Google Ads услови и одредбе

Google пружа преведене верзије центра за помоћ, али њихов циљ није да промене садржај смерница. Верзија на енглеском је званични текст који користимо за примену смерница. Да бисте видели овај чланак на другом језику, користите падајући мени за језик у дну странице.

Услови и одредбе могу да се разликују у зависности од локације. Google оглашавачи могу да пронађу услове и одредбе за своју земљу помоћу алатке за проналажење Google Ads услова и одредби.

За оглашаваче у Индији:

У складу са условима Правила 5 из индијских Правила у вези са информационим технологијама (Смернице за посреднике и Етички кодекс за дигиталне медије) 2021 (Правила за посреднике и дигиталне медије, 2021), Google има обавезу да вас обавести да, поред важећих Услова коришћења услуге, објављивачи вести и садржаја који се односе на актуелне догађаје можда морају да доставе и податке о својим налозима на Google Ads-у Министарству информисања и радиотелевизијског емитовања Владе Индије у складу са Правилом 18 из Правила за посреднике и дигиталне медије.

За оглашаваче у Аустралији:

Услови Google програма за оглашавање који важе за клијенте са седиштем у Аустралији промењени су 9. новембра 2023. Копија ажурираних услова је доступна у наставку:

Услови програма за оглашавање

Ови Услови програма за оглашавање („Услови“) важе између предузећа Google Australia Pty Ltd („Google“) и правног лица које спроводи ове услове или које прихвати ове услове у електронском облику („Клијент“). Ови услови регулишу клијентово учешће у Google програмима и услугама за оглашавање (i) којима се приступа преко налога датим клијенту у вези са овим условима или (ii) који подразумевају ове Услове у напомени (заједно „Програми“). Пажљиво прочитајте ове Услове.

1 Програми. Клијент овлашћује Google и његова повезана правна лица да постављају Клијентове материјале за оглашавање, податке фида и технологије (заједно „Огласи“ или „Елементи огласа“) на све садржаје или у све производе (појединачно „Производ“) које пружа Google или његова повезана правна лица у име Google-а или, ако постоји, трећа страна („Партнер“). Клијент је искључиво одговоран за: (i) огласе, (ii) отпремање Огласа или одлуке о циљању (нпр. кључне речи) („Циљеви“), (iii) одредишта на која Огласи усмеравају гледаоце (нпр. одредишне странице, мобилне апликације) заједно са сродним URL-овима, тачкама на путањи и преусмеравањима („Одредишта“) и (iv) услуге и производе који се оглашавају на Одредиштима (заједно „Услуге“). Програм је платформа за оглашавање на којој Клијент овлашћује Google и његова повезана правна лица да користе аутоматизоване алатке за форматирање Огласа. Google и његова повезана правна лица могу да пружају Клијенту и одређене опционалне функције Програма како би помогли Клијенту при избору или генерисању Циљева, Огласа или Одредишта. Клијент није у обавези да овласти употребу тих опционалних функција и по потреби може да омогући или онемогући њихово коришћење. Међутим, ако Клијент користи те функције, онда је Клијент искључиво одговоран за Циљеве, Огласе и Одредишта. Ако је то основано, Google и његова повезана правна лица могу да одбију или уклоне Циљ, Оглас или Одредиште у било ком тренутку: (i) ако релевантни Оглас, Циљ или Одредиште крше, или Google основано верује да крше, Смернице или ове Услове, (ii) у складу са меродавним законом, (iii) када то захтева или тражи Партнер, (iv) када Google основано верује да релевантни Оглас, Циљ или Одредиште могу да нанесу штету кориснику, трећој страни или Google-у или (v) ради заштите легитимних интереса Google-а. Google и његова повезана правна лица непрестано развијају и стварају нове технологије, функције и услуге и могу да измене или откажу Програме у било ком тренутку. Ако се Клијент не слаже са неким изменама, може да оконча ове Услове као што је наведено у одељку 12. Клијент потврђује да Google или његова повезана правна лица могу да учествују на аукцијама Програма како би подржали своје услуге и производе. Неке функције Програма су идентификоване као „Бета“ или као неподржане или поверљиве (заједно „Бета функције“). Клијент не сме да открива информације из Бета функција нити услове или постојање Бета функција које нису јавне.

