Določila in pogoji programa Google Ads

Google zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar niso namenjene spremembi vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Določila in pogoji se lahko razlikujejo glede na lokacijo. Oglaševalci v Googlu lahko določila ter pogoje za svojo državo poiščejo z iskalnikom pogojev in določil programa Google Ads.

Za oglaševalce v Indiji:

Google vas mora v skladu z zahtevami 5. pravila indijskih pravil glede informacijske tehnologije (vmesne smernice in etični kodeks o digitalnih medijih, 2021), (vmesna pravila in pravila o digitalnih medijih, 2021) obvestiti, da morajo izdajatelji vsebine z novicami ter aktualnimi zadevami morda v skladu z veljavnimi pogoji storitve in 18. pravila pravil o digitalnih medijih podatke o svojih računih Google Ads posredovati indijskemu ministrstvu za informacijsko tehnologijo ter oddajanje.

Za oglaševalce v Avstraliji:

Z 9. novembrom 2023 so se spremenili pogoji programa Google Advertising Program, ki velja za stranke v Avstraliji. Kopija posodobljenih pogojev je na voljo spodaj:

Pogoji za oglaševalske programe

Ti pogoji za oglaševalske programe (»pogoji«) se sklenejo med družbo Google Australia Pty Ltd (»Google«) in subjektom, ki podpiše te pogoje ali jih sprejme elektronsko (»stranka«). Ti pogoji veljajo za strankino sodelovanje v Googlovih oglaševalskih programih in storitvah, (i) ki so dostopni prek računov, ki so stranki dani v povezavi s temi pogoji, ali (ii) ki s sklicem vključujejo te pogoje (skupaj imenovani »programi«). Skrbno preberite te pogoje.

1 Programi. Stranka pooblašča Google in njegove povezane pravne osebe, da lahko umestijo strankine oglasne vsebine, podatke o virih in tehnologijo (skupno »oglasi«) v katero koli vsebino ali lastnino (vsaka od njih »lastnina«), ki jo zagotovi Google ali povezane pravne osebe v imenu Googla ali, če je to ustrezno, tretja oseba (»partner«). Stranka je edina odgovorna za vse: (i) oglase, (ii) promet z oglasi ali odločitve o ciljanju (npr. ključne besede) (»cilji«), (iii) destinacije, na katere oglasi usmerjajo gledalce (npr. ciljne strani, aplikacije za mobilne naprave), vključno s povezanimi URL-ji, smernimi točkami in preusmeritvami (»destinacije«), in (iv) storitve in izdelke, ki se oglašujejo na destinacijah (skupno »storitve«). Program je oglaševalska platforma, na kateri stranka pooblasti Google in njegove povezane pravne osebe, da lahko uporabljajo avtomatizirana orodja za oblikovanje oglasov. Google in njegove povezane pravne osebe lahko stranki omogočijo tudi nekatere dodatne funkcije programa, ki ji pomagajo pri izbiri ali ustvarjanju ciljev, oglasov ali destinacij. Stranka ni dolžna dovoliti uporabe teh dodatnih funkcij in lahko, če je to ustrezno, omogoči ali onemogoči uporabo teh funkcij. Vendar če stranka uporablja te funkcije, potem je izključno sama odgovorna za cilje, oglase in destinacije. Google in njegove povezane pravne osebe lahko kadar koli razumno zavrnejo ali odstranijo določen cilj, oglas ali destinacijo:(i) če zadevni oglas, cilj ali destinacija krši (oziroma če Google utemeljeno meni, da krši) pravilnike ali te pogoje, (ii) v povezavi z zagotavljanjem skladnosti z veljavno zakonodajo, (iii) če to zahteva partner, (iv) če Google utemeljeno meni, da lahko zadevni oglas, cilj ali destinacija škoduje uporabniku, tretji osebi ali Googlu, ali (v) da zaščitijo Googlove zakonite interese. Google ter njegove povezane pravne osebe neprestano razvijajo in ustvarjajo nove tehnologije, funkcije ter storitve, in lahko kadar koli spremenijo ali ukinejo programe. Če se stranka ne strinja s spremembami, lahko odstopi od teh pogojev, kot je določeno v razdelku 12. Stranka potrjuje, da lahko Google ali njegove povezane pravne osebe sodelujejo na dražbah programa v podporo svojim lastnim storitvam in izdelkom. Nekatere funkcije programa so označene kot različica »beta« ali kot drugače nepodprte ali zaupne (skupno »funkcije beta«). Stranka ne sme razkriti nobenih informacij o funkcijah beta ali pogojih ali obstoju katerih koli funkcij beta, ki niso javne.

