„Google Ads“ taisyklės ir nuostatos

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, tačiau jos nesiekia pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią naudojame savo politikos įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

Taisyklės ir nuostatos gali skirtis skirtingose vietovėse. „Google“ reklamuotojai gali rasti jų šalyje taikomas taisykles ir nuostatas naudodami „Google Ads“ taisyklių ir nuostatų paieškos priemonę.

Reklamuotojams Indijoje

Kaip numato 2021 m. Indijos informacinių technologijų (Gairių tarpininkams ir skaitmeninės medijos etikos kodekso) taisyklių (2021 m. tarpininkų ir skaitmeninės medijos taisyklių) 5 taisyklės reikalavimai, „Google“ privalo jus informuoti, kad naujienų ir aktualijų turinio leidėjai turi ne tik laikytis atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų, bet ir gali privalėti pateikti išsamią informaciją apie savo „Google Ads“ paskyras Indijos vyriausybės Informacijos ir transliavimo ministerijai, kaip nurodoma Tarpininkų ir skaitmeninės medijos taisyklių 18 taisyklėje.

Reklamuotojams Australijoje

2023 m. lapkričio 9 d. Australijos klientams taikomos „Google“ reklamavimo programos taisyklės buvo pakeistos. Toliau pateikiama atnaujintų sąlygų kopija.

Reklamavimo programos sąlygos

Šias Reklamavimo programų sąlygas (toliau – Sąlygos) sudaro „Google Australia Pty Ltd“ (toliau – „Google“) ir šias Sąlygas vykdantis arba elektroniniu būdu jas priimantis subjektas (toliau – Klientas). Šios Sąlygos reglamentuoja Kliento dalyvavimą „Google“ reklamavimo programose ir paslaugose, (i) kurios yra prieinamos per paskyrą (-as), suteiktą (-as) Klientui pagal šias Sąlygas, arba (ii) į kurias yra įtraukta nuoroda (toliau – Programos). Atidžiai perskaitykite šias Sąlygas.

1. Programos. Klientas suteikia leidimą „Google“ ir jos filialams talpinti Kliento reklaminę medžiagą, kanalo duomenis ir technologijas (toliau kartu – Skelbimai arba Skelbimo failai) bet kokiame „Google“ ar jos filialų arba, jei taikoma, trečiosios šalies (toliau – Partneris) vardu pateiktame turinyje ar nuosavybėje (toliau – Nuosavybė). Klientas pats atsako už visus: (i) Skelbimus; (ii) Skelbimų parengimą ar tikslinių sprendimų (pvz., raktinių žodžių) (toliau – Tiksliniai objektai) taikymą; (iii) Paskirties vietas, į kurias Skelbimai nukreipia žiūrinčiuosius (pvz., nukreipimo puslapius, programas mobiliesiems), kartu su susijusiais URL adresais, maršruto taškais ir peradresavimais (toliau – Paskirties vieta); (iv) paslaugas ir produktus, reklamuojamus Paskirties vietose (toliau kartu – Paslaugos). Programa yra reklamavimo platforma, kurioje Klientas suteikia „Google“ ir jos filialams leidimą naudoti automatinius įrankius Skelbimams formatuoti. „Google“ ir jos filialai taip pat gali suteikti Klientui galimybę naudotis tam tikromis pasirenkamomis Programos funkcijomis, padedančiomis Klientui parinkti arba sukurti Tikslinius objektus, Skelbimus arba Paskirties vietas. Klientas neprivalo naudotis šiomis pasirenkamomis funkcijomis ir, jei taikytina, gali sutikti arba atsisakyti naudotis šiomis funkcijomis. Tačiau, jei Klientas naudojasi šiomis funkcijomis, Klientas pats atsako už Tikslinius objektus, Skelbimus ir Paskirties vietas. „Google“ ir jos filialai turėdami pagrįstų priežasčių gali bet kada atmesti arba pašalinti Tikslinį objektą, Skelbimą ar Paskirties vietą: (i) jei susijęs Skelbimas, Tikslinis objektas ar Paskirties vieta pažeidžia arba, jei „Google“ pagrįstai mano, kad jie pažeidžia Politiką ar šias Sąlygas, (ii) laikydamasi taikomų įstatymų, (iii) kai to reikalauja ar prašo Partneris, (iv) kai „Google“ pagrįstai mano, kad susijęs Skelbimas, Tikslinis objektas ar Paskirties vieta gali būti žalingi naudotojui, trečiajai šaliai ar „Google“ arba (v) saugodama „Google“ teisėtus interesus. „Google“ ir jos filialai nuolat tobulina ir kuria naujas technologijas, funkcijas ir paslaugas, todėl gali bet kada pakeisti arba atšaukti Programas. Jei Klientas nesutinka su kokiais nors pakeitimais, jis gali nutraukti šias Sąlygas, kaip išdėstyta 12 skirsnyje. Klientas pripažįsta, kad „Google“ arba jos filialai gali dalyvauti Programos aukcionuose, siekdami paremti savo paslaugas ir produktus. Kai kurios Programos funkcijos laikomos beta versijos arba kitaip nepalaikomomis ar konfidencialiomis funkcijomis (toliau – Beta funkcijos). Klientas negali atskleisti jokios Beta funkcijų arba bet kokių neviešos beta versijos funkcijų sąlygų ar egzistavimo informacijos.