2 Смернице. Клијент је искључиво одговоран за начин на који користи Програме (нпр. приступ налозима Програма и њихово коришћење и заштиту корисничких имена и лозинки) („Коришћење“). Коришћење програма подлеже меродавним Google смерницама доступним на google.com/ads/policies и свим другим смерницама које Google обезбеђује Клијенту, укључујући смернице за Партнере, и у мери у којој су примењиве, Google смернице о сагласности за кориснике у ЕУ на privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (у сваком случају и са повременим изменама, „Смернице“). Клијент такође овлашћује Google да мења Огласе на начин описан у Смерницама у сврхе пружања Програма, на пример, форматирањем Огласа. У вези са Програмом, Google ће поштовати Google политику приватности доступну на google.com/policies/privacy (која се повремено мења). У мери у којој је Коришћење Програма у опсегу Смерница, Google и Клијент пристају, ако је примењиво, на (i) Google Ads услове заштите података између контролора на privacy.google.com/businesses/controllerterms или (ii) Услове обраде података за Google Ads на privacy.google.com/businesses/processorterms (заједно „Услови за податке за ЕУ“). Google неће мењати Услове за податке за ЕУ ако то није изричито дозвољено у складу са Условима за податке за ЕУ. Клијент не сме (i) да генерише приказе, упите, кликове ни конверзије који су аутоматски, служе за превару или си на други начин неважећи, (ii) да прикрива конверзије за Програме које морају да буду откривене, (iii) да користи аутоматизована средства или облике неовлашћеног преузимања или издвајања података ради приступа информацијама у вези са Google оглашавањем, њиховог проналажења или прикупљања из било ког Производа, осим ако Google то изричито дозвољава или (iv) да покушава да омета рад програма, нити за ово све сме да овлашћује треће стране. Према овим Условима, Клијент искључиво Google-у сме да упућује комуникацију у вези са Огласима у Партнерским производима.

3 Приказивање Огласа. (a) Клијент не сме да пружа Огласе који садрже малвер, спајвер, нежељени софтвер или други злонамерни кôд или који се повезују са њима нити да свесно крши или заобилази безбедносне мере Програма. (б) Клијент може да користи дистрибутера Огласа искључиво за приказивање или праћење Огласа у Програмима који дозвољавају приказивање Огласа независног дистрибутера и само ако је Google овластио дистрибутера Огласа за учешће у програму. Google ће применити ознаке дистрибутера Огласа Клијента тако да буду функционалне. (в) За онлајн приказе мултимедијалних Огласа који се обрачунавају на основу цене за хиљаду приказа или цене за хиљаду видљивих приказа („Мултимедијални огласи“), ако је Google-ов меродавни број приказа („Број приказа“) за Програм већи од Броја приказа независног дистрибутера Огласа („3PAS”) за више од 10% у периоду фактурисања, Клијент ће олакшати свођење стања између Google-а и 3PAS-а. Ако се ово неслагање не реши, Клијент мора да пошаље захтев у року од 60 дана после датума фактуре („Рок за подношење захтева“). Ако Google основано утврди да је захтев важећи, у складу са одељком 9(б) Google ће издати Клијенту кредит за оглашавање у износу који је једнак следећем: (90% Броја приказа Google-а минус Број приказа 3PAS-а) пута Google-ова евидентирана просечна цена за хиљаду приказа или цена за хиљаду видљивих приказа кампање, ако је примењиво, у периоду фактурисања. Клијент мора да искористи евентуални издати кредит за оглашавање у року од 60 дана од датума издавања („Датум рока“) и Google може да суспендује Клијентову дозволу за коришћење 3PAS добављача, као и ефективност одредби за решавање неслагања овог одељка за тог 3PAS добављача. Показатељи 3PAS-а чије се ознаке дистрибутера Огласа пружају Google-у користиће се у горенаведеним израчунавањима за решавање неслагања. Google може да захтева од 3PAS-а да директно пружи евиденцију о неслагањима Google-у. Клијенту неће бити додељен кредит за неслагања до којих је дошло због немогућности 3PAS-а да приказује Огласе.