2 Pravilniki. Stranka je izključno sama odgovorna za svojo uporabo programov (npr. za dostop do računov programa in njihovo uporabo ter varovanje uporabniških imen in gesel) (»uporaba«). Uporabo programov urejajo veljavni Googlovi pravilniki, ki so na voljo na spletnem mestu google.com/ads/policies, in vsi drugi pravilniki, ki jih Google da na voljo stranki, vključno s pravilniki za partnerje, in v obsegu ustreznosti tudi Googlov pravilnik o privolitvi uporabnikov v EU na spletnem mestu privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (»pravilniki«, ki se lahko občasno spreminjajo). Stranka tudi pooblašča Google, da lahko spremeni oglase, kot je opisano v pravilnikih, za namene zagotavljanja programov (na primer za oblikovanje oglasov). Google bo v zvezi s programom ravnal skladno z Googlovim pravilnikom o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu google.com/policies/privacy (in se lahko občasno spremeni). V meri, kot je uporaba programa v tem obsegu, se Google in stranka strinjata, kot je to ustrezno, s (i) pogoji za varstvo podatkov med upravljavci za Google Ads, ki so na voljo na spletnem mestu privacy.google.com/businesses/controllerterms, ali s (ii) pogoji za obdelavo podatkov za oglase v Googlu, ki so na voljo na spletnem mestu privacy.google.com/businesses/processorterms (skupno »pogoji za podatke v EU«). Google pogojev za podatke v EU ne bo spreminjal, razen v primerih, ki so v okviru pogojev za podatke v EU izrecno dovoljeni. Stranka ne bo (niti ne bo za to pooblastila nobene tretje osebe) (i) ustvarjala samodejnih, goljufivih ali kakor koli drugače neveljavnih prikazov, poizvedb, klikov ali konverzij, (ii) skrivala konverzij za programe, v katerih bi morale biti razkrite, (iii) uporabljala kakršnih koli avtomatiziranih sredstev ali oblik povzemanja ali pridobivanja podatkov z namenom dostopanja, poizvedovanja ali kakršnega koli drugega zbiranja informacij, povezanih z oglaševanjem v Googlu, razen če je to izrecno dovolil Google, ali (iv) poskušala motiti delovanje programov. Stranka bo v sklopu teh pogojev glede oglasov v lastnini partnerjev komunicirala samo z Googlom.

3 Prikazovanje oglasov. (a) Stranka ne bo posredovala oglasov, ki vsebujejo ali so povezani z zlonamerno, vohunsko ali neželeno programsko opremo ali kakršno koli drugo škodljivo programsko kodo ali ki zavestno kršijo ali poskušajo zaobiti kateri koli varnostni ukrep programov. (b) Stranka lahko uporablja oglasni strežnik samo za prikazovanje ali spremljanje oglasov v okviru programov, ki dovoljujejo prikazovanje oglasov prek tretje osebe, in samo če je Google oglasni strežnik pooblastil za sodelovanje v programu. Google bo implementiral oznake strankinih oglasnih strežnikov tako, da bodo ustrezno delovali. (c) V primeru spletnih prikazov prikaznih oglasov, ki se obračunavajo na podlagi CPM-ja ali vCPM-ja (»prikazni oglasi«), velja, da če je Googlovo veljavno število prikazov za program v primerjavi s številom prikazov prek strankinega oglasnega strežnika (3PAS) višje za več kot 10 % v časovnem obdobju računa, bo stranka spodbujala prizadevanja za uskladitev med Googlom in ponudnikom 3PAS. Če to neskladje ne bo odpravljeno, mora stranka podati zahtevek v 60 dneh po datumu izdaje računa (»obdobje zahtevka«). Če Google razumno ugotovi, da je zahtevek veljaven, potem bo skladno z razdelkom 9(b) stranki izdal dobropis za oglaševanje v višini (90 % Googlovega števila prikazov minus število prikazov 3PAS), to vrednost pa bo pomnožil z Googlovim zabeleženim povprečnim CPM-jem ali vCPM-jem oglaševalske akcije, kot je to ustrezno, za fakturirano obdobje. Stranka mora vse izdane dobropise za oglaševanje porabiti v 60 dneh od datuma izdaje (»datum porabe«), Google pa lahko stranki začasno onemogoči dovoljenje za uporabo tega ponudnika 3PAS in začasno prekliče veljavnost določil glede reševanj neskladij v tem razdelku za tega ponudnika 3PAS. Meritve od ponudnikov 3PAS, katerih oznake oglasnih strežnikov se posredujejo Googlu, bodo uporabljene v zgornjih izračunih v zvezi z rešitvami glede neskladij. Google lahko zahteva, da jim podatke o neskladjih posreduje neposredno ponudnik 3PAS. Stranke ne bodo prejele dobropisa za neskladja zaradi nezmožnosti ponudnika 3PAS za prikazovanje oglasov.

