„Google Ads“ taisyklės ir nuostatos

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, kad jums būtų patogiau, bet jos negali pakeisti mūsų politikos turinio. Versija anglų kalba yra oficiali kalba, kurią vartojame politikai įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

Taisyklės ir nuostatos gali skirtis skirtingose vietovėse. „Google“ reklamuotojai gali rasti jų šalyje taikomas taisykles ir nuostatas naudodami „Google Ads“ taisyklių ir nuostatų paieškos priemonę.

Reklamuotojams Indijoje

Kaip numato 2021 m. Indijos informacinių technologijų (Gairių tarpininkams ir skaitmeninės medijos etikos kodekso) taisyklių (2021 m. tarpininkų ir skaitmeninės medijos taisyklių) 5 taisyklės reikalavimai, „Google“ privalo jus informuoti, kad naujienų ir aktualijų turinio leidėjai turi ne tik laikytis atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų, bet ir gali privalėti pateikti išsamią informaciją apie savo „Google Ads“ paskyras Indijos vyriausybės Informacijos ir transliavimo ministerijai, kaip nurodoma Tarpininkų ir skaitmeninės medijos taisyklių 18 taisyklėje.

Reklamuotojams Australijoje

2016 m. lapkričio 1 d. Australijos klientams taikomos „Google“ reklamavimo programos taisyklės buvo pakeistos ir priskirtos „Google Australia Pty Ltd“. Toliau pateikiama atnaujintų sąlygų kopija.

Reklamavimo programos sąlygos

Šias Reklamavimo programų sąlygas (toliau – Sąlygos) sudaro „Google Australia Pty Ltd“ (toliau – „Google“) ir šias Sąlygas vykdantis arba elektroniniu būdu jas priimantis subjektas (toliau – Klientas).  Šios Sąlygos reglamentuoja Kliento dalyvavimą „Google“ reklamavimo programose ir paslaugose, (i) kurios yra prieinamos per paskyrą (-as), suteiktą (-as) Klientui pagal šias Sąlygas, arba (ii) į kurias yra įtraukta nuoroda (toliau – Programos).  Atidžiai perskaitykite šias Sąlygas.  Jose numatytas privalomas trečiosios šalies teismas sprendžiant ginčus.

1. Programos.  Klientas suteikia leidimą „Google“ ir jos filialams talpinti Kliento reklaminę medžiagą, kanalo duomenis  ir technologijas (toliau kartu – Skelbimai arba Skelbimo failai) bet kokiame „Google“ ar jos filialų arba, jei taikoma, trečiosios šalies (toliau – Partneris) vardu pateiktame turinyje ar nuosavybėje (toliau – Nuosavybė).  Klientas pats atsako už visus:  (i) Skelbimus; (ii) Skelbimų parengimą ar tikslinių sprendimų (pvz., raktažodžių) (toliau – Tiksliniai objektai) taikymą; (iii) Paskirties vietas, į kurias Skelbimai nukreipia žiūrovus (pvz., nukreipimo puslapius, mobiliąsias programėles), kartu su susijusiais URL adresais, maršruto taškais ir peradresavimais (toliau – Paskirties vieta); (iv) paslaugas ir produktus, reklamuojamus Paskirties vietose (toliau kartu – Paslaugos). Programa yra reklamavimo platforma, kurioje Klientas suteikia „Google“ ir jos filialams leidimą naudoti automatinius įrankius Skelbimams formatuoti. „Google“ ir jos filialai taip pat gali suteikti Klientui galimybę naudotis tam tikromis pasirenkamomis Programos funkcijomis, padedančiomis Klientui parinkti arba sukurti Tikslinius objektus, Skelbimus arba Paskirties vietas.  Klientas neprivalo naudotis šiomis pasirenkamomis funkcijomis ir, jei taikytina, gali sutikti arba atsisakyti naudotis šiomis funkcijomis.  Tačiau, jei Klientas naudojasi šiomis funkcijomis, Klientas pats atsako už Tikslinius objektus, Skelbimus ir Paskirties vietas.  „Google“ ir jos filialai ar Partneriai bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties gali atmesti arba pašalinti konkretų Tikslinį objektą, Skelbimą ar Paskirties vietą. Pavyzdžiui, „Google“ gali atmesti arba pašalinti Skelbimą arba Tikslinį objektą, jei jis pažeidžia Politiką arba jei „Google“ mano, kad dėl Skelbimo arba Tikslinio objekto „Google“ arba Partneriui gali kilti atsakomybė. „Google“ ir jos filialai gali bet kada pakeisti arba atšaukti Programas.  Klientas pripažįsta, kad „Google“ arba jos filialai gali dalyvauti Programos aukcionuose, siekdami paremti savo paslaugas ir produktus.  Kai kurios Programos funkcijos laikomos Beta arba kitaip nepalaikomomis ar konfidencialiomis funkcijomis (toliau – Beta funkcijos). Klientas negali atskleisti jokios Beta funkcijų arba bet kokių neviešų Beta funkcijų sąlygų ar egzistavimo informacijos.