2. Politika. Klientas pats atsako už naudojimąsi Programomis (pvz., prieigą prie Programų paskyrų ir naudojimąsi jomis bei naudotojo vardų ir slaptažodžių apsaugą) (toliau – Naudojimas). Programos naudojimui taikoma „Google“ politika, kurią galima rasti adresu google.com/ads/policies, visos kitos taisyklės, kurias „Google“ pateikia Klientui, įskaitant Partnerių politiką, ir, jei taikoma, „Google“ ES naudotojo sutikimo politiką, kurią galima rasti adresu privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (kiekvienu atveju, retkarčiais keičiama – Politika). Klientas taip pat suteikia „Google“ leidimą keisti Skelbimus, kaip aprašyta Politikoje, Programų teikimo, pvz., Skelbimų formatavimo tikslais. Vykdydama Programą „Google“ laikysis „Google“ privatumo politikos, kurią galima rasti adresu google.com/policies/privacy (retkarčiais keičiama). Tiek, kiek Programos naudojimas patenka į Programos taikymo sritį, „Google“ ir Klientas, priklausomai nuo situacijos, sutinka su (i) „Google Ads“ vieno duomenų valdytojo kitam perduodamų duomenų apsaugos sąlygomis, kurios pateikiamos adresu privacy.google.com/businesses/controllerterms, arba (ii) „Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygomis, kurios pateikiamos adresu privacy.google.com/businesses/processorterms (toliau – ES duomenų sąlygos). „Google“ nekeis ES duomenų sąlygų, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal ES duomenų sąlygas. Klientas neleis ir nesuteiks leidimo jokiai trečiajai šaliai: (i) generuoti automatinių, apgavikiškų ar kitaip netinkamų parodymų, užklausų, paspaudimų ar konversijų; (ii) slėpti Programų konversijų, kai jos turi būti atskleistos; (iii) naudoti automatinių priemonių ar duomenų nuskaitymo ar išgavimo formų, kad pasiektų, užklaustų ar kitaip rinktų su „Google“ reklama susijusią informaciją iš bet kurios Nuosavybės, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžia „Google“; (iv) bandyti trikdyti Programų veikimą. Pagal šias Sąlygas, Klientas informaciją dėl Skelbimų partnerių Nuosavybėse teiks tik „Google“.

3. Skelbimų teikimas. (a) Klientas neteiks Skelbimų, kuriuose yra, arba kurie yra prijungti prie, kenkėjiškų programų, šnipinėjimo programų, nepageidaujamos programinės įrangos ar bet kokio kito kenkėjiško kodo, taip pat neteiks Skelbimų, kurie sąmoningai pažeidžia ar apeina Programos saugumo priemones. (b) Klientas gali naudoti Skelbimų serverį tik Skelbimams rodyti arba stebėti pagal Programas, pagal kuriose leidžiama teikti trečiųjų šalių Skelbimus, ir tik tuo atveju, jei „Google“ suteikė leidimą Skelbimų serveriui dalyvauti Programoje. „Google“ įdiegs Kliento skelbimų serverio žymas, kad jos veiktų. (c) Jei rodant skelbimus, už kurių parodymą atsiskaitoma MUT arba mMUT pagrindu (Vaizdiniai skelbimai), „Google“ Programai taikomo parodymų skaičiaus (PS) yra didesnis už Kliento trečiosios šalies skelbimų serverio (3PAS) PS daugiau nei 10 proc. per sąskaitos faktūros išrašymo laikotarpį, Klientas palengvins „Google“ ir 3PAS derinimą. Jei šis neatitikimas neišsprendžiamas, Klientas turi pateikti pretenziją per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos (toliau – Pretenzijų pateikimo laikotarpis). Jei „Google“ nustato, kad pretenzija pagrįsta, pagal 9 skirsnio b dalį „Google“ išduos Klientui reklamavimo kreditus, lygius 90 proc. „Google“ PS atėmus 3PAS PS, padaugintus iš „Google“ pateiktos kampanijos vidutinio MUT arba mMUT, kaip taikytina, per sąskaitos faktūros išrašymo laikotarpį. Visus suteiktus reklamavimo kreditus Klientas turi panaudoti per 60 dienų nuo jų suteikimo (toliau – Panaudojimo data). „Google“ gali sustabdyti Kliento leidimą naudotis šiuo 3PAS paslaugų teikėju ir gali sustabdyti šio Skirsnio neatitikimų sprendimo nuostatų taikymą šiam 3PAS paslaugų teikėjui. Metrikos iš 3PAS, kurių skelbimų serverio žymos yra pateiktos „Google“, bus naudojamos atliekant pirmiau nurodytus neatitikimų sprendimo skaičiavimus. „Google“ gali reikalauti, kad 3PAS neatitikimų įrašus tiesiogiai pateiktų „Google“. Už neatitikimus, atsiradusius dėl 3PAS nesugebėjimo pateikti Skelbimus, Klientui nebus taikomi mokesčiai.

