Določila in pogoji programa Google Ads

Google v namene priročnosti zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar pa njihov namen ni sprememba vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Določila in pogoji se lahko razlikujejo glede na lokacijo. Oglaševalci v Googlu lahko določila ter pogoje za svojo državo poiščejo z iskalnikom pogojev in določil programa Google Ads.

Za oglaševalce v Indiji:

Google vas mora v skladu z zahtevami 5. pravila indijskih pravil glede informacijske tehnologije (vmesne smernice in etični kodeks o digitalnih medijih, 2021), (vmesna pravila in pravila o digitalnih medijih, 2021) obvestiti, da morajo izdajatelji vsebine z novicami ter aktualnimi zadevami morda v skladu z veljavnimi pogoji storitve in 18. pravila pravil o digitalnih medijih podatke o svojih računih Google Ads posredovati indijskemu ministrstvu za informacijsko tehnologijo ter oddajanje.

Za oglaševalce v Avstraliji:

S 1. novembrom 2016 so se spremenili pogoji programa Google Advertising Program, ki velja za stranke v Avstraliji, pravice pa so se prenesle na podjetje Google Australia Pty Ltd. Kopija posodobljenih pogojev je na voljo spodaj:

Pogoji za oglaševalske programe

Ti pogoji za oglaševalske programe (»Pogoji«) se sklenejo med družbo Google Australia Pty Ltd (»Google«) in subjektom, ki podpiše te pogoje ali jih sprejme elektronsko (»Stranka«). Ti pogoji veljajo za strankino sodelovanje v Googlovih oglaševalskih programih in storitvah, (i) ki so dostopni prek računov, ki so stranki dani v povezavi s temi pogoji, ali (ii) ki s sklicem vključujejo te pogoje (skupaj imenovani »programi«). Skrbno preberite te pogoje.  Za reševanje sporov se zahteva uporaba zavezujoče arbitraže.

1 Programi.  Stranka pooblašča Google in povezane osebe, da lahko umestijo strankine oglasne vsebine, podatke o virih in tehnologijo (skupno »oglasi«) v katero koli vsebino ali lastnino (vsaka od njih »lastnina«), ki jo zagotovi Google ali povezane osebe v imenu Googla ali, če je to ustrezno, tretja oseba (»partner«).  Stranka je edina odgovorna za vse:  (i) Oglase, (ii) promet z Oglasi ali odločitve o ciljanju (npr. ključne besede) (»cilji«), (iii) destinacije, na katere oglasi usmerjajo gledalce (npr. ciljne strani, aplikacije za mobilne naprave), vključno s povezanimi URL-ji, smernimi točkami in preusmeritvami (»destinacije«) ter (iv) storitve in izdelke, ki se oglašujejo na destinacijah (skupno »storitve«). Program je oglaševalska platforma, na kateri stranka pooblasti Google in njegove povezane osebe, da lahko uporabljajo avtomatizirana orodja za oblikovanje oglasov. Google in njegove povezane osebe lahko stranki omogočijo tudi nekatere dodatne funkcije programa, ki ji pomagajo pri izbiri ali ustvarjanju ciljev, oglasov ter destinacij.  Stranka ni dolžna dovoliti uporabe teh dodatnih funkcij in lahko, če je to ustrezno, omogoči ali onemogoči uporabo teh funkcij.  Vendar če stranka uporablja te funkcije, potem je izključno sama odgovorna za cilje, oglase in destinacije.  Google in njegove povezane osebe ali partnerji lahko kadar koli in iz katerega koli razloga zavrnejo ali odstranijo določen cilj, oglas ali destinacijo. Primer: Google lahko zavrne ali odstrani oglas ali cilj, če ta krši pravilnike ali če Google meni, da bi zaradi oglasa ali cilja lahko postal odškodninsko odgovoren. Google in njegove povezane osebe lahko kadar koli spremenijo ali ukinejo programe.  Stranka potrjuje, da lahko Google ali njegove povezane osebe sodelujejo na dražbah programa v podporo svojim lastnim storitvam in izdelkom.  Nekatere funkcije programa so označene kot različica »Beta« ali kot drugače nepodprte ali zaupne (skupno »funkcije beta«). Stranka ne sme razkriti nobenih informacij o funkcijah beta ali pogojih oziroma obstoju katerih koli funkcij beta, ki niso javne.

2 Pravilniki.  Stranka je izključno sama odgovorna za uporabo programov (npr. za dostop do in uporabo računov programa ter varovanje uporabniških imen in gesel) (»uporaba«).  Uporabo programov urejajo veljavni Googlovi pravilniki, ki so na voljo na spletnem mestu google.com/ads/policies, in vsi drugi pravilniki, ki jih Google da na voljo stranki, vključno s pravilniki za partnerje, in v obsegu veljave tudi Googlov pravilnik o privolitvi uporabnikov v EU na spletnem mestu privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (za vse primere, skladno z občasnimi spremembami, »pravilniki«).  Stranka tudi pooblašča Google, da lahko spremeni oglase, kot je opisano v pravilnikih.  Google bo v zvezi s programom ravnal skladno z Googlovim pravilnikom o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu google.com/policies/privacy (skladno z občasnimi spremembami).   V tolikšni meri, kot je uporaba programa v tem obsegu, se Google in stranka strinjata, kot je to ustrezno, s (i) pogoji za varstvo podatkov med upravljavci za Google Ads, ki so na voljo na spletnem mestu privacy.google.com/businesses/controllerterms; ali s (ii) pogoji za obdelavo podatkov za Google Ads, ki so na voljo na spletnem mestu privacy.google.com/businesses/processorterms (skupno »pogoji za podatke v EU«).  Google pogojev za podatke v EU ne bo spreminjal, razen v primerih, ki so v okviru pogojev za podatke v EU izrecno dovoljeni.  Stranka ne bo (niti ne bo za to pooblastila nobene tretje osebe) (i) ustvarjala samodejnih, goljufivih ali kakor koli drugače neveljavnih prikazov, poizvedb, klikov ali konverzij, (ii) skrivala konverzij za programe, v katerih bi morale biti razkrite, (iii) uporabljala kakršnih koli sredstev ali oblik povzemanja ali pridobivanja podatkov z namenom dostopanja, poizvedovanja ali kakršnega koli drugega zbiranja informacij, povezanih z oglaševanjem v Googlu, razen če je to izrecno dovolil Google, ali (iv) poskušala motiti delovanje programov.  Stranka bo posredovala komunikacijo glede oglasov iz lastnine partnerjev v sklopu teh pogojev samo Googlu. 

2 Pravilniki.  Stranka je izključno sama odgovorna za uporabo programov (npr. za dostop do in uporabo računov programa ter varovanje uporabniških imen in gesel) (»uporaba«).  Uporabo programov urejajo veljavni Googlovi pravilniki, ki so na voljo na spletnem mestu google.com/ads/policies, in vsi drugi pravilniki, ki jih Google da na voljo stranki, vključno s pravilniki za partnerje, in v obsegu veljave tudi Googlov pravilnik o privolitvi uporabnikov v EU na spletnem mestu privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (za vse primere, skladno z občasnimi spremembami, »pravilniki«).  Stranka tudi pooblašča Google, da lahko spremeni oglase, kot je opisano v pravilnikih.  Google bo v zvezi s programom ravnal skladno z Googlovim pravilnikom o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu google.com/policies/privacy (skladno z občasnimi spremembami).   V tolikšni meri, kot je uporaba programa v tem obsegu, se Google in stranka strinjata, kot je to ustrezno, s (i) pogoji za varstvo podatkov med upravljavci za Google Ads, ki so na voljo na spletnem mestu privacy.google.com/businesses/controllerterms; ali s (ii) pogoji za obdelavo podatkov za Google Ads, ki so na voljo na spletnem mestu privacy.google.com/businesses/processorterms (skupno »pogoji za podatke v EU«).  Google pogojev za podatke v EU ne bo spreminjal, razen v primerih, ki so v okviru pogojev za podatke v EU izrecno dovoljeni.  Stranka ne bo (niti ne bo za to pooblastila nobene tretje osebe) (i) ustvarjala samodejnih, goljufivih ali kakor koli drugače neveljavnih prikazov, poizvedb, klikov ali konverzij, (ii) skrivala konverzij za programe, v katerih bi morale biti razkrite, (iii) uporabljala kakršnih koli sredstev ali oblik povzemanja ali pridobivanja podatkov z namenom dostopanja, poizvedovanja ali kakršnega koli drugega zbiranja informacij, povezanih z oglaševanjem v Googlu, razen če je to izrecno dovolil Google, ali (iv) poskušala motiti delovanje programov.  Stranka bo posredovala komunikacijo glede oglasov iz lastnine partnerjev v sklopu teh pogojev samo Googlu. 

3 Prikazovanje oglasov.  (a) Stranka ne bo zagotavljala oglasov, ki vsebujejo ali so povezani z zlonamerno, vohunsko ali neželeno programsko opremo ali kakršnim koli drugim škodljivim kodiranjem ali ki zavestno kršijo ali poskušajo zaobiti kateri koli varnostni ukrep programov.  (b) Stranka lahko uporablja oglasni strežnik samo za prikazovanje ali spremljanje oglasov v okviru programov, ki dovoljujejo prikazovanje oglasov prek neodvisnih podjetij, in samo če je Google oglasni strežnik pooblastil za sodelovanje v programu.  Google bo implementiral oznake strankinih oglasnih strežnikov tako, da bodo ustrezno delovali.  (c) V primeru spletnih prikazov prikaznih oglasov, ki se obračunavajo na podlagi CPM-ja ali vCPM-ja (»prikazni oglasi«), velja, da če je Googlovo veljavno število prikazov (impression count ali »IC«) za program v primerjavi z IC-jem strankinega oglasnega strežnika tretje osebe višje za več kot 10 % v določenem časovnem obdobju, bo stranka spodbujala prizadevanja za uskladitev med Googlom in modelom 3PAS.  Če to neskladje ne bo odpravljeno, mora stranka podati zahtevek v 60 dneh po datumu izdaje računa (»obdobje zahtevka«). Če Google ugotovi, da je zahtevek veljaven, potem bo skladno z razdelkom 9(b) Google stranki izdal dobropise za oglaševanje v višini (90 % Googlovega IC-ja minus vrednost IC-ja modela 3PAS), to vrednost pa bo pomnožil z Googlovim zabeleženim povprečnim CPM-jem ali vCPM-jem oglaševalske akcije, kot je to ustrezno, za obračunsko obdobje.  Stranka mora vse izdane dobropise za oglaševanje porabiti v 60 dneh od datuma izdaje (»datum porabe«), Google pa lahko stranki začasno onemogoči dovoljenje za uporabo tega ponudnika modela 3PAS in začasno onemogoči efektivnost določil glede reševanj neskladij v tem razdelku za tega ponudnika modela 3PAS.  Meritve iz modelov 3PAS, katerih oznake oglasnih strežnikov se posredujejo Googlu, bodo uporabljene v zgornjih izračunih v zvezi z rešitvami glede neskladij.  Google lahko zahteva, da jim podatke o neskladjih posreduje neposredno model 3PAS.  Stranke ne bodo prejele dobropisa za neskladja zaradi nezmožnosti modela 3PAS za prikazovanje oglasov.


Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
73067
false