2. Politika.  Klientas pats atsako už naudojimąsi Programomis (pvz., prieigą prie Programų paskyrų ir naudojimąsi jomis bei naudotojo vardų ir slaptažodžių apsaugą) (toliau – Naudojimas).  Programos naudojimui taikoma „Google“ politika, kurią galima rasti adresu google.com/ads/policies.Visos kitos taisyklės, kurias „Google“ pateikia Klientui, įskaitant Partnerių politiką, ir, jei taikoma, „Google“ ES naudotojo sutikimo politiką, galima rasti adresu privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (kiekvienu atveju, retkarčiais keičiamą – Taisyklės).  Klientas taip pat suteikia „Google“ leidimą keisti skelbimus, kaip aprašyta Politikoje.  Vykdydama Programą „Google“ laikysis „Google“ privatumo politikos, kurią galima rasti adresu google.com/policies/privacy (retkarčiais keičiamą).   Tiek, kiek Programos naudojimas patenka į Programos taikymo sritį, „Google“ ir Klientas, priklausomai nuo situacijos, sutinka su (i) „Google Ads“ vieno duomenų valdytojo kitam perduodamų duomenų apsaugos sąlygomis, kurios pateikiamos adresu privacy.google.com/businesses/controllerterms arba (ii) „Google Ads“ duomenų apdorojimo sąlygomis, kurios pateikiamos adresu privacy.google.com/businesses/processorterms (toliau – ES duomenų sąlygos).  „Google“ nekeis ES duomenų sąlygų, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal ES duomenų sąlygas.  Klientas neleis ir nesuteiks leidimo jokiai trečiajai šaliai: (i) generuoti automatinių, apgaulingų ar kitaip negaliojančių parodymų, užklausų, paspaudimų ar konversijų; (ii) slėpti Programų konversijų, kai jos turi būti atskleistos; (iii) naudoti automatinių priemonių ar duomenų nuskaitymo ar išgavimo formų, kad pasiektų, užklaustų ar kitaip rinktų su „Google“ reklama susijusią informaciją iš bet kurios Nuosavybės, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžia „Google“; (iv) bandyti trikdyti Programų veikimą.  Pagal šias Sąlygas, Klientas informaciją dėl Skelbimų partnerių Nuosavybėse teiks tik „Google“. 

3. Skelbimų teikimas.  (a) Klientas neteiks Skelbimų, kuriuose yra, arba kurie yra prijungti prie, kenkėjiškų programų, šnipinėjimo programų, nepageidaujamos programinės įrangos ar bet kokio kito kenkėjiško kodo, taip pat neteiks Skelbimų, kurie sąmoningai pažeidžia ar apeina Programos saugumo priemones.  (b) Klientas gali naudoti Skelbimų serverį tik Skelbimams rodyti arba stebėti pagal Programas, pagal kurias leidžiama rodyti trečiųjų šalių Skelbimus, ir tik tuo atveju, jei „Google“ suteikė leidimą Skelbimų serveriui dalyvauti Programoje.  „Google“ įdiegs Kliento skelbimų serverio žymas, kad jos veiktų.  (c) Dėl skelbimo parodymų, už kuriuos atsiskaitoma MUT arba mMUT pagrindu (Vaizdinis skelbimas). Jei „Google“ Programai taikomo parodymų skaičiaus (IC) yra didesnis už Kliento trečiosios šalies skelbimų serverio (3PAS) IC daugiau nei 10 proc. per sąskaitos laikotarpį, Klientas palengvins „Google“ ir 3PAS derinimą.  Jei šis neatitikimas neišsprendžiamas, Klientas turi pateikti pretenziją per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos (toliau – Pretenzijų pateikimo laikotarpis).  Jei „Google“ nustato, kad pretenzija pagrįsta, pagal 9 skyriaus b punktą „Google“ išduos Klientui reklamavimo kreditus, lygius 90 proc. „Google“ IC atėmus 3PAS IC, padaugintus iš „Google“ pateiktos kampanijos vidutinio MUT arba mMUT, kaip taikytina, per sąskaitos faktūros išrašymo laikotarpį.  Visus suteiktus reklamavimo kreditus Klientas turi panaudoti per 60 dienų nuo jų suteikimo (toliau – Panaudojimo data). „Google“ gali sustabdyti Kliento leidimą naudotis šiuo 3PAS paslaugų teikėju ir gali sustabdyti šio Skirsnio neatitikimų sprendimo nuostatų taikymą šiam 3PAS paslaugų teikėjui.  Metrikos iš 3PAS, kurių skelbimų serverio žymos yra pateiktos „Google“, bus naudojamos atliekant pirmiau nurodytus neatitikimų sprendimo skaičiavimus.  „Google“ gali reikalauti, kad 3PAS neatitikimų įrašus tiesiogiai pateiktų „Google“.  Už neatitikimus, atsiradusius dėl 3PAS nesugebėjimo pateikti Skelbimus, Klientui nebus taikomi mokesčiai.