4 Preizkušanje. Stranka pooblašča Google in njegove povezane pravne osebe za občasno izvajanje preizkusov, ki lahko vplivajo na strankino uporabo programov, vključno z oblikovanjem oglasov, cilji, destinacijami, kakovostjo, uvrstitvijo, uspešnostjo, cenovnimi modeli in prilagajanjem ponudb za čas dražbe. Za zagotavljanje pravočasnosti in veljavnosti rezultatov preizkušanja ter skladno z razdelkom 9(b) stranka pooblašča Google za izvedbo takih preizkusov brez obvestila ali nadomestila za stranko.

5 Odpoved oglasov. Razen če je drugače navedeno v pravilniku oziroma uporabniškem vmesniku programa ali če pogodba, ki se nanaša na te pogoje (»oglaševalska naročilnica«), določa drugače, lahko vsaka stranka prekliče kateri koli oglas kadar koli pred dražbo oglasov ali umestitvijo oglasa, če pa ga prekliče po datumu obveze, ki ga je določil Google (npr. oglaševalska akcija, ki temelji na rezervaciji), bo stranka odgovorna za vse morebitne stroške odpovedi, o katerih stranko obvesti Google pred datumom obveze (razen če je stranka preklicala oglas in prekinila te pogoje v dobri veri zaradi bistvene spremembe zadevnega programa ali teh pogojev), oglas pa bo lahko vseeno objavljen. Google ali njegove povezane pravne osebe lahko razumno prekličejo oglas skladno s tem razdelkom 5: (i) če zadevni oglas krši (ali če Google utemeljeno meni, da krši) pravilnike ali te pogoje, (ii) v povezavi z zagotavljanjem skladnosti z veljavno zakonodajo, (iii) če to zahteva partner, (iv) če Google utemeljeno meni, da lahko zadevni oglas škoduje uporabniku, tretji osebi ali Googlu, ali (v) da zaščitijo Googlove zakonite interese. Preklicani oglasi se bodo običajno prenehali prikazovati v 8 delovnih urah ali kot je opisano v pravilniku ali v oglaševalski naročilnici, stranka pa bo še vedno morala plačati vse stroške prikazanih oglasov (npr. stroške na podlagi konverzije). Stranka mora preklic oglasov uveljaviti (i) spletno prek računa stranke, če je ta možnost na voljo; (ii) če ta možnost ni na voljo, mora obvestiti Google prek e-poštnega sporočila zastopniku strankinega računa; (iii) če ta možnost ni na voljo in stranka nima zastopnika za svoj račun, z obvestilom Googlu prek e-poštnega sporočila na naslov ads-support@google.com (skupno »postopek preklica oglasa«). Stranka ne bo razbremenjena nobene obveznosti glede plačila za oglase, ki jih bo stranka poslala oziroma jih ne bo poslala po roku, ki ga je določil Google. Googla ne bodo zavezovale oglaševalske naročilnice, ki jih posreduje stranka.