4 Тестирање. Клијент овлашћује Google и његова повезана правна лица да периодично обављају тестове који могу да утичу на Клијентово Коришћење Програма, укључујући Форматирање огласа, Циљеве, Одредишта, квалитет, рангирање, учинак, цену и прилагођавања понуде у време аукције. Да би резултати тестова били правовремени и валидни и у складу са одељком 9(б), Клијент овлашћује Google да обавља такве тестове без слања обавештења Клијенту или без компензације Клијента.

5 Отказивање Огласа. Ако у Смерницама, корисничком интерфејсу Програма или уговору који се позива на ове Услове („налог за уметање“) није наведено другачије, свака страна може да откаже Оглас било кад пре аукције Огласа или пласмана Огласа (у зависности од тога шта је раније), али ако Клијент откаже Оглас после датума обавезивања који је навео Google (нпр. кампања на основу резервације), онда је Клијент одговоран за евентуалне накнаде отказивања које ће Google саопштити Клијенту пре датума обавезивања (осим у случају да је Клијент отказао Оглас и окончао ове Услове у доброј намери због важне промене одговарајућег Програма или ових Услова) и оглас ипак може да се објави. Ако је то основано, Google или његова повезана правна лица могу да откажу Оглас у складу са овим одељком 5: (i) ако релевантни Оглас крши, или Google основано верује да крши, Смернице или ове Услове, (ii) у складу са меродавним законом, (iii) када то захтева или тражи Партнер, (iv) када Google основано верује да релевантни Оглас може да нанесе штету кориснику, трећој страни или Google-у или (v) ради заштите легитимних интереса Google-а. Отказани Огласи обично престају да се приказују у року од 8 радних сати или као што је описано у Смерницама или налогу за уметање, а Клијент остаје у обавези да плати све трошкове настале приказивањем огласа (нпр. накнаде на основу конверзије). Клијент мора да обави отказивање Огласа (i) онлајн путем налога Клијента, ако је та функција доступна, (ii) ако та функција није доступна, слањем обавештења Google-у имејлом представнику налога Клијента или (iii) ако та функција није доступна и Клијент нема представника налога, слањем обавештења Google-у имејлом на ads-support@google.com (заједно „Поступак отказивања огласа“). Клијент неће бити ослобођен обавеза плаћања за Огласе које није послао или је послао после рока који је навео Google. Google неће бити обавезан налогом за уметање који достави Клијент.

6 Гаранција, права и обавезе. Клијент гарантује (a) да је власник права и овим даје Google-у, његовим повезаним правним лицима и Партнерима права на Огласе, Одредишта и Циљеве како би Google, његова повезана правна лица и Партнери водили Google програме (укључујући, у случају података фида, када Клијент престане да користи Програме) и (б) да су сви подаци и овлашћења Клијента потпуни, тачни и актуелни. Клијент овлашћује Google и његова повезана правна лица да аутоматизују преузимање и анализу Одредишта и праве пробне акредитиве за приступ Одредиштима у сврхе Програма. Пружањем броја мобилног телефона или другог телефонског броја Google-у у вези са Програмима клијент овлашћује Google, његова повезана правна лица и њихове агенте да упућују позиве и шаљу текстуалне поруке (за које могу да важе стандардне тарифе за поруке и податке) на пружене бројеве телефона у сврхе Програма, укључујући позиве система за аутоматско телефонско позивање. Међутим, Google ту дозволу неће користити за упућивање аутоматских позива или текстуалних порука у маркетиншке сврхе. Клијент даље овлашћује Google, његова повезана правна лица и њихове агенте да шаљу електронску пошту Клијенту у сврхе Програма. Клијент гарантује да је овлашћен да делује у име сваке треће стране, ако она постоји, за коју се Клијент оглашава у вези са овим Условима („Оглашавач“) и да је сваку трећу страну обавезао овим условима, као и да ће се све референце на Клијента у овим Условима односити и на Оглашавача, ако је примењиво. Ако из било ког разлога Клијент није обавезао Оглашавача на ове Услове, Клијент ће бити одговоран за испуњавање обавеза које би Оглашавач имао да је био обавезан овим Условима. Ако се Клијент оглашава помоћу Програма у своје име, у том случају Клијент је и Клијент и Оглашавач. Клијент ће најмање једном месечно достављати Оглашавачу податке из извештаја, који откривају апсолутне износе у доларима потрошене на Google и учинак (и треба да садрже барем цену, кликове и приказе корисника на налогу тог Оглашавача) на прихватљиво уочљивој локацији. Google може, на захтев Оглашавача, да са Оглашавачем дели податке специфичне за Оглашавача.