4. Testavimas.  Klientas suteikia leidimą „Google“ ir jos filialams periodiškai atlikti testus, kurie gali turėti įtakos Kliento Programų naudojimui, įskaitant skelbimų formatavimą, Tikslinius objektus, Paskirties vietas kokybę, reitingavimą, našumą, kainą ir kainos siūlymą vykstant aukcionui.  Siekdamas užtikrinti testų rezultatų savalaikiškumą ir pagrįstumą ir laikydamasis 9 skyriaus b punkto nuostatų, Klientas suteikia leidimą „Google“ atlikti tokius testus be išankstinio pranešimo ar atlygio Klientui. 

5. Skelbimų atšaukimas.  Jei Politikoje, Programos naudotojo sąsajoje arba sutartyje, kurioje daroma nuoroda į šias Sąlygas („IO“), nenumatyta kitaip, bet kuri šalis gali atšaukti bet kurį Skelbimą bet kuriuo metu iki ankstesnio Skelbimo aukciono arba patalpinimo, tačiau jei Klientas atšaukia Skelbimą po „Google“ nustatytos įsipareigojimo datos (pvz., rezervuotoms kampanijoms), Klientas yra atsakingas už visus atšaukimo mokesčius, apie kuriuos „Google“ pranešė Klientui. Be to, Skelbimas vis tiek gali būti paskelbtas.  Atšauktų Skelbimų teikimas paprastai bus nutrauktas per 8 darbo valandas arba kaip aprašyta Politikoje ar IO, o Klientas ir toliau privalės mokėti visus mokesčius, susijusius su teikiamais Skelbimais (pvz., mokesčius už konversiją).  Klientas turi atšaukti Skelbimus (i) internetu per Kliento paskyrą, jei ši funkcija yra prieinama, (ii) jei ši funkcija neprieinama, Klientas apie tai praneša „Google“ el. paštu Kliento įgaliotam atstovui arba (iii) jei ši funkcija neprieinama ir Klientas neturi įgalioto atstovo, apie tai praneša „Google“ el. paštu ads-support@google.com (toliau – Skelbimų atšaukimo procesas). Klientas nebus atleistas nuo bet kokių mokėjimo įsipareigojimų už Skelbimus, kurie nebuvo pateikti arba kuriuos Klientas pateikė po „Google“ nustatyto termino. Kliento pateiktas IO „Google“ neįpareigoja.