6 Jamstva, pravice in obveznosti. Stranka jamči, da (a) ima, in s tem tudi podeljuje Googlu, njegovim povezanim pravnim osebam in partnerjem, pravice za področje oglasov, destinacij in ciljev za Google, njegove povezane pravne osebe in partnerje, da lahko upravljajo Googlove programe (vključno, v primeru podatkov o virih, ko je stranka že prenehala uporabljati programe), in (b) da so vsi podatki in pooblastila, ki jih predloži stranka, popolni, pravilni in aktualni. Stranka pooblašča Google in njegove povezane pravne osebe, da lahko avtomatizirajo pridobivanje in analiziranje destinacij za namene programov ter ustvarijo poverilnice za preizkušanje za dostop do njih. S tem, ko stranka Googlu posreduje katero koli mobilno ali drugo telefonsko številko v zvezi s programi, pooblasti Google, njegove povezane pravne osebe in zastopnike, da lahko za namene programov kličejo in pošiljajo sporočila SMS (v tem primeru se lahko zaračunajo standardni stroški za sporočila in podatke) na navedene telefonske številke, tudi če to izvede samodejni sistem za telefonske klice. Vseeno pa se Google ne bo zanašal na to dovoljenje za samodejno klicanje ali pošiljanje sporočil v tržne namene. Stranka nadalje pooblašča Google, njegove povezane pravne osebe in zastopnike, da lahko stranki pošiljajo elektronska sporočila za namene programov. Stranka jamči, da je pooblaščena za delovanje v imenu vsake morebitne tretje osebe (in da jo je zavezala k tem pogojem), za katero stranka oglašuje v povezavi s temi pogoji (»oglaševalec«). Vsak sklic na stranko v teh pogojih se bo nanašal tudi na oglaševalca, če je to ustrezno. Če stranka iz katerega koli razloga ni zavezala oglaševalca k tem pogojem, bo odgovorna za izvrševanje vseh obveznosti, ki bi jih oglaševalec imel v okviru teh pogojev, če bi ga zavezovali. Če stranka uporablja program za lastno oglaševanje, se bo za takšno uporabo stranka obravnavala kot stranka in tudi kot oglaševalec. Stranka bo oglaševalcu vsaj enkrat mesečno zagotovila podatke poročanja, iz katerih bodo razvidni absolutni denarni zneski, porabljeni za Google in delovanje (vsaj o stroških, klikih ter prikazih uporabnikov za tega oglaševalca) na razumno vidnem mestu. Google sme na zahtevo oglaševalca z njim deliti podatke, specifične za oglaševalce.

7 Nadomestni prikazi. V primeru prikaznih oglasov, ki temeljijo na rezervaciji, bo Google zagotovil dogovorjeno združeno število prikaznih oglasov do poteka oglaševalske akcije. Če Google tega ne stori, potem mora skladno z razdelkom 9(b) vsaka stranka, ki izpodbija plačilo, izvedeno Googlu za take prikazne oglase, podati zahtevek v določenem roku. Če Google razumno potrdi ustreznost zahtevka, ne bo bremenil stranke za prikazne oglase, ki niso bili prikazani, če pa je stranka že plačala, bo Google po svoji razumni presoji in skladno z razdelkom 9(b) zagotovil (i) dobropise za oglaševanje, ki jih bo treba porabiti do določenega datuma porabe, (ii) umestitev prikaznih oglasov na primerljivi poziciji v 60 dneh od datuma, ko je Google potrdil ustreznost zahtevka, ali (iii) podaljšanje obdobja oglaševalske akcije. Če to dovoljujejo Googlovi pravilniki, je dobroimetja za oglaševanje mogoče povrniti samo, če stranka zapre svoj račun. Google ne more zagotoviti, da bo prikazal katere koli oglase, ki temeljijo na dražbi, zato se nadomestni prikazi ne nanašajo na oglase, ki temeljijo na dražbi.

