvarig för sin användning av Programmen (till exempel åtkomst till och användning av Program-konton samt skyddande av användarnamn och lösenord) (”Användning”). Användning av Programmen omfattas av tillämpliga Google-policyer, tillgängliga på google.com/ads/policies och alla andra policyer som Google gör tillgängliga för Kunden samt Googles Policy för användares medgivande inom EU, tillgänglig på privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (samtliga enligt vid var tid gällande lydelse, benämnda “Policyer“). Kunden ger också Google rätt att modifiera Annonser enligt villkoren i Policyerna.  I samband med Programmet kommer Google att iaktta Googles Integritetspolicy, tillgänglig på google.com/policies/privacy (i vid var tid gällande lydelse).   I den utsträckning Användning av Programmen omfattas samtycker Google och Kunden i tillämpliga fall till (i) Google Ads dataskyddsvillkor mellan personuppgiftsansvariga, tillgängliga på privacy.google.com/businesses/controllerterms eller (ii) Villkor för databehandling med Google Ads, tillgängliga på privacy.google.com/businesses/processorterms (gemensamt benämnda ”Datavillkoren för EU”). Google kommer inte att modifiera Datavillkoren för EU, med undantag för vad som uttryckligen medges i Datavillkoren för EU.  Kunden får inte själv och inte heller tillåta tredje man att (i) generera automatiserade, bedrägliga eller på annat sätt felaktiga exponeringar, förfrågningar, klick eller konverteringar, (ii) dölja konverteringar för Programmen där de måste redovisas, (iii) använda automatiska medel eller metoder för skrapning eller extrahering av data för att komma åt, söka i eller på annat sätt samla in information relaterad till Google-annonser från Egendomar. utöver vad som uttryckligen tillåts av Google eller (iv) försöka störa funktionen hos Programmen.  Kommunikation från Kunden angående Annonser på Partners Egendomar enligt dessa Villkor ska endast adresseras till Google. 

2 Policyer.  Kunden är ensam ansvarig för sin användning av Programmen (till exempel åtkomst till och användning av Program-konton samt skyddande av användarnamn och lösenord) (”Användning”). Användning av Programmen omfattas av tillämpliga Google-policyer, tillgängliga på google.com/ads/policies och alla andra policyer som Google gör tillgängliga för Kunden samt Googles Policy för användares medgivande inom EU, tillgänglig på privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (samtliga enligt vid var tid gällande lydelse, benämnda “Policyer“). Kunden ger också Google rätt att modifiera Annonser enligt villkoren i Policyerna.  I samband med Programmet kommer Google att iaktta Googles Integritetspolicy, tillgänglig på google.com/policies/privacy (i vid var tid gällande lydelse).   I den utsträckning Användning av Programmen omfattas samtycker Google och Kunden i tillämpliga fall till (i) Google Ads dataskyddsvillkor mellan personuppgiftsansvariga, tillgängliga på privacy.google.com/businesses/controllerterms eller (ii) Villkor för databehandling med Google Ads, tillgängliga på privacy.google.com/businesses/processorterms (gemensamt benämnda ”Datavillkoren för EU”). Google kommer inte att modifiera Datavillkoren för EU, med undantag för vad som uttryckligen medges i Datavillkoren för EU.  Kunden får inte själv och inte heller tillåta tredje man att (i) generera automatiserade, bedrägliga eller på annat sätt felaktiga exponeringar, förfrågningar, klick eller konverteringar, (ii) dölja konverteringar för Programmen där de måste redovisas, (iii) använda automatiska medel eller metoder för skrapning eller extrahering av data för att komma åt, söka i eller på annat sätt samla in information relaterad till Google-annonser från Egendomar. utöver vad som uttryckligen tillåts av Google eller (iv) försöka störa funktionen hos Programmen.  Kommunikation från Kunden angående Annonser på Partners Egendomar enligt dessa Villkor ska endast adresseras till Google. 

3 Annonsvisning.  (a) Kunden får inte tillhandahålla Annonser som innehåller eller länkar till skadlig programvara, spionprogram, oönskad programvara eller annan skadlig kod eller medvetet bryta mot eller kringgå några säkerhetsmekanismer i Programmen.  (b) Kunden får nyttja en Leverantör av annonseringstjänster endast i syfte att visa eller spåra Annonser inom Program som tillåter visning av tredjepartsannonser och endast om Leverantören av annonseringstjänster har godkänts av Google för att delta i Programmet.  Google implementerar Kundens taggar för annonseringstjänster så att de fungerar.  (c) För Annonsexponeringar online som debiteras på CPM- eller vCPM-basis (”Displayannonser”) gäller att om Googles tillämpliga beräkning av antal exponeringar (”EB”) för ett Program överstiger Kundens tredjepartsleverantör av annonseringstjänster (”3PAS”) EB med mer än 10 % under fakturaperioden ska Kunden underlätta försök till avstämning mellan Google och 3PAS.  Om denna diskrepans inte åtgärdas måste Kundens framställa anspråk inom 60 dagar efter fakturadatumet (“Anspråksperioden”). Om Google beslutar att anspråket är giltigt utfärdar Google i enlighet med Avsnitt 9(b) annonstillgodohavanden till Kunden motsvarande (90 % av Googles EB minus 3PAS EB) multiplicerat med Googles rapporterade genomsnittliga CPM eller vCPM, beroende på vad som är tillämpligt, för kampanjen under fakturaperioden.  Annonstillgodohavanden måste nyttjas av Kunden inom 60 dagar från utfärdandet (“Sista användningsdagen”). Google kan upphäva Kundens tillstånd att nyttja 3PAS-leverantören samt upphäva de villkor för diskrepanslösning som beskrivs i detta Avsnitt med avseende på 3PAS-leverantören.  Mätvärden från 3PAS vars taggar för Leverantör av annonseringstjänster tillhandahålls Google används i de beräkningar för diskrepanslösning som anges ovan.  Google kan kräva att 3PAS-leverantören skickar dokumentation om diskrepans direkt till Google.  Kunden krediteras inte för diskrepanser som orsakas på 3PAS-leverantörens oförmåga att visa Annonser.


Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false