6. Garantijos, teisės ir įsipareigojimai. Klientas garantuoja, kad (a) Klientas turi ir suteikia „Google“, jos filialams ir Partneriams teises į Skelbimus, Paskirties vietas ir Tikslinius objektus, kad „Google“, jos filialai ir Partneriai galėtų naudotis „Google“ Programomis (taip pat ir duomenų kanalo atveju po to, kai Klientas nustoja naudotis Programomis), ir (b) visa Kliento pateikta informacija ir prieigos teisės yra išsamios, teisingos ir atnaujintos. Klientas suteikia leidimą „Google“ ir jos filialams automatizuoti paskirties vietų nuskaitymą ir analizę bei sukurti testavimo prisijungimo duomenis ir Paskirties vietas Programų tikslais.  Klientas, pateikdamas „Google“ bet kurį mobiliojo ar kito telefono numerį, susijusį su Programomis, leidžia „Google“, jos filialams ir jų atstovams skambinti ir siųsti teksto pranešimus (kuriems gali būti taikomi standartiniai pranešimų ir duomenų perdavimo įkainiai) nurodytais telefono numeriais, įskaitant automatinę telefono rinkimo sistemą Programų tikslais.  Tačiau „Google“ nesinaudos šiuo leidimu inicijuodama automatinius skambučius ar tekstinius pranešimus rinkodaros tikslais.  Klientas taip pat suteikia leidimą „Google“, jos filialams ir jų atstovams siųsti elektroninius laiškus Klientui Programų tikslais.  Klientas garantuoja, kad jis yra įgaliotas veikti kiekvienos trečiosios šalies, jei tokia yra, kurios vardu Klientas skelbia reklamą pagal šias Sąlygas (toliau – Reklamuotojas), ir yra įsipareigojęs laikytis šių Sąlygų, o bet kokios nuorodos į Klientą šiose Sąlygose bus taikomos ir Reklamuotojui.  Jei dėl kokios nors priežasties Klientas neįpareigojo Reklamuotojo laikytis šių Sąlygų, Klientas bus atsakingas už visų įsipareigojimų, kuriuos Reklamuotojas būtų turėjęs pagal šias Sąlygas, jei Reklamuotojas būtų buvęs įpareigotas, vykdymą.    Jei Klientas savo vardu naudoja Programą reklamai skelbti, tokiu atveju Klientas laikomas ir klientu, ir Reklamuotoju.  Klientas ne rečiau kaip kartą per mėnesį pateiks Reklamuotojui ataskaitų duomenis, kurie atskleis visus „Google“ išleistus dolerius ir našumą (bent jau išlaidas, paspaudimus ir naudotojų parodymus to Reklamuotojo paskyroje) pakankamai matomoje vietoje.  Reklamuotojo prašymu „Google“ gali dalytis konkrečia reklamuotojo informacija su Reklamuotoju.  

7. Suklastotos prekės.  Rezervuotiems Vaizdiniams skelbimams „Google“ pateiks bet kokį sutartą suvestinį Vaizdinių skelbimų skaičių iki kampanijos pabaigos. Jei „Google“ to nepadaro, pagal 9 skyriaus b punktą, bet kuris Klientas, ginčijantis „Google“ atliktą mokėjimą už tokį Vaizdinį skelbimą, turi pateikti pretenziją per Pretenzijų teikimo laikotarpį.  Jei „Google“ patvirtina pretenziją, „Google“ nereikalaus iš Kliento mokesčio už nepateiktus Vaizdinius skelbimus arba, jei Klientas jau sumokėjo, „Google“ pagrįsta nuožiūra ir atsižvelgiant į 9 skyriaus b punktą, suteiks: (i) reklamavimo kreditus, kurie turi būti panaudoti iki Naudojimo datos; (ii) Vaizdinių skelbimų patalpinimą į panašią poziciją per 60 dienų nuo „Google“ pretenzijos patvirtinimo; (iii) kampanijos termino pratęsimą.  „Google“ negali užtikrinti, kad aukcionuose skelbiami Skelbimai bus pateikti, todėl aukcionuose skelbiamiems Skelbimams kompensacija netaikoma.