8 Plačilo. Stranka bo plačala vse stroške, nastale v povezavi s programom, s plačilnim sredstvom, ki ga je za to stranko odobril Google (in se lahko občasno spremeni), in sicer v komercialno utemeljenem času, ki ga je določil Google (npr. v uporabniškem vmesniku Programa ali prek oglaševalske naročilnice). Za zamude plačil se zaračunavajo obresti po 1,5-odstotni mesečni obrestni meri (oziroma najvišji zakonsko dovoljeni obrestni meri, če je ta nižja od navedene). Zaračunani zneski ne vključujejo davkov. Stranka bo plačala (i) vse davke ter druge državne stroške in (ii) razumne stroške ter pravne stroške, ki jih Google utrpi zaradi izterjave zamujenih plačil, ki niso bili izpodbijani v dobri veri. Stroški temeljijo na merilih obračunavanja v sklopu veljavnega programa (npr. na klikih, prikazih ali konverzijah). Kateri koli del stroška, ki ni bil izpodbijan v dobri veri, mora biti plačan v celoti. Nobena stranka ne sme nadomestiti katerega koli plačila, ki se zahteva skladno s temi pogoji, s katerim koli drugim plačilom, za plačilo skladno s temi pogoji. Google sme razumno kadar koli podaljšati, spremeniti ali preklicati dobroimetje. Google ni dolžan prikazovati nobenih oglasov, ki presegajo kakršno koli omejitev dobroimetja. Če Google ne prikaže oglasov za izbrane cilje ali destinacije, mora stranka skladno z razdelkom 9(b) predložiti zahtevek za pridobitev dobroimetja za oglaševanje v roku, določenem za zahtevek, nato pa bo Google po pregledu zahtevka razumno izdal dobroimetja, ki jih je treba porabiti do določenega datuma. Stranka razume, da lahko tretje osebe ustvarjajo prikaze in klike za strankine oglase v prepovedane ali neprimerne namene in da mora stranka, če se to zgodi, skladno z razdelkom 9(b) predložiti zahtevek za dobroimetja za oglaševanje v določenem roku, da bo Google nato razumno izdal dobroimetja, ko bo zahtevek preverjen, pri čemer morajo biti porabljena do določenega datuma. Če to dovoljujejo Googlovi pravilniki, je dobroimetja za oglaševanje mogoče povrniti samo, če stranka zapre svoj račun. V NAJVEČJI ZAKONSKO DOVOLJENI MERI IN SKLADNO Z RAZDELKOM 9(B) SE STRANKA ODPOVEDUJE VSEM ZAHTEVKOM V ZVEZI S KATERIMI KOLI STROŠKI PROGRAMA, RAZEN ČE JE PREDLOŽILA ZAHTEVEK V DOLOČENEM ROKU.

9 Zavrnitve odgovornosti. (a) V NAJVEČJI ZAKONSKO DOVOLJENI MERI IN SKLADNO Z RAZDELKOM 9(b) SPODAJ VSAKA STRANKA V SVOJEM IMENU IN V IMENU NJENIH POVEZANIH PRAVNIH OSEB IZKLJUČUJE VSA IMPLICITNA JAMSTVA, MED DRUGIM VKLJUČNO ZA ODSOTNOST KRŠENJA, ZADOVOLJIVO KAKOVOST, PRIMERNOST ZA PRODAJO IN USTREZNOST ZA KATERI KOLI NAMEN. V NAJVEČJI ZAKONSKO DOVOLJENI MERI IN SKLADNO Z RAZDELKOM 9(b) SPODAJ SO PROGRAMI TER GOOGLE, NJEGOVE POVEZANE PRAVNE OSEBE IN PARTNERSKE ZNAMKE NA VOLJO »TAKI, KOT SO« TER NA IZBIRO IN LASTNO TVEGANJE STRANKE IN OGLAŠEVALCA. GOOGLE, NJEGOVE POVEZANE PRAVNE OSEBE ALI PARTNERJI NE DAJEJO NOBENEGA JAMSTVA ALI ZAGOTOVIL V ZVEZI S PROGRAMI ALI REZULTATI PROGRAMOV. (b) DOLOČENI ZAKONI OBMOČJA SODNE OBLASTI, KJER STRANKA BIVA, NA PRIMER AVSTRALSKI ZAKON O POTROŠNIKIH, LAHKO PODELIJO PRAVICE ALI PRAVNA SREDSTVA TER V TE POGOJE IMPLICITNO VKLJUČIJO DOLOČILA, KI JIH NI MOGOČE IZKLJUČITI. TEH PRAVIC, PRAVNIH SREDSTEV IN IMPLICITNIH DOLOČIL TI POGOJI NE IZKLJUČUJEJO. V MERI, KOT USTREZNI ZAKONI GOOGLU DOVOLJUJEJO OMEJITEV DELOVANJA, JE GOOGLOVA ZAKONSKA ODGOVORNOST V SKLADU S TEMI ZAKONI OMEJENA NA (PO GOOGLOVI IZBIRI) VNOVIČNO ZAGOTAVLJANJE STORITEV ALI PLAČILO STROŠKOV ZA VNOVIČNO ZAGOTAVLJANJE STORITEV. ČE JE POGODBA, USTVARJENA POD TEMI POGOJI, »POGODBA ZA MALA PODJETJA« SKLADNO Z AVSTRALSKIM ZAKONOM O POTROŠNIKIH, LAHKO STRANKA UPOŠTEVA POSTOPKE ZA PODAJANJE ZAHTEVKA ZA PRIDOBITEV DOBROIMETJA ZA OGLAŠEVANJE, KOT JE OPISANO V RAZDELKIH 3, 7 ALI 8; ALI ZAPROSI GOOGLE, DA DOLOČI (PO GOOGLOVI IZBIRI), DA BO ZNOVA ZAGOTOVIL STORITVE SUBJEKTU, KI JE PODAL ZAHTEVEK, ALI PLAČAL STRANKI STROŠKE VNOVIČNE ZAGOTOVITVE STORITEV SUBJEKTU, KI JE PODAL ZAHTEVEK.