7 Компензације. Када су у питању Мултимедијалне огласе засновани на резервацији, Google ће испоручити договорени укупни број Мултимедијалних огласа до краја кампање. Ако Google то не уради, у складу са одељком 9(б), сваки Клијент који оспорава плаћање Google-у за такве Мултимедијалне огласе мора да поднесе захтев током Рока за подношење захтева. Ако Google основано потврди тачност захтева, Google неће наплатити Клијенту неиспоручене Мултимедијалне огласе или, ако је Клијент већ платио, Google ће по разумном нахођењу и у складу са одељком 9(б) пружити (i) кредит за оглашавање, који мора да се искористи до Датума рока, (ii) одредиште за пласман Мултимедијалних огласа на сличној позицији у року од 60 дана од датума када Google потврди тачност захтева или (iii) продужетак периода кампање. У случају да је дозвољено у складу са Google смерницама, кредити за оглашавање могу да се рефундирају када Клијент затвори налог. Google не може да обећа испоруку Огласа заснованих на аукцији, па компензације не важе за Огласе засноване на аукцији.

8 Плаћање. Клијент ће платити све трошкове настале у вези са Програмом помоћу начина плаћања који је Google одобрио за тог Клијента (који се повремено мења) у комерцијално разумном периоду који је одредио Google (нпр. у корисничком интерфејсу Програма или налогу за уметање). На закаснела плаћања обрачунава се камата по стопи од 1,5% месечно (или највећа каматна стопа дозвољена законом, ако је наведена стопа мања). На трошкове се не обрачунавају порези. Клијент ће платити (i) све порезе и друге државне дажбине и (ii) у разумном износу трошкове и правне накнаде које Google сноси приликом наплате закаснелих уплата који не могу да се оспоре у доброј намери. Трошкови се заснивају на критеријумима обрачуна одговарајућег Програма (нпр. на кликовима, приказима или конверзијама). Сваки део трошкова који није оспорен у доброј намери мора да се плати у потпуности. Ниједна страна не може да помери рок за плаћање наведен у овим Условима на било које друго плаћање које треба да се изврши према овим Условима. Ако је основано, Google у било ком тренутку може да продужи, ревидира или опозове кредит. Google није обавезан да испоручује Огласе у мери већој од кредитног ограничења. Ако Google не испоручи Огласе на изабране Циљеве или Одредишта, према одељку 9(б) Клијент мора да поднесе захтев за кредит за оглашавање у Року за подношење захтева. После потврде захтева, Google ће, ако је основано, издати кредит који мора да се искористи до Датума рока. Клијент разуме да треће стране могу да генеришу приказе или кликове на Клијентовим огласима у забрањене или неприкладне сврхе и, ако се то деси, према одељку 9(б) Клијент мора да поднесе захтев за кредит за оглашавање у Року за подношење захтева. После потврде захтева, Google ће, ако је основано, издати кредит који мора да се искористи до Датума рока. У случају да је дозвољено у складу са Google смерницама, кредити за оглашавање могу да се рефундирају када Клијент затвори налог. У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ И У СКЛАДУ СА ОДЕЉКОМ 9(Б), КЛИЈЕНТ СЕ ОДРИЧЕ СВИХ ЗАХТЕВА У ВЕЗИ СА ТРОШКОВИМА ПРОГРАМА АКО ЗАХТЕВ НИЈЕ УПУЋЕН У РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА.