4. Testavimas. Klientas suteikia leidimą „Google“ ir jos filialams periodiškai atlikti testus, kurie gali turėti įtakos Kliento Programų naudojimui, įskaitant skelbimų formatavimą, Tikslinius objektus, Paskirties vietas kokybę, reitingavimą, našumą, kainą ir kainos siūlymą vykstant aukcionui. Siekdamas užtikrinti testų rezultatų savalaikiškumą ir pagrįstumą ir laikydamasis 9 skirsnio b dalies nuostatų, Klientas suteikia leidimą „Google“ atlikti tokius testus be išankstinio pranešimo ar atlygio Klientui.

5. Skelbimų atšaukimas. Jei Politikoje, Programos naudotojo sąsajoje arba sutartyje, kurioje daroma nuoroda į šias Sąlygas („IO“), nenumatyta kitaip, bet kuri šalis gali atšaukti bet kurį Skelbimą bet kuriuo metu iki ankstesnio Skelbimų aukciono arba pateikimo, tačiau jei Klientas atšaukia Skelbimą po „Google“ nustatytos įsipareigojimo datos (pvz., rezervuotoms pagrindinėms kampanijoms), Klientas yra atsakingas už visus atšaukimo mokesčius, apie kuriuos „Google“ iki įsipareigojimo datos pranešė Klientui (išskyrus atvejus, kai Klientas atšaukė Skelbimą ir garbingai nutraukė šias Sąlygas dėl Programos ar šių Sąlygų esminio pakeitimo). Be to, Skelbimas vis tiek gali būti paskelbtas. „Google“ ar jos filialai, turėdami pagrįstų priežasčių, gali atšaukti skelbimą pagal šias 5 skirsnio nuostatas: (i) jei susijęs Skelbimas pažeidžia arba „Google“ pagrįstai mano, kad jis pažeidžia Politiką arba šias Sąlygas, (ii) laikydamiesi taikomų įstatymų, (iii) kai to reikalauja ar prašo Partneris, (iv) kai „Google“ pagrįstai mano, kad susijęs Skelbimas gali būti žalingas naudotojui, trečiajai šaliai ar „Google“, arba (v) gindami „Google“ teisėtus interesus. Atšauktų Skelbimų teikimas paprastai bus nutrauktas per 8 darbo valandas arba kaip aprašyta Politikoje ar IO, o Klientas ir toliau privalės mokėti visus mokesčius, susijusius su teikiamais Skelbimais (pvz., mokesčius už konversiją). Klientas turi atšaukti Skelbimus (i) internetu per Kliento paskyrą, jei ši funkcija yra prieinama, (ii) jei ši funkcija neprieinama, Klientas apie tai praneša „Google“ el. paštu Kliento įgaliotajam atstovui arba (iii) jei ši funkcija nepasiekiama ir Klientas neturi įgaliotojo atstovo, apie tai praneša „Google“ el. paštu ads-support@google.com (toliau kartu – Skelbimų atšaukimo procesas). Klientas nebus atleistas nuo bet kokių mokėjimo įsipareigojimų už Skelbimus, kurie nebuvo pateikti arba kuriuos Klientas pateikė po „Google“ nustatyto termino. Kliento pateiktas IO „Google“ neįpareigoja.