8. Mokėjimas.  Klientas mokės visus Programos mokesčius, naudodamas „Google“ patvirtintą Klientui skirtą mokėjimo būdą (retkarčiais keičiamą), per „Google“ nurodytą sąžiningą laikotarpį (pvz., Programos naudotojo sąsajoje arba IO).  Jei vėluojama atlikti mokėjimą, reikia mokėti 1,5 proc. palūkanas per mėnesį (arba didžiausią įstatymų leidžiamą palūkanų normą, jei ji mažesnė).  Apmokestinimai nurodomi be mokesčių.  Klientas sumoka (i) visus mokesčius bei kitus vyriausybinius mokesčius ir (ii) kitas atitinkamas išlaidas bei teisines išlaidas, kurias „Google“ sumoka surinkdama vėluojamas mokėti sumas (garbingai neužginčytas).  Mokesčiai grindžiami atsiskaitymo kriterijais pagal taikomą Programą (pvz., pagal paspaudimus, parodymus ar konversijas). Bet kuri garbingai neginčijama mokesčio dalis turi būti sumokėta visa.  Jokia šalis negali užskaityti bet kokio pagal šias Sąlygas mokėtino mokėjimo už bet kokį kitą pagal šias Sąlygas mokėtiną mokėjimą.  „Google“ bet kada ir savo nuožiūra gali pratęsti, peržiūrėti arba atšaukti kreditą. „Google“ neįsipareigoja rodyti jokių Skelbimų viršydama kredito limitą.  Jei „Google“ nepateikia Skelbimų pasirinktuose Taikymo objektuose ar Paskirties vietose, Klientas, atsižvelgdamas į 9 skirsnio b punktą, turi pareikšti pretenziją dėl reklamavimo kreditų per Pretenzijų pateikimo laikotarpį, po kurio „Google“, patvirtinusi pretenziją, išduos kreditus, kurie turi būti panaudoti per Naudojimo laikotarpį.  Klientas supranta, kad trečiosios šalys gali generuoti Kliento skelbimų parodymus arba paspaudimus uždraustais arba netinkamais tikslais ir, jei taip atsitiktų, Klientas, atsižvelgdamas į 9 skirsnio b punktą, turi pareikšti pretenziją dėl reklamavimo kreditų per Pretenzijų pateikimo laikotarpį, po kurio „Google“, patvirtinusi pretenziją, išduos kreditus, kurie turi būti panaudoti per Naudojimo laikotarpį. VISIŠKAI LEIDŽIAMA APIMTIMI, KLIENTAS ATSISAKO VISŲ PRETENZIJŲ, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIAIS PROGRAMOS MOKESČIAIS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI PRETENZIJA PATEIKIAMA PER PRETENZIJŲ PATEIKIMO LAIKOTARPĮ.

9. Atsisakymai.  (a) KIEK LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMĄ IR ATSIŽVELGIANT Į 9(b) DALĮ, KIEKVIENA ŠALIS SAVO IR FILIALŲ VARDU NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ VISAS IŠREIKŠTAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, NEPAŽEIDIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS, PERKAMUMO IR TINKAMUMO BET KOKIAM TIKSLUI GARANTIJAS.  KIEK LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMĄ IR ATSIŽVELGIANT Į 9(b) DALĮ, PROGRAMOS, „GOOGLE“, JOS FILIALAI IR PARTNERIŲ NUOSAVYBĖS SUTEIKIAMOS „KOKIOS YRA“, KLIENTO IR REKLAMAUTOJO GALIMYBE IR RIZIKA. NĖ VIENA IŠ „GOOGLE“, JOS FILIALŲ AR „GOOGLE“ PARTNERIŲ NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ DĖL PROGRAMŲ AR PROGRAMŲ REZULTATŲ. (b) TAM TIKRI JURISDIKCIJOS, KURIOJE KLIENTAS GYVENA, ĮSTATYMAI, PAVYZDŽIUI, AUSTRALIJOS VARTOTOJŲ ĮSTATYMAS, GALI SUTEIKTI TEISIŲ IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ BEI ĮTRAUKTI Į ŠIAS SĄLYGAS, KURIŲ NEGALIMA ATMESTI. ŠIOS TEISĖS, TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS IR NUMANOMOS SĄLYGOS ŠIOMIS SĄLYGOMIS NEPANAIKINAMOS. JEI ATITINKAMI ĮSTATYMAI LEIDŽIA „GOOGLE“ APRIBOTI JŲ VEIKIMĄ, „GOOGLE“ ATSAKOMYBĖ PAGAL TUOS ĮSTATYMUS, JOS PASIRINKIMU, APSIRIBOS PAKARTOTINIU PASLAUGŲ TEIKIMU ARBA PAKARTOTINIO PASLAUGŲ TEIKIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMU.