9 Одрицања одговорности. (а) У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ И У СКЛАДУ СА ОДЕЉКОМ 9(б) У НАСТАВКУ, СВАКА СТРАНА У СВОЈЕ ИМЕ И ИМЕ СВОЈИХ ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОДРИЧЕ СЕ СВИХ ПОДРАЗУМЕВАНИХ ГАРАНЦИЈА, УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, ГАРАНЦИЈЕ ЗА НЕКРШЕЊЕ ПРАВА, ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ КВАЛИТЕТ, ПОДЕСНОСТ ЗА ПРОДАЈУ И ПРИКЛАДНОСТ ЗА БИЛО КОЈУ СВРХУ. У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ И У СКЛАДУ СА ОДЕЉКОМ 9(б) У НАСТАВКУ, ПРОГРАМИ И GOOGLE, ЊЕГОВА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА И ПРОИЗВОДИ ПАРТНЕРА ПРУЖАЈУ СЕ У ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И НА СЛОБОДАН ИЗБОР И РИЗИК КЛИЈЕНТА И ОГЛАШАВАЧА И GOOGLE, ЊЕГОВА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА ИЛИ ПАРТНЕРИ НЕ ПРУЖАЈУ НИКАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ НИ ТВРДЊЕ У ВЕЗИ СА ПРОГРАМИМА ИЛИ РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМА. (б) ОДРЕЂЕНИ ЗАКОНИ У НАДЛЕЖНОСТИ У КОЈОЈ КЛИЈЕНТ БОРАВИ, КАО ШТО ЈЕ АУСТРАЛИЈСКИ ЗАКОН О ПОТРОШАЧИМА, МОГУ ДА ПРУЖАЈУ ПРАВА И ПРАВНЕ ЛЕКОВЕ И САДРЖЕ УСЛОВЕ КОЈИ НЕ МОГУ ДА СЕ ИСКЉУЧЕ. ТА ПРАВА, ПРАВНИ ЛЕКОВИ И САДРЖАНИ УСЛОВИ НЕ ИСКЉУЧУЈУ СЕ ОВИМ УСЛОВИМА. У МЕРИ У КОЈОЈ РЕЛЕВАНТНИ ЗАКОНИ ДОЗВОЉАВАЈУ GOOGLE-У ДА ОГРАНИЧИ СВОЈ РАД, ОДГОВОРНОСТ GOOGLE-А ПРЕМА ТИМ ЗАКОНИМА БИЋЕ ОГРАНИЧЕНА НА ПОНОВНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЛИ ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ЗА ПОНОВНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА. АКО ЈЕ УГОВОР ФОРМИРАН ПРЕМА ОВИМ УСЛОВИМА „УГОВОР ЗА МАЛО ПРЕДУЗЕЋЕ“ У СКЛАДУ СА АУСТРАЛИЈСКИМ ЗАКОНОМ О ПОТРОШАЧИМА, КЛИЈЕНТ МОЖЕ ДА ИЗАБЕРЕ ДА ПРАТИ ПРОЦЕСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КРЕДИТ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ, КАО ШТО ЈЕ НАВЕДЕНО У ОДЕЉЦИМА 3, 7 ИЛИ 8; ИЛИ ДА ПРЕПУСТИ GOOGLE-У ДА ИЗАБЕРЕ ОПЦИЈУ – ДА ПОНОВО ПРУЖИ УСЛУГЕ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА ИЛИ ДА ПЛАТИ КЛИЈЕНТУ ТРОШКОВЕ ПОНОВНОГ ПРУЖАЊА УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА.