6. Garantijos, teisės ir įsipareigojimai. Klientas garantuoja, kad (a) Klientas turi ir suteikia „Google“, jos filialams ir Partneriams teises į Skelbimus, Paskirties vietas ir Tikslinius objektus, kad „Google“, jos filialai ir Partneriai galėtų naudotis „Google“ Programomis (taip pat ir duomenų sklaidos kanalo atveju po to, kai Klientas nustoja naudotis Programomis), ir (b) visa Kliento pateikta informacija ir prieigos teisės yra išsamios, teisingos ir atnaujintos. Klientas suteikia leidimą „Google“ ir jos filialams automatizuoti paskirties vietų nuskaitymą ir analizę bei sukurti testavimo prisijungimo duomenis ir Paskirties vietas Programų tikslais. Klientas, pateikdamas „Google“ bet kurį mobiliojo ar kito telefono numerį, susijusį su Programomis, leidžia „Google“, jos filialams ir jų atstovams skambinti ir siųsti teksto pranešimus (kuriems gali būti taikomi standartiniai pranešimų ir duomenų perdavimo įkainiai) nurodytais telefono numeriais, įskaitant automatinę telefono rinkimo sistemą Programų tikslais. Tačiau „Google“ nesinaudos šiuo leidimu inicijuodama automatinius skambučius ar tekstinius pranešimus rinkodaros tikslais. Klientas taip pat suteikia leidimą „Google“, jos filialams ir jų atstovams siųsti elektroninius laiškus Klientui Programų tikslais. Klientas garantuoja, kad jis yra įgaliotas veikti kiekvienos trečiosios šalies, jei tokia yra, kurios vardu Klientas skelbia reklamą pagal šias Sąlygas (toliau – Reklamuotojas), ir yra įsipareigojęs laikytis šių Sąlygų, o bet kokios nuorodos į Klientą šiose Sąlygose bus taikomos ir Reklamuotojui. Jei dėl kokios nors priežasties Klientas neįpareigojo Reklamuotojo laikytis šių Sąlygų, Klientas bus atsakingas už visų įsipareigojimų, kuriuos Reklamuotojas būtų turėjęs pagal šias Sąlygas, jei Reklamuotojas būtų buvęs įpareigotas, vykdymą. Jei Klientas savo vardu naudoja Programą reklamai skelbti, tokiu atveju Klientas laikomas ir klientu, ir Reklamuotoju. Klientas ne rečiau kaip kartą per mėnesį pateiks Reklamuotojui ataskaitų duomenis, kurie atskleis visus „Google“ išleistus pinigus ir našumą (bent jau išlaidas, paspaudimus ir naudotojų parodymus to Reklamuotojo paskyroje) pakankamai matomoje vietoje. Reklamuotojo prašymu „Google“ gali dalytis konkrečia reklamuotojo informacija su Reklamuotoju.

7. Kompensuojamieji skelbimai. Naudojant rezervuotus Vaizdinus skelbimus, „Google“ pateiks bet kokį sutartą suvestinį Vaizdinių skelbimų skaičių iki kampanijos pabaigos. Jei „Google“ to nepadaro, pagal 9 skirsnio b dalį, bet kuris Klientas, ginčijantis „Google“ atliktą mokėjimą už tokį Vaizdinį skelbimą, turi pateikti pretenziją per Pretenzijų teikimo laikotarpį. Jei „Google“ dėl pagrįstų priežasčių patvirtina pretenziją, „Google“ nereikalaus iš Kliento mokesčio už nepateiktus Vaizdinius skelbimus arba, jei Klientas jau sumokėjo, „Google“ pagrįsta nuožiūra ir atsižvelgiant į 9 skirsnio b dalį, suteiks: (i) reklamavimo kreditus, kurie turi būti panaudoti iki Naudojimo datos; (ii) Vaizdinių skelbimų pateikimą panašioje pozicijoje per 60 dienų nuo „Google“ pretenzijos patvirtinimo; (iii) kampanijos termino pratęsimą. Jei tą leidžia „Google“ politika, Klientui uždarius paskyrą lėšos už reklamavimo kreditus gali būti grąžintos. „Google“ negali užtikrinti, kad aukcionuose skelbiami Skelbimai bus pateikti, todėl už aukcionuose skelbiamus Skelbimus kompensacija netaikoma.

8. Mokėjimas. Klientas mokės visus Programos mokesčius, naudodamas „Google“ patvirtintą Klientui skirtą mokėjimo metodą (retkarčiais keičiamą), per „Google“ nurodytą sąžiningą laikotarpį (pvz., Programos naudotojo sąsajoje arba IO). Jei vėluojama atlikti mokėjimą, reikia mokėti 1,5 proc. palūkanas per mėnesį (arba didžiausią įstatymų leidžiamą palūkanų normą, jei ji mažesnė). Apmokestinimai nurodomi be mokesčių. Klientas sumoka (i) visus mokesčius bei kitus vyriausybinius mokesčius ir (ii) kitas atitinkamas išlaidas bei mokesčius už teisines paslaugas, kurias „Google“ sumoka surinkdama vėluojamas mokėti sumas (garbingai neužginčytas). Mokesčiai grindžiami atsiskaitymo kriterijais pagal taikomą Programą (pvz., pagal paspaudimus, parodymus ar konversijas). Bet kuri garbingai neginčijama mokesčio dalis turi būti sumokėta visa. Jokia šalis negali užskaityti bet kokio pagal šias Sąlygas mokėtino mokėjimo už bet kokį kitą pagal šias Sąlygas mokėtiną mokėjimą. „Google“ bet kada turėdama pagrįstų priežasčių gali pratęsti, peržiūrėti arba anuliuoti kreditą. „Google“ neįsipareigoja rodyti jokių Skelbimų viršydama kredito limitą. Jei „Google“ nepateikia Skelbimų pasirinktuose Taikymo objektuose ar Paskirties vietose, Klientas, atsižvelgdamas į 9 skirsnio b dalį, turi pareikšti pretenziją dėl reklamavimo kreditų per Pretenzijų pateikimo laikotarpį, po kurio „Google“, turėdama pagrįstų priežasčių, patvirtinusi pretenziją, išduos kreditus, kurie turi būti panaudoti per Naudojimo laikotarpį. Klientas supranta, kad trečiosios šalys gali generuoti Kliento skelbimų parodymus arba paspaudimus uždraustais arba netinkamais tikslais ir, jei taip atsitiktų, Klientas, atsižvelgdamas į 9 skirsnio b dalį, turi pareikšti pretenziją dėl reklamavimo kreditų per Pretenzijų pateikimo laikotarpį, po kurio „Google“, turėdama pagrįstų priežasčių, patvirtinusi pretenziją, išduos kreditus, kurie turi būti panaudoti per Naudojimo laikotarpį. Jei tą leidžia „Google“ politika, Klientui uždarius paskyrą lėšos už reklamavimo kreditus gali būti grąžintos. VISIŠKAI LEIDŽIAMA APIMTIMI IR LAIKANTIS 9 SKIRSNIO B DALIES, KLIENTAS ATSISAKO VISŲ PRETENZIJŲ, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIAIS PROGRAMOS MOKESČIAIS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI PRETENZIJA PATEIKIAMA PER PRETENZIJŲ PATEIKIMO LAIKOTARPĮ.

9. Atsisakymas. (a) VISIŠKAI PAGAL ĮSTATYMĄ LEIDŽIAMA APIMTIMI IR ATSIŽVELGIANT Į 9 SKIRSNIO B DALĮ, KIEKVIENA ŠALIS SAVO IR PATRONUOJAMŲJŲ BENDROVIŲ VARDU NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ VISAS NUMATOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, NEPAŽEIDIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS, GALIMYBĖS PARDUOTI IR TINKAMUMO BET KOKIAM TIKSLUI GARANTIJAS. VISIŠKAI PAGAL ĮSTATYMĄ LEIDŽIAMA APIMTIMI IR ATSIŽVELGIANT Į 9 SKIRSNIO B DALĮ, PROGRAMOS, „GOOGLE“, JOS FILIALAI IR PARTNERIŲ NUOSAVYBĖS SUTEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“, KLIENTO IR REKLAMUOTOJO PASIRINKIMU IR RIZIKA. NĖ VIENA IŠ „GOOGLE“, JOS FILIALŲ AR „GOOGLE“ PARTNERIŲ NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL PROGRAMŲ AR PROGRAMŲ REZULTATŲ IR JŲ NEPRISTATO. (b) TAM TIKRI JURISDIKCIJOS, KURIOJE KLIENTAS GYVENA, ĮSTATYMAI, PAVYZDŽIUI, AUSTRALIJOS VARTOTOJŲ ĮSTATYMAS, GALI SUTEIKTI TEISIŲ IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ BEI ĮTRAUKTI Į ŠIAS SĄLYGAS, KURIŲ NEGALIMA ATMESTI. ŠIOS TEISĖS, TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS IR NUMANOMOS SĄLYGOS ŠIOMIS SĄLYGOMIS NEPANAIKINAMOS. JEI ATITINKAMI ĮSTATYMAI LEIDŽIA „GOOGLE“ APRIBOTI JŲ VEIKIMĄ, „GOOGLE“ ATSAKOMYBĖ PAGAL TUOS ĮSTATYMUS, JOS PASIRINKIMU, APSIRIBOS PAKARTOTINIU PASLAUGŲ TEIKIMU ARBA PAKARTOTINIO PASLAUGŲ TEIKIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMU. JEI PAGAL ŠIAS SĄLYGAS SUFORMULUOTA SUTARTIS YRA „SMULKIOJO VERSLO SUTARTIS“, LAIKYDAMASIS AUSTRALIJOS VARTOTOJŲ ĮSTATYMŲ, KLIENTAS GALI PASIRINKTI VYKDYTI PRETENZIJOS DĖL REKLAMAVIMO KREDITŲ PATEIKIMO PROCESĄ, IŠDĖSTYTĄ 3, 7 AR 8 SKIRSNIUOSE, ARBA LEISTI „GOOGLE“ NUSTATYTI JOS PAČIOS PASIRINKIMU VĖL TEIKTI PRETENZIJOS OBJEKTO PASLAUGAS AR SUMOKĖTI KLIENTUI UŽ VĖL TEIKTAS PRETENZIJOS OBJEKTO PASLAUGAS.

10. Atsakomybės apribojimas. JOKIA ŠIŲ SĄLYGŲ AR IO NUOSTATA NEPANAIKINA IR NEAPRIBOJA KURIOS NORS ŠALIES ATSAKOMYBĖS: (I) UŽ MIRTĮ AR ASMENS SUŽALOJIMĄ, KILUSĮ DĖL KURIOS NORS ŠALIES AR JOS TARNAUTOJŲ, AGENTŲ AR DARBUOTOJŲ NERŪPESTINGUMO; (II) DĖL APGAULINGO AR KLAIDINANČIO PRISTATYMO; (III) PAGAL 11 SKIRSNĮ (KOMPENSAVIMAS); (IV) UŽ KLIENTO 3 SKIRSNIO A DALIES, 14 SKIRSNIO D DALIES AR 1 SKIRSNIO PASKUTINIO SAKINIO PAŽEIDIMUS; (V) UŽ TINKAMĄ IR SAVALAIKĮ SUMŲ IŠMOKĖJIMĄ IR VALDYMĄ ĮPRASTAI VYKDANT ŠIAS SĄLYGAS; ARBA (VI) UŽ VISKĄ, KO DĖL ĮSTATYMŲ DRAUDIMO AR RIBOJIMO NEGALIMA ATMESTI. VISIŠKA LEIDŽIAMA APIMTIMI, LAIKANTIS ANKSTESNIO SAKINIO 9 SKIRSNIO B DALIES: (a) NĖ VIENA ŠALIS AR JOS PATRONUOJAMOS BENDROVĖS NEGALI BŪTI LAIKOMOS ATSAKINGOMIS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS AR RYŠIUM SU JOMIS (SUTARTIMI, DELIKTU, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NERŪPESTINGUMĄ AR KITAIP) UŽ BET KOKĮ: (I) PELNO PRARADIMĄ; (II) NUMATOMŲ SANTAUPŲ PRARADIMĄ; (III) VERSLO GALIMYBIŲ PRARADIMĄ; (IV) DUOMENŲ PRARADIMĄ AR SUGADINIMĄ; (V) NUOSTOLIŲ AR ŽALOS ATSIRADIMĄ DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJŲ; (VI) NETIESIOGINIŲ, SPECIALIŲJŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMĄ, KURIUOS PATYRĖ AR PATIRIA KITA ŠALIS (NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR APIE TOKIUS NUOSTOLIUS ŠALYS GALVOJO, AR NE, KAI KLIENTAS PRIĖMĖ ŠIAS SĄLYGAS); (b) ATSIŽVELGIANT Į 10 SKIRSNIO A DALĮ, KIEKVIENOS ŠALIES BENDRA ATSAKOMYBĖ KITAI ŠALIAI DĖL BET KOKIO KONKRETAUS ĮVYKIO AR SUSIJUSIŲ ĮVYKIŲ SERIJOS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS AR SU JOMIS SUSIJUSIŲ ĮVYKIŲ NEVIRŠIJA DIDESNĖS IŠ ŠIŲ SUMŲ: (I) SUMOS, KURIĄ KLIENTAS TURI SUMOKĖTI „GOOGLE“ PAGAL ŠIAS SĄLYGAS PER TRIS MĖNESIUS, EINANČIUS IŠ KARTO PRIEŠ TĄ MĖNESĮ, KURĮ ĮVYKO ĮVYKIS (ARBA PIRMASIS IŠ SUSIJUSIŲ ĮVYKIŲ SERIJOS); (II) 25 000 AUD.

11. Kompensavimas. Klientas gins „Google“, jos Partnerius, atstovus, filialus ir licencijos teikėjus (toliau kiekvienas – Draudžiamas asmuo) nuo atsakomybės, žalos, nuostolių, išlaidų, mokesčių (įskaitant mokesčius už teisines paslaugas) ir išlaidų, susijusių su bet kokiu trečiosios šalies kaltinimu ar teisine procedūra, jei jie kyla dėl Skelbimų, Tikslinių objektų , Paskirties vietų, Paslaugų, Naudojimo ar bet kokio Kliento padaryto šių Sąlygų pažeidimo, išskyrus atvejus, susijusius su kiekvienu Draudžiamu asmeniu, jei trečiosios šalies pretenzija ar atsakomybė kyla tiesiogiai dėl (a) to Draudžiamo asmens nerūpestingumo ar netinkamo elgesio arba (b) to Draudžiamo asmens padaryto Sąlygų pažeidimo. Partneriai yra numatomi šio skirsnio trečiųjų šalių naudos gavėjai.

12. Sąlygų pakeitimai. „Google“ gali bet kada atlikti nežymių šių Sąlygų pakeitimų, tačiau apie visus svarbius šių Sąlygų pakeitimus iš anksto pateiks pranešimą. Visi šių Sąlygų pakeitimai bus paskelbti adresu google.com/ads/terms ir „Google“ pateiks pranešimą apie bet kokius svarbius pakeitimus. Sąlygų pakeitimai negali būti taikomi atgaline data ir įsigalios ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo jų paskelbimo. Tačiau dėl teisinių priežasčių skubūs pakeitimai įsigalioja iš karto, kai apie juos pranešama. Bet kuri šalis gali bet kada nutraukti šias Sąlygas, apie tai pranešusi kitai šaliai, tačiau (i) pagal 5 skirsnį neatšauktos kampanijos ir naujos kampanijos gali būti vykdomos ir rezervuojamos, ir (ii) tolesnis Programos naudojimas kiekvienu atveju priklauso nuo tuo metu galiojančių „Google“ taisyklių ir nuostatų (jas galima rasti adresu google.com/ads/terms). „Google“ dėl pagrįstų priežasčių gali bet kuriuo metu laikinai sustabdyti Kliento galimybę dalyvauti Programose, pavyzdžiui, iškilus mokėjimo problemoms, įtariamiems ar faktiniams Politikos ar šių Sąlygų pažeidimams, dėl teisinių priežasčių arba „Google“ manant, kad tai galima išvengti žalos ar atsakomybės naudotojui, trečiajai šaliai ar „Google“. Visais atvejais, nutraukus Sąlygas, „Google“ pagrįsta nuožiūra vykdo bet kokias Kliento kampanijas.

13. Ginčų sprendimas. Jei dėl šių Sąlygų kyla Ginčas (toliau – Ginčas), šalys garbingai stengsis išspręsti Ginčą per 60 dienų nuo kitos šalies rašytinio pranešimo apie Ginčą. Jokia šių Sąlygų nuostata neužkerta kelio bet kuriai iš šalių kreiptis į bet kurį kompetentingos jurisdikcijos teismą dėl individualizuotų laikinųjų ar preliminarių priemonių taikymo.