10.  Atsakomybės apribojimas.  IŠSKYRUS 11 SKIRSNĮ IR KLIENTO PADARYTUS 3 SKIRSNIO A PUNKTO, 14 SKIRSNIO D PUNKTO ARBA 1 SKIRSNIO PASKUTINIO SAKINIO PAŽEIDIMUS, VISIŠKA LEIDŽIAMA APIMTIMI, LAIKANTIS 8 SKIRSNIO B DALIES:  (a) NĖ VIENA ŠALIS AR JOS FILIALAI NEGALI BŪTI LAIKOMI ATSAKINGAIS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS AR RYŠIUM SU JOMIS (SUTARTIMI, DELIKTU, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, APLAIDUMĄ AR KITAIP) UŽ BET KOKĮ: (I) PELNO PRARADIMĄ; (II) NUMATOMŲ SANTAUPŲ PRARADIMĄ; (III) VERSLO GALIMYBIŲ PRARADIMĄ; (IV) DUOMENŲ PRARADIMĄ AR SUGADINIMĄ; (V) NUOSTOLIŲ AR ŽALOS ATSIRADIMĄ DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJŲ; (VI) NETIESIOGINIŲ, SPECIALIŲJŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMĄ, KURIUOS PATYRĖ AR PATIRIA KITA ŠALIS (NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR APIE TOKIUS NUOSTOLIUS ŠALYS GALVOJO, AR NE, KAI KLIENTAS PRIĖMĖ ŠIAS SĄLYGAS);  (b) ATSIŽVELGIANT Į 9 SKIRSNIO A PUNKTĄ, IŠSKYRUS KLIENTO MOKĖJIMO ĮSIPAREIGOJIMUS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS, KIEKVIENOS ŠALIES BENDRA ATSAKOMYBĖ KITAI ŠALIAI DĖL BET KOKIO KONKRETAUS ĮVYKIO AR SUSIJUSIŲ ĮVYKIŲ SERIJOS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS AR SU JOMIS SUSIJUSIŲ ĮVYKIŲ NEVIRŠIJA DIDESNĖS IŠ ŠIŲ SUMŲ: (I) SUMOS, KURIĄ KLIENTAS TURI SUMOKĖTI „GOOGLE“ PAGAL ŠIAS SĄLYGAS PER DU MĖNESIUS, EINANČIUS IŠ KARTO PRIEŠ TĄ MĖNESĮ, KURĮ ĮVYKO ĮVYKIS (ARBA PIRMASIS IŠ SUSIJUSIŲ ĮVYKIŲ SERIJOS); (II) 10 000 AUD.

11. Kompensavimas. Klientas gins „Google“, jos Partnerius, atstovus, filialus ir licencijos teikėjus (toliau kiekvienas jų vadinamas Draudžiamu asmeniu) nuo atsakomybės, žalos, nuostolių, išlaidų, mokesčių (įskaitant mokesčius už teisines paslaugas) ir išlaidų, susijusių su bet kokiu tariamu trečiosios šalies kaltinimu ar teisine procedūra, jei jie kyla dėl Skelbimų, Tikslinių objektų, Paskirties vietų, Paslaugų, Naudojimo ar bet kokio Kliento padaryto šių Sąlygų pažeidimo, išskyrus atvejus, susijusius su kiekvienu Draudžiamu asmeniu, jei trečiosios šalies pretenzija ar atsakomybė kyla tiesiogiai dėl (a) to Draudžiamo asmens nerūpestingumo ar netinkamo elgesio arba (b) to Draudžiamo asmens padaryto Sąlygų pažeidimo.  Partneriai yra numatomi šio skirsnio trečiųjų šalių naudos gavėjai.

12. Sąlygų pakeitimai. „Google“ gali bet kuriuo metu be įspėjimo atlikti neesminius šių Sąlygų pakeitimus, tačiau apie bet kokių esminių šių Sąlygų pakeitimų atveju „Google“ pateiks išankstinį pranešimą. Sąlygos bus paskelbtos google.com/ads/terms. Sąlygų pakeitimai negali būti taikomi atgaline data ir įsigalios ne anksčiau kaip po 7 dienų nuo jų paskelbimo.  Tačiau dėl teisinių priežasčių padaryti pakeitimai įsigalioja iš karto, kai apie juos pranešama.  Bet kuri šalis gali bet kada nutraukti šias Sąlygas, apie tai pranešusi kitai šaliai, tačiau (i) pagal 5 skyrių neatšauktos kampanijos ir naujos kampanijos gali būti vykdomos ir rezervuojamos, ir (ii) tolesnis Programos naudojimas kiekvienu atveju priklauso nuo tuo metu galiojančių „Google“ taisyklių ir nuostatų (jas galima rasti adresu google.com/ads/terms).  „Google“ gali bet kuriuo metu laikinai sustabdyti Kliento galimybę dalyvauti Programose, pavyzdžiui, iškilus mokėjimo problemoms, įtariamiems ar faktiniams Politikos ar šių Sąlygų pažeidimams arba dėl teisinių priežasčių.  Visais atvejais, nutraukus sutartį, „Google“ savo nuožiūra vykdo bet kokias Kliento kampanijas.