10 Ограничење одговорности. НИШТА У ОВИМ УСЛОВИМА НИТИ ЕВЕНТУАЛНИ НАЛОГ ЗА УМЕТАЊЕ НЕЋЕ ИСКЉУЧИТИ НИ ОГРАНИЧИТИ ОДГОВОРНОСТ НИЈЕДНЕ СТРАНЕ: (I) ЗА СМРТ ИЛИ ЛИЧНЕ ПОВРЕДЕ КОЈЕ НАСТАНУ НЕМАРОМ БИЛО КОЈЕ СТРАНЕ ИЛИ ЊЕНИХ СЛУЖБЕНИКА, АГЕНАТА ИЛИ ЗАПОСЛЕНИХ; (II) ЗА ПРЕВАРУ ИЛИ ЛАЖНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ КОЈЕ СЛУЖИ ЗА ПРЕВАРУ; (III) У СКЛАДУ СА ОДЕЉКОМ 11 (ОБЕШТЕЋЕЊЕ); (IV) ЗА КРШЕЊА ОДЕЉАКА 3(А), 14(Г) ИЛИ ПОСЛЕДЊЕ РЕЧЕНИЦЕ ОДЕЉКА 1; (V) ЗА ПЛАЋАЊЕ ПРОПИСНО ЗАДУЖЕНИХ ИЗНОСА У ТОКУ НОРМАЛНОГ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ИЛИ (VI) НИ ЗА ШТА ШТО СЕ НЕ МОЖЕ ИСКЉУЧИТИ ИЛИ ОГРАНИЧИТИ ЗАКОНОМ. У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ, АЛИ УВЕК ПОДЛОЖНО ПРЕТХОДНОЈ РЕЧЕНИЦИ И ОДЕЉКУ 9(б): (а) НИЈЕДНА СТРАНА НИТИ ЊЕНА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА НЕ СНОСЕ ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ИЛИ У ВЕЗИ СА ОВИМ УСЛОВИМА (БИЛО НА ОСНОВУ УГОВОРА, ДЕЛИКТА, УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, НЕМАР ИЛИ ДРУГЕ ОСНОВЕ) НИ ЗА ШТА ОД СЛЕДЕЋЕГ: (I) ГУБИТАК ПРОФИТА; (II) ГУБИТАК ОЧЕКИВАНЕ УШТЕДЕ; (III) ГУБИТАК ПОСЛОВНЕ ПРИЛИКЕ; (IV) ГУБИТАК ИЛИ ОШТЕЋЕЊЕ ПОДАТАКА; (V) ГУБИТАК ИЛИ ОШТЕЋЕЊЕ ДО КОЈЕГ ЈЕ ДОШЛО ЗБОГ ТУЖБИ ТРЕЋЕ СТРАНЕ ИЛИ (VI) ПОСРЕДНЕ, ПОСЕБНЕ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНЕ ГУБИТКЕ КОЈЕ ЈЕ ПРЕТРПЕЛА ИЛИ СНОСИ ДРУГА СТРАНА (БЕЗ ОБЗИРА НА ТО ДА ЛИ СУ ТАКВЕ ГУБИТКЕ СТРАНЕ ОЧЕКИВАЛЕ НА ДАТУМ КАДА ЈЕ КЛИЈЕНТ ПРИХВАТИО ОВЕ УСЛОВЕ) И (б) У СКЛАДУ СА ОДЕЉКОМ 10(а), УКУПНА ОДГОВОРНОСТ СВАКЕ СТРАНЕ ПРЕМА ДРУГОЈ СТРАНИ ОД БИЛО КОГ ДОГАЂАЈА ИЛИ НИЗА ПОВЕЗАНИХ ДОГАЂАЈА ПРЕМА ИЛИ У ВЕЗИ СА ОВИМ УСЛОВИМА ОГРАНИЧЕНА ЈЕ НА ВЕЋИ ОД ОВА ДВА ИЗНОСА: (I) ИЗНОС КОЈИ ПРЕМА УСЛОВИМА КЛИЈЕНТ ТРЕБА ДА ПЛАТИ GOOGLE-У ЗА ПЕРИОД ОД ТРИ МЕСЕЦА КОЈА ПРЕТХОДЕ МЕСЕЦУ У КОЈЕМ СЕ ДЕСИО ДОГАЂАЈ (ИЛИ ПРВИ У НИЗУ ПОВЕЗАНИХ ДОГАЂАЈА) И (II) 25.000 AUD.