14. Įvairūs. (a) VISOS PRETENZIJOS DĖL ŠIŲ TAISYKLIŲ AR PROGRAMŲ (ARBA SUSIJUSIOS SU JOMIS) BUS REGLAMENTUOJAMOS VADOVAUJANTIS KALIFORNIJOS ĮSTATYMAIS, IŠSKYRUS KALIFORNIJOS ĮSTATYMŲ KOLIZINES NORMAS IR TUOS ATVEJUS, KAI KALIFORNIJOS ĮSTATYMAI PRIEŠTARAUJA FEDERALINIAMS JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ ĮSTATYMAMS ARBA JIEMS NETAIKOMI. (b) IŠSKYRUS 13 SKIRSNYJE NUMATYTUS ATVEJUS, VISOS PRETENZIJOS, KYLANČIOS IŠ ŠIŲ SĄLYGŲ AR PROGRAMŲ ARBA SU JOMIS SUSIJUSIOS, BUS NAGRINĖJAMOS TIK FEDERALINIUOSE ARBA VALSTIJOS TEISMUOSE SANTA KLAROS APYGARDOJE, KALIFORNIJOJE. ŠALYS PRIPAŽĮSTA ŠIŲ TEISMŲ ASMENINĘ JURISDIKCIJĄ. JEI TAIKOMI VIETINIAI ĮSTATYMAI DRAUDŽIA TAM TIKRUS GINČUS SPRĘSTI KALIFORNIJOS TEISMUOSE, KLIENTAS GALI PATEIKTI ŠIUOS GINČUS SPRĘSTI KLIENTO VIETINIAMS TEISMAMS. PANAŠIAI JEI VIETINIAI ĮSTATYMAI DRAUDŽIA KLIENTO VIETINIAMS TEISMAMS TAIKYTI KALIFORNIJOS ĮSTATYMUS SPRENDŽIANT ŠIUOS GINČUS, ŠIEMS GINČAMS BUS TAIKOMI ATITINKAMI VIETINIAI KLIENTO ŠALIES, VALSTIJOS AT KITOS VERSLO VIETOS ĮSTATYMAI. (c) Šios Sąlygos apibrėžia visą šalių susitarimą dėl jų objekto, pakeisdamos bet kokius ankstesnius ar vienalaikius susitarimus, taikomus šiems objektams. Jos neturi įtakos atsakomybei už ankstesnius klaidingus, klaidinančius ar apgaulingus teiginius arba klaidinančius pristatymus. (d) Klientas negali viešai skelbti jokių viešų pareiškimų, susijusių su šiose Sąlygose numatytais santykiais (išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus ar įstatymai tai leidžia). (e) Visi pranešimai apie Sąlygų nutraukimą, pažeidimą arba susiję su 13 skirsniu, turi būti pateikiami raštu ir siunčiami kitos šalies Teisės skyriui (arba, jei nežinoma, ar kita šalis turi Teisės skyrių, kitos šalies pagrindiniam kontaktiniam asmeniui arba kitu byloje esančiu adresu). „Google“ teisės skyriui siunčiamų pranešimų el. pašto adresas yra legal-notices@google.com. Visi kiti pranešimai Klientui bus siunčiami raštu el. pašto adresu, susietu su Kliento paskyra. Visi kiti pranešimai „Google“ turi būti pateikiami raštu ir siunčiami pagrindiniam Kliento kontaktiniam asmeniui „Google“ arba kitu „Google“ nurodytu būdu. Pranešimas bus laikomas pateiktu jį gavus ir patvirtinus raštu arba elektroninėmis priemonėmis. Šie pranešimų reikalavimai netaikomi įteikiant teisinio proceso dokumentus (tai reglamentuoja galiojantys įstatymai). (f) Išskyrus „Google“ atliekamus šių sąlygų pakeitimus pagal 12 skirsnį, visiems pakeitimams turi pritarti abi šalis ir pakeitimuose turi būti aiškiai nurodyta, kad jais keičiamos šios Sąlygos. Jokia šalis nelaikoma atsisakiusia teisių, jei nepasinaudoja (arba delsia pasinaudoti) kokiomis nors teisėmis pagal šias Sąlygas. Jei nustatoma, kad kuri nors Sąlygų nuostata negali būti ieškinio pagrindu, ši nuostata atskiriama, o likusi Sąlygų dalis lieka visiškai galiojanti. (g) Jokia šalis negali perleisti jokios šių Sąlygų dalies be raštiško kitos šalies sutikimo, nebent perleidžiama savo patronuojamai bendrovei, tačiau tik tuo atveju, jei: (i) teisių perėmėjas raštu sutinka laikytis šių Sąlygų; (ii) perleidžianti šalis lieka atsakinga už įsipareigojimus pagal šias Sąlygas, jei teisių perėmėjas jų nevykdo; (iii) perleidžianti šalis apie perleidimą pranešė kitai šaliai. Bet kokie kiti bandymai perduoti ar perleisti negalioja. (h) Išskyrus tuos atvejus, kurie aiškiai išvardyti 11 skirsnyje, kitų šių Sąlygų trečiosios šalies naudos gavėjų nėra. (i) Šios Sąlygos nesukuria jokios agentūros, partnerystės ar bendros įmonės tarp šalių. (j) 1 skirsnis (tik paskutinis sakinys) ir 8–14 skirsniai lieka galioti ir po šių Sąlygų nutraukimo. k) Nė viena šalis ar jos patronuojamosios bendrovės neatsako už įsipareigojimų nevykdymą ar vėlavimą juos įvykdyti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių.

2023 m. lapkričio 9 d.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
3067805964532709857
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
73067