13. GINČŲ SPRENDIMO SUSITARIMAS.

A.        Derybos.  Jei dėl šių Sąlygų kyla Ginčas (toliau – Ginčas), šalys garbingai stengsis išspręsti Ginčą per 60 dienų nuo kitos šalies rašytinio pranešimo apie Ginčą. Jei šalys negali arba nenori išspręsti Ginčo per tą laiką, Ginčas bus galutinai sprendžiamas arbitraže, kurį administruoja Tarptautinis ginčų sprendimo centras (toliau – ICDR) pagal jo tarptautines arbitražo taisykles (toliau – Taisyklės).  Šis arbitražinis susitarimas turi būti aiškinamas plačiai ir, be kitų ieškinių, taikomas bet kokiems ieškiniams, pareikštiems (i) „Google“, „Google“ filialams, kurie teikia Programas Klientui arba Reklamuotojui, pagrindinėms „Google“ įmonėms ir atitinkamiems šių subjektų pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, atstovams, pirmtakams, teisių tęsėjams ir perėmėjams ir (ii) Klientui arba Reklamuotojui, atitinkamiems Kliento arba Reklamuotojo filialams ir pagrindinėms įmonėms ir atitinkamiems šių subjektų pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, atstovams, pirmtakams, teisių tęsėjams ir perėmėjams.   

B.        Trečiųjų teismo procesas.  Trečiųjų teismo vieta – Santa Klaros apygarda, Kalifornija. Trečiųjų teismą nagrinės trijų arbitrų teismas. Ieškovas (-ai) pasirenka vieną arbitrą pagal Taisykles, o atsakovas (-ai) kartu pasirenka antrąjį arbitrą pagal Taisykles.  Jei šalys per 20 dienų nuo antrojo arbitro patvirtinimo nesusitaria dėl trečiojo arbitro (pirmininko), ICDR skiria pirmininką pagal Taisykles. Trečiųjų teismas vyks anglų kalba. Išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymus reikalaujama kitaip, trečiųjų teismo vyksmas, turinys ar rezultatai, įskaitant visus pateiktus dokumentus ar įrodymus, yra griežtai konfidencialūs. Arbitrų sprendimas bus galutinis ir privalomas, o sprendimas dėl bet kokio arbitrų priimto sprendimo gali būti priimtas bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme.  Arbitrai nebus įpareigoti kitais trečiųjų teismų sprendimais, kuriuose Klientas ar Reklamuotojas nėra šalis. Arbitrai bus įgalioti taikyti laikinąsias ar galutines deklaratyvias ar draudžiančias priemones tik konkrečiai šaliai, kuri prašo pagalbos, ir tik tiek, kiek tai yra būtina, kad būtų užtikrinta pagalba, pagrįsta konkrečiu tos šalies reikalavimu, nedarant poveikio kitiems „Google“ naudotojams, kitiems Klientams ar Reklamuotojams. Bet kokias arbitrų nustatytas laikinąsias priemones gali vykdyti bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas. Jokia šių Sąlygų nuostata neužkerta kelio bet kuriai iš šalių kreiptis į bet kurį kompetentingos jurisdikcijos teismą dėl individualizuotų laikinųjų ar preliminarių priemonių taikymo, o toks kreipimasis į teismą dėl individualizuotų laikinųjų ar preliminarių priemonių taikymo nebus laikomas nesuderinamu su trečiųjų teismu ar teisės kreiptis į arbitražą atsisakymu.