11 Обештећење. Клијент ће заштитити и обештетити Google, његове партнере, агенте, повезана правна лица и издаваоце лиценци (сваки је „Обештећено лице“) од свих одговорности, штета, губитака, трошкова, накнада (укључујући правне накнаде) и трошкова повезаних са било којим наводом или судским процесом независних лица у мери која произилази из или је у вези са Огласима, Циљевима, Одредиштима, Услугама, Коришћењем или кршењем ових Услова од стране Клијента, осим у односу на свако Обештећено лице, у мери у којој потраживање или одговорност треће стране настаје као директан резултат: (а) немара или недоличног понашања тог Обештећеног лица или (б) кршења Услова од стране Обештећеног лица. Партнери су планирани корисници права треће стране овог одељка.

12 Промене услова. Google у сваком тренутку може да унесе незнатне промене у ове Услове, али ће Google послати прихватљиво обавештење унапред за евентуалне важне промене ових Услова. Евентуалне промене ових услова ће бити постављене на google.com/ads/terms и Google ће доставити прихватљиво обавештење о евентуалним важним променама. Промене Услова не важе ретроактивно и ступају на снагу најмање 30 дана после обавештења. Међутим, хитне промене унете из правних разлога ступају на снагу одмах после обавештења. Свака страна може да оконча ове Услове било кад слањем обавештења другој страни, али (i) кампање које нису отказане према одељку 5 и нове кампање могу да приказују Огласе и да се резервишу и (ii) даље Коришћење Програма, у сваком случају, подлеже Google условима и одредбама који су тада били на снази за Програме (доступни на google.com/ads/terms). Ако је основано, Google може било кад да суспендује могућност Клијента да учествује у Програмима у случају проблема са плаћањем, кршења Смерница или сумње да је дошло до кршења Смерница или ових Услова, из правних разлога или ако Google сматра да тиме може да се избегне штета или одговорност према Кориснику, трећој страни или Google-у. У свим случајевима, приказивање Огласа из Клијентових кампања после окончања зависи од прихватљивог нахођења Google-а.

13 Решавање спорова. Ако из ових Услова или у вези са њима настане било какав спор (појединачно „Спор“), стране ће се у доброј намери потрудити да реше Спор у року од 60 дана од писаног обавештења о Спору од друге стране. Ништа у овим Условима неће спречити ниједну страну да тражи индивидуализовано, условно или прелиминарно ослобађање од било ког надлежног суда.