10 Omejitev odgovornosti. NIČ V POGOJIH ALI KATERIH KOLI OGLAŠEVALSKIH NAROČILNICAH NE IZKLJUČUJE ALI OMEJUJE ODGOVORNOSTI OBEH STRANK: (I) ZA SMRT ALI TELESNO POŠKODBO, KI JE POSLEDICA MALOMARNOSTI KATERE KOLI STRANKE ALI NJIHOVIH URADNIKOV, ZASTOPNIKOV ALI ZAPOSLENIH; (II) ZA PREVARO ALI GOLJUFIVO NAPAČNO PREDSTAVLJANJE; (III) V SKLADU Z RAZDELKOM 11 (ODŠKODOVANJE); (IV) ZA STRANKINO KRŠITEV DOLOČIL IZ RAZDELKOV 3(A), 14(D) ALI ZADNJEGA STAVKA RAZDELKA 1; (V) ZA PLAČILO ZAPADLIH ALI DOLGOVANIH ZNESKOV MED OBIČAJNIM IZPOLNJEVANJEM POGOJEV; ALI (VI) ZA KAR KOLI, KAR SE PO ZAKONU NE MORE IZKLJUČITI ALI OMEJITI. V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, VENDAR VEDNO OB UPOŠTEVANJU PREDHODNEGA STAVKA IN RAZDELKA 9(b): (a) NOBENA STRANKA ALI NJENE POVEZANE PRAVNE OSEBE NE MOREJO BITI ODGOVORNE V OKVIRU ALI V POVEZAVI S TEMI POGOJI – POGODBENO, ODŠKODNINSKO (BREZ OMEJITEV VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGAČE – ZA KAKRŠNO KOLI: (I) IZGUBO DOBIČKA; (II) IZGUBO PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV; (III) IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI; (IV) IZGUBO ALI UNIČENJE PODATKOV; (V) IZGUBO ALI ŠKODO ZARADI ZAHTEVKOV TRETJIH OSEB; ALI (VI) POSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO DRUGE STRANKE ALI ZARADI NJE (NE GLEDE NA TO, ALI SO STRANKE TAKE IZGUBE PRIČAKOVALE V ČASU, KO JE STRANKA SPREJELA TE POGOJE); IN (b) SKLADNO Z RAZDELKOM 10(a) JE CELOTNA ODGOVORNOST POSAMEZNE STRANKE DO DRUGE V ZVEZI S KATERIM KOLI DANIM DOGODKOM ALI NIZOM POVEZANIH DOGODKOV V OKVIRU ALI V POVEZAVI S TEMI POGOJI OMEJENA NA VIŠJI ZNESEK OD NASLEDNJIH DVEH ZNESKOV: (I) ZNESEK, KI GA JE GOOGLU PLAČALA STRANKA V OKVIRU TEH POGOJEV V TREH MESECIH PRED MESECEM, KO JE PRIŠLO DO DOGODKA (ALI PRVEGA IZ NIZA POVEZANIH DOGODKOV); IN (II) 25.000 AUD.

11 Odškodovanje. Stranka bo Google, njegove partnerje, zastopnike, povezane pravne osebe in dajalce licenc (vsak od njih »odškodovanec«) branila ter odškodovala za vse obveznosti, škodo, izgube, stroške (vključno z odvetniškimi stroški) in izdatke, ki so povezani z obtožbami ali pravnim postopkom katere koli tretje osebe, do obsega, v katerem izvira iz ali je povezan z oglasi, cilji, destinacijami, storitvami, uporabo ali kakršno koli kršitvijo teh pogojev s strani stranke, razen v povezavi s posameznim odškodovancem v obsegu, v katerem je zahtevek tretje osebe ali odgovornost neposreden rezultat: (a) malomarnosti ali neprimernega vedenja zadevnega odškodovanca ali (b) kršitve pogojev s strani zadevnega odškodovanca. Upravičene tretje osebe v tem razdelku so partnerji.

12 Spremembe pogojev. Google se lahko kadar koli odloči za nebistvene spremembe teh pogojev, vendar pa bo uporabnike vnaprej obvestil o vseh bistvenih spremembah teh pogojev. Vse morebitne spremembe teh pogojev bodo objavljene na spletnem mestu google.com/ads/terms, Google pa bo zagotovil tudi razumno obvestilo glede vseh bistvenih sprememb. Spremembe pogojev se ne bodo uveljavile za nazaj in ne bodo začele veljati prej kot 30 dni po obvestilu. Vendar pa bodo nujne spremembe, izvedene iz pravnih razlogov, začele veljati takoj po obvestilu. Vsaka od strank lahko kadar koli odstopi od teh pogojev, s tem da mora o tem obvestiti drugo stranko, vendar (i) je oglaševalske akcije, ki niso bile preklicane v skladu z razdelkom 5, in nove oglaševalske akcije mogoče prikazovati ter rezervirati, (ii) za nadaljnjo uporabo programa pa v vsakem primeru veljajo Googlova določila in pogoji, ki so takrat uveljavljeni za programe (na voljo na google.com/ads/terms). Google lahko kadar koli razumno prekine strankino možnost sodelovanja v programih v primeru težav s plačili, domnevnih ali dejanskih kršitev pravilnikov oziroma teh pogojev ali iz drugih pravnih razlogov oziroma če meni, da bi se tako uporabnik, tretja oseba ali Google lahko izognil škodi ali odgovornosti. V vseh primerih je prikazovanje katere koli strankine oglaševalske akcije po prekinitvi predmet Googlove razumne presoje.

13 Razreševanje sporov. Če pride do kakršnih koli sporov na podlagi teh pogojev ali v povezavi z njimi (»spor«), jih bosta stranki v dobri veri poskušali rešiti v 60 dneh od pisnega obvestila o sporu od druge stranke. Nobena vsebina iz teh pogojev ne bo drugi stranki preprečila iskanja individualno prilagojene začasne ali preliminarne sodne prepovedi pri poljubnem sodišču ali pristojnem območju sodne oblasti.

14 Razno. (a) PRAVNE SPORE V ZVEZI Z VSEMI ZAHTEVKI, KI IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV ALI PROGRAMOV OZIROMA V POVEZAVI Z NJIMI, BO UREJALA KALIFORNIJSKA ZAKONODAJA (BREZ PRAVILA O KOLIZIJI ZAKONOV ZVEZNE DRŽAVE KALIFORNIJA), RAZEN ČE JE KALIFORNIJSKA ZAKONODAJA V NASPROTJU Z ZVEZNIM ZAKONOM ZDRUŽENIH DRŽAV ALI ČE TA ZAKON TO ŽE PREDPISUJE. (b) RAZEN V SKLADU Z VSEBINO V RAZDELKU 13 SE BODO VSI ZAHTEVKI, KI IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV ALI PROGRAMOV OZIROMA SE NANJE NANAŠAJO, REŠEVALI IZKLJUČNO NA ZVEZNIH ALI DRŽAVNIH SODIŠČIH V OKROŽJU SANTA CLARA V KALIFORNIJI; POGODBENI STRANKI SE STRINJATA Z OSEBNO PRISTOJNOSTJO TEH SODIŠČ. ČE VELJAVNA LOKALNA ZAKONODAJA PREPREČUJE RAZREŠITEV DOLOČENIH SPOROV NA KALIFORNIJSKEM SODIŠČU, JIH LAHKO STRANKA VLOŽI NA SVOJEM LOKALNEM SODIŠČU. PODOBNO VELJA, DA ČE VELJAVNA LOKALNA ZAKONODAJA PREPREČUJE STRANKINEMU LOKALNEMU SODIŠČU UVELJAVITEV KALIFORNIJSKE ZAKONODAJE ZA RAZREŠITEV TEH SPOROV, POTEM BO TE SPORE UREJALA VELJAVNA LOKALNA ZAKONODAJA STRANKINE DRŽAVE, ZVEZNE DRŽAVE ALI DRUGEGA KRAJA POSLOVANJA. (c) Ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo za stranke, ki se nanaša na njihovo vsebino, in nadomeščajo vse morebitne prejšnje ali obstoječe pogodbe v zvezi s temi zadevami. To ne vpliva na odgovornost glede preteklih napačnih, zavajajočih ali lažnih trditev oziroma napačnega predstavljanja. (d) Stranka ne sme podati nikakršnih javnih izjav glede razmerja, ki ga urejajo ti pogoji (razen v zakonsko zahtevanih ali dovoljenih primerih). (e) Vsa obvestila o odstopu ali kršitvi oziroma obvestila, za katera velja razdelek 13, morajo biti pisna in naslovljena na pravni oddelek druge stranke (oziroma če ni znano, ali druga stranka ima pravni oddelek, na strankin glavni stik ali drug naslov iz evidence). E-poštni naslov za obvestila Googlovemu pravnemu oddelku je legal-notices@google.com. Vsa druga obvestila za stranko bodo v pisni obliki in poslana na e-poštni naslov, povezan s strankinim računom. Vsa druga obvestila za Google bodo v pisni obliki in naslovljena na strankin glavni stik pri Googlu ali posredovana na drug način, ki ga je omogočil Google. Obvestila se bodo štela za izročena ob prejemu, kot bo potrjeno s pisnim ali elektronskim sredstvom. Te zahteve glede obvestil ne veljajo za vročanje sodnih pozivov, za kar namesto navedenega velja veljavna zakonodaja. (f) Razen v primeru sprememb teh pogojev, ki jih Google izvede v okviru razdelka 12, sta se dolžni o kakršnih koli spremembah dogovoriti obe stranki in sta dolžni izrecno navesti, da spreminjata te pogoje. Za nobeno stranko se ne bo štelo, da se odpoveduje katerim koli pravicam, če ne bo izvrševala (ali bo zamujala z izvrševanjem) katerih koli pravic v obsegu teh pogojev. Če se za katero koli določilo teh pogojev ugotovi, da ni izvršljivo, se bo to določilo obravnavalo ločeno, stanje pogojev pa bo ostalo v polni veljavi. (g) Nobena od strank ne sme prenesti katerega koli dela obveznosti iz teh pogojev brez pisnega soglasja druge stranke, razen na povezano pravno osebo, vendar samo v primeru, ko (i) asignat pisno privoli, da ga bodo zavezovali ti pogoji, (ii) prenositelj ostane zakonsko odgovoren za izpolnjevanje obveznosti v sklopu teh pogojev, če jih asignat krši, in (iii) je prenositelj obvestil drugo stranko o prenosu. Vsak drug poskus prenosa ali dodelitve je neveljaven. (h) Po teh pogojih ni upravičenih tretjih oseb razen tistih, ki so izrecno navedene v razdelku 11. (i) Ti pogoji ne ustvarjajo agencijskih razmerij, partnerstva ali skupnega podjetja med strankami. (j) Prenehanje teh pogojev ne vpliva na razdelek 1 (samo zadnji stavek) in razdelke od 8 do 14. (k) Nobena stranka ali njene povezane pravne osebe niso odgovorni za neuspeh ali zamudo pri izvedbi v obsegu, ki ga povzročijo okoliščine, ki jih razumno ni mogoče nadzorovati.

9. november 2023

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
14162070769432554527
true
Iskanje v centru za pomoč
true
true
true
true
true
73067