14. Įvairūs.  (a) VISI IEŠKINIAI DĖL ŠIŲ TAISYKLIŲ AR PROGRAMŲ (ARBA SUSIJĘ SU JOMIS) BUS REGLAMENTUOJAMI VADOVAUJANTIS KALIFORNIJOS ĮSTATYMAIS, IŠSKYRUS KALIFORNIJOS ĮSTATYMŲ PRIEŠTARAVIMO TAISYKLES IR TUOS ATVEJUS, KAI KALIFORNIJOS ĮSTATYMAI PRIEŠTARAUJA FEDERALINIAMS JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ ĮSTATYMAMS ARBA JIEMS NETAIKOMI. (b) IŠSKYRUS 13 SKIRSNYJE NUMATYTUS ATVEJUS BEI IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI 13 SKIRSNIS NEGALI BŪTI TAIKOMAS KONKREČIAM REIKALAVIMUI AR GINČUI, VISI REIKALAVIMAI, KYLANTYS IŠ ŠIŲ SĄLYGŲ AR PROGRAMŲ ARBA SU JOMIS SUSIJĘ, BUS NAGRINĖJAMI TIK FEDERALINIUOSE ARBA VALSTIJOS TEISMUOSE SANTA KLAROS APYGARDOJE, KALIFORNIJOJE. ŠALYS PRIPAŽĮSTA ŠIŲ TEISMŲ ASMENINĘ JURISDIKCIJĄ.  (c) Šios Sąlygos apibrėžia visą šalių susitarimą dėl jų objekto , pakeisdamos bet kokius ankstesnius ar vienalaikius susitarimus, taikomus šiems objektams. (d) Klientas negali viešai skelbti jokių viešų pareiškimų, susijusių su šiose Sąlygose numatytais santykiais (išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus).   (e) Visi pranešimai apie sutarties nutraukimą, pažeidimą arba susiję su 13 skirsniu, turi būti pateikiami raštu ir siunčiami kitos šalies Teisės skyriui (arba, jei nežinoma, ar kita šalis turi Teisės skyrių, kitos šalies pagrindiniam kontaktiniam asmeniui arba kitu byloje esančiu adresu). „Google“ teisės skyriui siunčiamų pranešimų el. pašto adresas yra legal-notices@google.com.  Visi kiti pranešimai Klientui bus siunčiami raštu el. pašto adresu, susietu su Kliento paskyra.  Visi kiti pranešimai „Google“ turi būti pateikiami raštu ir siunčiami pagrindiniam Kliento kontaktiniam asmeniui „Google“ arba kitu „Google“ nurodytu būdu.   Pranešimas bus laikomas pateiktu jį gavus ir patvirtinus raštu arba elektroninėmis priemonėmis.  Šie pranešimų reikalavimai netaikomi įteikiant teisinio proceso dokumentus (tai reglamentuoja galiojantys įstatymai). (f) Išskyrus „Google“ atliekamus šių sąlygų pakeitimus pagal 12 skirsnį, visiems pakeitimams turi pritarti abi šalis ir pakeitimuose turi būti aiškiai nurodyta, kad jais keičiamos šios Sąlygos.  Jokia šalis nelaikoma atsisakiusia teisių, jei nepasinaudoja (arba delsia pasinaudoti) kokiomis nors teisėmis pagal šias Sąlygas. Jei kuri nors Sąlygų nuostata prarastų ieškininę galią, likusi taisyklių dalis liks visiškai galiojanti.  (g) Jokia šalis negali perleisti jokios šių Sąlygų dalių be raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai (A) „Google“ gali perleisti visas ar dalį savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias Sąlygas savo filialui, jei „Google“ apie tai pranešė Klientui, ir (B) Klientas gali perleisti visas savo teises ir įsipareigojimus pagal šias Sąlygas savo filialui, tačiau tik tuo atveju, jei: (I) teisių perėmėjas raštu sutinka laikytis šių Sąlygų; (II) Klientas lieka atsakingas už įsipareigojimus pagal šias Sąlygas, jei teisių perėmėjas jų nevykdo; (III) Klientas apie tai pranešė „Google“.  Bet kokie kiti bandymai perduoti ar perleisti negalioja.   (h) Išskyrus tuos atvejus, kurie aiškiai išvardyti 11 ir 13 skirsniuose, kitų šių Sąlygų trečiosios šalies naudos gavėjų nėra.  (i) Šios Sąlygos nesukuria jokios agentūros, partnerystės ar bendros įmonės tarp šalių.  (j) 1 skirsnis (tik paskutinis sakinys) ir 8–14 skirsniai lieka galioti ir po šių Sąlygų nutraukimo.  (k) Išskyrus mokėjimo įsipareigojimus, jokia šalis ar jos filialai nebus atsakingi už veikimo triktį ar delsą, įvykusią dėl aplinkybių, kurių šalis pagrįstai negali kontroliuoti.

 

2017 m. rugsėjo 1 d.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
false
false
true
true
73067
false
false