14 Разно. (а) СВЕ ТУЖБЕ КОЈЕ ПРОИСТЕКНУ ИЗ ОВИХ УСЛОВА ИЛИ ПРОГРАМА ИЛИ У ВЕЗИ СА ЊИМА БИЋЕ ЗАСНОВАНЕ НА ЗАКОНИМА КАЛИФОРНИЈЕ, ИЗУЗЕВ ПРАВИЛА О СУКОБУ ЗАКОНА У КАЛИФОРНИЈИ, ОСИМ У МЕРИ У КОЈОЈ СУ ЗАКОНИ КАЛИФОРНИЈЕ У СУПРОТНОСТИ СА САВЕЗНИМ ЗАКОНИМА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА ИЛИ У КОЈОЈ САВЕЗНИ ЗАКОНИ САД ИМАЈУ ПРВЕНСТВО НАД ЗАКОНИМА КАЛИФОРНИЈЕ. (б) ОСИМ КАО ШТО ЈЕ НАВЕДЕНО У ОДЕЉКУ 13, СВЕ ТУЖБЕ КОЈЕ ПРОИСТЕКНУ ИЗ ОВИХ УСЛОВА ИЛИ ПРОГРАМА ИЛИ У ВЕЗИ СА ЊИМА ВОДИЋЕ СЕ ИСКЉУЧИВО У ФЕДЕРАЛНИМ ИЛИ ДРЖАВНИМ СУДОВИМА ОКРУГА САНТА КЛАРА У КАЛИФОРНИЈИ. СТРАНЕ СУ САГЛАСНЕ СА ЛИЧНОМ НАДЛЕЖНОШЋУ ТИХ СУДОВА. У МЕРИ У КОЈОЈ МЕРОДАВНИ ЛОКАЛНИ ЗАКОН СПРЕЧАВА РЕШАВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ СПОРОВА У СУДУ У КАЛИФОРНИЈИ, КЛИЈЕНТ МОЖЕ ДА ПОКРЕЋЕ ТЕ СПОРОВЕ У ЛОКАЛНИМ СУДОВИМА КЛИЈЕНТА. ИСТО ТАКО, АКО МЕРОДАВНИ ЛОКАЛНИ ЗАКОН СПРЕЧАВА ЛОКАЛНИ СУД КЛИЈЕНТА ДА ПРИМЕНИ ЗАКОН КАЛИФОРНИЈЕ У РЕШАВАЊУ ОВИХ СПОРОВА, ТИ СПОРОВИ ЋЕ БИТИ ЗАСНОВАНИ НА МЕРОДАВНИМ ЛОКАЛНИМ ЗАКОНИМА ЗЕМЉЕ, ДРЖАВЕ ИЛИ ДРУГЕ ЛОКАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА КЛИЈЕНТА. (в) Ови Услови су целовит уговор између уговорних страна који се односи на њихов предмет и надомешћују евентуалне претходне или истовремене уговоре о тим предметима. Ово не утиче на одговорност за претходне лажне, обмањујуће или заваравајуће изјаве или лажна представљања. (г) Клијент не сме да даје јавне изјаве у вези са односом који је предмет ових Услова (осим када је то обавезно или дозвољено у складу са законом). (д) Сва обавештења о окончању или кршењу правила, или према одељку 13, морају да буду у писаном облику и упућена правној служби друге стране (или ако није познато да ли друга страна има правну службу, примарном контакту друге стране или на другу адресу из евиденције). Имејл адреса за обавештења која се шаљу правној служби Google-а је legal-notices@google.com. Сва друга обавештења Клијенту ће бити у писаном облику и слаће се на имејл адресу повезану са налогом Клијента. Сва друга обавештења Google-у морају да буду у писаном облику и упућена примарном контакту Клијента на Google-у или послата на други начин који омогући Google. Обавештење ће се сматрати урученим када буде примљено, што се потврђује писаним или електронским путем. Ови услови у вези са обавештењима не важе за правну услугу или процес, који се заснивају на меродавном закону. (ђ) Осим промена ових Услова које Google унесе у складу са одељком 12, са сваком допуном ових услова морају да се сложе обе стране и неопходно је да се изричито наведе да се ради о допуни ових услова. Ниједна страна се неће третирати као да се одрекла било којих права због тога што није искористила (или што одлаже коришћење) било која права дата овим Условима. Ако се нека од одредби ових Услова покаже као непримењива, та одредба ће бити одвојена а остатак услова ће наставити да буде пуноважан и с пуним дејством. (е) Ниједна страна не сме да пренесе права ни за један део ових Услова без писане сагласности друге стране, осим повезаном правном лицу, али само ако (i) заступник пристане у писаном облику да се обавеже овим Условима, (ii) страна која преноси права остане одговорна за обавезе према овим Условима ако заступник одбије да испуни те обавезе и (iii) страна која преноси права обавести другу страну о преносу права. Било који други покушај преноса права је неважећи. (ж) Ако то није изричито наведено у одељку 11, ови Услови немају кориснике права треће стране. (з) Овим Условима се не ствара никакво представништво, партнерство или заједничко улагање међу странама. (и) Одељак 1 (само последња реченица) и одељци од 8. до 14. настављају да важе и након окончања ових Услова. (ј) Ниједна страна ни њена повезана правна лица нису одговорни за изостанак или кашњење учинка у мери изазваној околностима које су разумно ван њихове контроле.

9. новембар 2023.

Да ли вам је ово било корисно?

Како то можемо да побољшамо?
Претрага
Обриши претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени