Uvjeti i odredbe za Google Ads

Da bi vam izašao u susret, Google nudi prevedene verzije centra za pomoć, no njima se ne mijenja sadržaj naših pravila. Verzija na engleskom jeziku službena je verzija na kojoj se temelji provedba naših pravila. Za prikaz ovog članka na drugom jeziku upotrijebite padajući izbornik pri dnu stranice.

Uvjeti i odredbe mogu se razlikovati na temelju lokacije. Google oglašivači mogu pronaći uvjete i odredbe za svoju zemlju pomoću našeg alata za pronalaženje uvjeta i odredbi za Google Ads.

Za oglašivače u Indiji:

Prema zahtjevima 5. pravila u okviru Pravila za informacijske tehnologije u Indiji (Smjernica za posrednike i Etičkog kodeksa za digitalne medije) iz 2021. (Pravila za posrednike i digitalne medije iz 2021.), Google je dužan obavijestiti vas da, pored mjerodavnih uvjeta pružanja usluge, izdavači vijesti i sadržaja koji se odnosi na aktualne teme možda trebaju dostaviti podatke o svojim računima na Google Adsu Ministarstvu informiranja i emitiranja pri vladi Indije, u skladu s 18. pravilom u okviru Pravila za posrednike i digitalne medije.

Za oglašivače u Australiji:

1. studenog 2016. Uvjeti Google programa za oglašavanje koji se odnose na korisnike u Australiji izmijenjeni su i dodijeljeni tvrtki Google Australia Pty Ltd. Kopija ažuriranih uvjeta dostupna je u nastavku:

Uvjeti programa za oglašavanje

Ovi Uvjeti programa za oglašavanje (Uvjeti) sklapaju se između tvrtke Google Australia Pty Ltd (Google) i subjekta koji potpisuje te Uvjete ili ih prihvaća elektroničkim putem (Korisnik). Ti uvjeti reguliraju korisnikovo sudjelovanje u Googleovim programima i uslugama oglašavanja (i) kojima se može pristupiti putem računa koje je korisnik dobio u vezi s ovim Uvjetima ili (ii) kojih su ovi Uvjeti sastavni dio (skupno, Programi).  Pažljivo pročitajte ove Uvjete.  Oni zahtijevaju primjenu obvezujuće arbitraže s ciljem rješavanja sporova.

1 Programi.  Korisnik ovlašćuje Google i povezana društva da postavljaju korisnikove oglašivačke materijale, podatke o feedu,  i tehnologiju (skupno, Oglasi ) u bilo koji sadržaj ili entitet (Entitet) koji pružaju Google ili povezana društva u ime Googlea ili, ako je primjenjivo, treće strane (Partner). Korisnik snosi isključivu odgovornost za sve: (i) oglase, (ii) odluke o upravljanju prometom oglasa ili ciljanju (npr. ključne riječi) (Ciljevi), (iii) odredišta na koja oglasi upućuju gledatelje (npr. odredišne stranice, mobilne aplikacije) kao i povezane URL-ove, točke rute, preusmjeravanja (Odredišta), i (iv) usluge i proizvode oglašavane na Odredištima (skupno, Usluge). Program je platforma za oglašavanje na kojoj korisnik ovlašćuje Google i povezana društva za korištenje automatiziranih alata radi oblikovanja Oglasa. Google i povezana društva mogu također korisniku učiniti dostupnim određene izborne značajke programa kako bi mu pomogli u odabiru ili generiranju ciljeva, oglasa ili odredišta.  Korisnik nije dužan dati ovlaštenje za korištenje tih izbornih značajki i, ako je primjenjivo, može prihvatiti korištenje ili pak odustati od korištenja tih značajki.  Međutim, ako se korisnik koristi tim značajkama, bit će isključivo odgovoran za ciljeve, oglase i odredišta.  Google i povezana društva ili partneri mogu odbiti ili ukloniti određeni cilj, oglas, ili odredište u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. Npr. Google može odbiti ili ukloniti oglas ili cilj ako krši pravila ili ako smatra da će oglas ili cilj tvrtku Google ili partnera izložiti odgovornosti. Google i povezana društva mogu izmijeniti ili otkazati programe u bilo kojem trenutku.  Korisnik prihvaća da Google ili njegova povezana društva mogu sudjelovati u dražbama programa u sklopu podrške svojim vlastitim uslugama i proizvodima.  Neke značajke programa identificirane su kao Beta ili na drugi način nepodržane ili povjerljive (skupno, Beta značajke). Korisnik ne smije otkriti nijedan podatak iz Beta značajki ili uvjete ili postojanje bilo kojih Beta značajki koje nisu javne.

2 Pravila.  Korisnik je isključivo odgovoran za svoju upotrebu programa (npr. pristup i upotrebu računa programa i zaštitu korisničkih imena i zaporki) (Upotreba). Upotreba programa podložna je primjenjivim Googleovim pravilima dostupnim na google.com/ads/policies i svim drugim pravilima koje je Google učinio dostupnim korisniku, uključujući pravila partnera te u mjeri u kojoj su primjenjiva, Googleovim pravilima o pristanku za korisnike u EU-u dostupnim na privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (u svakom pojedinom slučaju, uključujući povremene izmjene, Pravila). Korisnik također ovlašćuje Google da izmijeni oglase na način kako je to određeno pravilima.  U vezi s programom Google će postupati sukladno Googleovim pravilima o privatnosti dostupnim na google.com/policies/privacy (uključujući njihove povremene izmjene).   U mjeri u kojoj se obuhvaća upotreba programa, Google i korisnik prihvaćaju, ovisno o tome što se primjenjuje, (i) Google Ads uvjete za zaštitu podataka voditelja obrade za voditelja obrade podataka na privacy.google.com/businesses/controllerterms; ili (ii) Uvjete obrade podataka za Google Ads na privacy.google.com/businesses/processorterms (skupno, Uvjeti za zaštitu podataka EU-a). Google neće mijenjati Uvjete za zaštitu podataka EU-a, osim na način izričito određen Uvjetima za zaštitu podataka EU-a.  Korisnik neće, niti će za to ovlastiti bilo koju treću stranu, (i) generirati automatska, neovlaštena ili na drugi način nevažeća pojavljivanja, upite, klikove ili konverzije, (ii) prikrivati konverzije za programe u slučajevima kada ih je potrebno otkriti, (iii) upotrebljavati bilo koji automatizirani način ili oblik prikupljanja ili ekstrakcije podataka radi pristupanja, ispitivanja ili drugačijeg prikupljanja podataka povezanih s oglašavanjem na Googleu iz bilo kojeg entiteta osim po izričitom odobrenju Googlea ili (iv) pokušati ometati pravilan rad programa.  Korisnik će komunikacije koje se odnose na oglase na entitetima partnera prema ovim Uvjetima uputiti isključivo Googleu. 

3 Posluživanje oglasa.  (a) Korisnik neće dostavljati oglase koji sadrže zlonamjerni softver, spyware, neželjeni softver ili bilo koji drugi zlonamjerni kôd ili su s njima povezani ili koji svjesno krše ili zaobilaze sigurnosne mjere programa.  (b) Korisnik se može koristiti poslužiteljem oglasa isključivo za posluživanje ili praćenje oglasa u okviru programa koji dopuštaju posluživanje oglasa treće strane i isključivo ako je Google ovlastio poslužitelj oglasa za sudjelovanje u programu.  Google će primijeniti oznake poslužitelja oglasa korisnika tako da budu funkcionalne.  (c) Za online pojavljivanja prikaznih oglasa s naplatom na temelju CPM-a ili vCPM-a (Prikazni oglasi), ako je Googleov primjenjivi broj pojavljivanja (IC) za program veći od korisnikovog IC-a poslužitelja oglasa treće strane (3PAS) za više od 10% tijekom razdoblja naplate, korisnik će pomoći u usklađivanju između Googlea i 3PAS-a.  Ako se to nepodudaranje ne riješi, korisnik mora podnijeti zahtjev unutar 60 dana od datuma fakture (Razdoblje zahtjeva). Ako Google utvrdi da je zahtjev opravdan, u skladu s odjeljkom 9(b) Google će korisniku izdati kredite za oglašavanje u iznosu od (90% od Googleovog IC-a od kojeg je oduzet IC 3PAS-a) pomnoženog s Googleovim zabilježenim prosječnim CPM-om ili vCPM-om kampanje, ovisno o tome što se primjenjuje, tijekom razdoblja naplate.  Bilo koji izdani kredit za oglašavanje korisnik mora iskoristiti u roku od 60 dana od izdavanja (Datum konačne upotrebe), a Google može obustaviti korisničko odobrenje za korištenje tog pružatelja usluge 3PAS i može obustaviti učinkovitost odredbi o rješenjima u vezi s nepodudarnostima u ovom odjeljku za tog pružatelja usluge 3PAS.  U gore navedenim izračunima rješenja u vezi s nepodudarnostima upotrijebit će se mjerni podaci 3PAS-a čije su oznake poslužitelja oglasa dostavljene Googleu.  Google može zahtijevati da 3PAS izravno dostavi podatke o nepodudaranjima Googleu.  Korisnik neće dobiti kredite za nepodudaranja koja su rezultat nemogućnosti 3PAS-a da poslužuje oglase.

4 Testiranje.  Korisnik ovlašćuje Google i povezana društva da povremeno provode ispitivanja koja mogu utjecati na korisnikovu upotrebu programa, uključujući oblikovanje oglasa, ciljeve, odredišta, kvalitetu, rangiranje, izvedbu, određivanje cijene i prilagodbe licitacija tijekom dražbe.  Radi osiguravanja brzine i valjanosti rezultata ispitivanja i u skladu s odjeljkom 9(b), korisnik ovlašćuje Google da provodi ta ispitivanja bez obavijesti ili naknade korisniku. 

5 Otkazivanje Oglasa.  Osim ako pravila, korisničko sučelje programa ili ugovor koji upućuje na ove Uvjete (IO) određuju drugačije, svaka strana može otkazati bilo koji oglas u bilo kojem trenutku prije dražbe ili postavljanja oglasa (ranijeg od ta dva događaja), ali ako korisnik otkaže oglas koji je postavio Google nakon datuma ugovorne obaveze (npr. kampanja na temelju rezervacije), korisnik je odgovoran za sve naknade za otkazivanje o kojima ga je Google obavijestio, a oglas se i dalje može objaviti.  Otkazani oglasi obično će se prestati posluživati unutar 8 sati tijekom radnog vremena ili kako je opisano u pravilima odnosno IO-u, a korisnik je i dalje obavezan platiti sve troškove koji su rezultat posluženih oglasa (npr. naknade na temelju konverzije).  Korisnik mora otkazivanje oglasa provesti (i) online putem računa korisnika, ako je ta funkcija dostupna, (ii) ako ta funkcija nije dostupna, obaviješću Googleu putem e-pošte korisnikovom predstavniku računa ili (iii) ako ta funkcija nije dostupna, a korisnik nema predstavnika za račun, obavijestivši Google putem e-pošte na ads-support@google.com (skupno, Postupak otkazivanja oglasa). Korisnik neće biti oslobođen obaveza plaćanja za oglase koji nisu poslani ili koje je korisnik poslao nakon datuma krajnjeg roka koji je naveo Google. Google neće biti vezan IO-om dostavljenim od strane korisnika.

6 Jamstvo, prava i obaveze. Korisnik jamči (a) da korisnik ima i ovim putem odobrava Googleu, njegovim povezanim društvima i partnerima prava na oglase, odredišta i ciljeve za upravljanje Googleovim programima od strane Googlea, njegovih povezanih društava i partnera (uključujući, u slučaju podataka o feedu, i nakon što korisnik prestane upotrebljavati programe) i (b) da su svi podaci i odobrenja koje je dao korisnik potpuni, točni i aktualni. Korisnik ovlašćuje Google i njegova povezana društva da automatiziraju dohvat i analizu odredišta za svrhe programa te stvore vjerodajnice za testiranje za pristup odredištima za potrebe programa.  Davanjem bilo kojeg mobilnog ili drugog telefonskog broja Googleu u vezi s programima, korisnik daje suglasnost da Google, povezana društva i njihovi agenti uspostavljaju pozive i šalju tekstne poruke (za koje se mogu primjenjivati uobičajene tarife za poruke i podatkovni promet) na navedene telefonske brojeve, uključujući i putem automatskog sustava pozivanja, u svrhe programa.  Međutim, Google se neće oslanjati na ovo dopuštenje za uspostavljanje automatskih poziva ili slanje tekstnih poruka u marketinške svrhe.  Korisnik nadalje ovlašćuje Google, povezana društva i njihove agente da korisniku šalju elektroničku poštu za potrebe programa.  Korisnik jamči da je ovlašten djelovati u ime treće strane i na ove Uvjete obavezuje svaku treću stranu, ako postoji, za koju korisnik oglašava u vezi s ovim Uvjetima (Oglašivač), i svako spominjanje korisnika u ovim Uvjetima odnosit će se i na oglašivača, ako je primjenjivo.  Ako iz bilo kojeg razloga korisnik nije obavezao oglašivača na ove Uvjete, sam će biti odgovoran za izvršavanje obaveza koje bi oglašivač imao u skladu sa ovim Uvjetima da je bio vezan Uvjetima.    Ako se korisnik koristi programom u svoje ime radi oglašavanja, za takvo korištenje korisnik će se smatrati i korisnikom i oglašivačem.  Korisnik će dostavljati oglašivaču podatke za izvješća najmanje jednom mjesečno, otkrivajući apsolutne iznose novca potrošene na Google i izvedbu (minimalno: trošak, klikovi i pojavljivanja korisnika na računu tog oglašivača) na razumno istaknutom položaju.  Google može, po zahtjevu oglašivača, s oglašivačem podijeliti informacije specifične za oglašivača.  

7 Ponavljanja oglasa.  Za prikazne oglase temeljene na rezervaciji Google će prikazati svaki dogovoreni ukupni broj prikaznih oglasa do kraja kampanje. Ako Google to ne učini, prema odjeljku 9(b) korisnici koji osporavaju plaćanja izvršena Googleu za takve prikazne oglase moraju uložiti zahtjev tijekom razdoblja zahtjeva.  Ako Google potvrdi točnost zahtjeva, neće korisniku naplatiti neisporučene prikazne oglase ili, ako je korisnik već platio, prema svom razumnom nahođenju i u skladu s odjeljkom 9(b) Google će (i) dati kredite za oglašavanje koji se moraju iskoristiti do datuma konačne upotrebe, (ii) postaviti prikazne oglase na usporedivu poziciju u roku od 60 dana od Googleove potvrde osnovanosti zahtjeva ili (iii) produljiti trajanje kampanje.  Google ne može osigurati da će oglasi temeljeni na dražbi biti isporučeni i stoga se ponavljanja oglasa ne primjenjuju na oglase temeljene na dražbi.

8. Plaćanje.  Korisnik će platiti sve troškove koji su nastali u vezi s Programom, koristeći način plaćanja koji je odobrio Google za tog korisnika (s povremenim izmjenama), unutar komercijalno utemeljenog razdoblja koje je odredio Google (npr. u korisničkom sučelju programa ili IO-u).  Na zakašnjela plaćanja dodaje se kamata uz kamatnu stopu od 1,5% mjesečno (ili najviša zakonski dopuštena kamatna stopa, ako je niža).  Troškovi ne uključuju poreze.  Korisnik će platiti (i) sve poreze i druge državne namete i (ii) razumne troškove i pravne naknade koje Google bude snosio u naplati zakašnjelih plaćanja, a koji ne budu osporeni u dobroj vjeri.  Troškovi se temelje na kriterijima za naplatu u okviru primjenjivog programa (npr. na temelju klikova, pojavljivanja ili konverzija). Bilo koji dio troška koji nije osporen u dobroj vjeri mora se platiti u potpunosti.  Nijedna strana ne može prebiti nijedno plaćanje na koje je obvezana temeljem ovih Uvjeta ni sa kojim drugim plaćanjem koje se mora provesti prema ovim Uvjetima.  Google može prema vlastitom nahođenju produljiti, izmijeniti ili opozvati kredit u bilo kojem trenutku. Google nije obavezan prikazati oglase koji premašuju kreditno ograničenje.  U slučaju da Google ne isporuči oglase odabranim ciljevima ili odredištima, prema članku 9(b) korisnik mora uložiti zahtjev za kredite za oglašavanje unutar razdoblja zahtjeva. Google će nakon potvrde zahtjeva izdati kredite koji moraju biti iskorišteni do datuma konačne upotrebe.  Korisnik razumije da treće strane mogu generirati pojavljivanja ili klikove na oglasima korisnika za zabranjene ili neprilične svrhe i, u tom slučaju, prema članku 9(b) korisnik mora uložiti zahtjev za kredite za oglašavanje unutar razdoblja zahtjeva. Google će nakon potvrde zahtjeva izdati kredite koji se moraju iskoristiti do datuma konačne upotrebe. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, KORISNIK SE ODRIČE SVIH ZAHTJEVA KOJI SE ODNOSE NA BILO KOJE TROŠKOVE ZA PROGRAME AKO ZAHTJEV NIJE ULOŽEN UNUTAR RAZDOBLJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA.

9 Odricanja od odgovornosti.  (a) U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM I U SKLADU S ODJELJKOM 9(b) U NASTAVKU, SVAKA STRANA U SVOJE IME I IME SVOJIH POVEZANIH DRUŠTAVA ISKLJUČUJE SVA PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA NEKRŠENJA, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.  U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM I U SKLADU S ČLANKOM 9(b) U NASTAVKU, PROGRAMI I GOOGLE, POVEZANA DRUŠTVA I PROIZVODI PARTNERA PRUŽAJU SE TAKVI KAKVI JESU, NA IZBOR I RIZIK KORISNIKA I OGLAŠIVAČA, TE NI GOOGLE NI POVEZANA DRUŠTVA NI GOOGLEOVI PARTNERI NE PRUŽAJU NIKAKVO JAMSTVO NI TVRDNJE U VEZI S PROGRAMIMA ILI REZULTATIMA PROGRAMA. (b) ODREĐENI ZAKONI NADLEŽNOSTI MJESTA BORAVKA KORISNIKA, KAO ŠTO JE AUSTRALSKI ZAKON O POTROŠAČIMA, MOGU DODIJELITI PRAVA I PRAVNE LIJEKOVE I PODRAZUMIJEVATI UVJETE U OKVIRU OVIH UVJETA KOJI SE NE MOGU IZUZETI. OVI UVJETI NE IZUZIMAJU TA PRAVA, PRAVNE LIJEKOVE I PODRAZUMIJEVANE UVJETE. U MJERI U KOJOJ RELEVANTNI ZAKONI DOPUŠTAJU GOOGLEU DA OGRANIČI NJIHOVO DJELOVANJE, GOOGLEOVA ODGOVORNOST U SKLADU S TIM ZAKONIMA BIT ĆE OGRANIČENA NA PONOVNO PRUŽANJE USLUGA ILI PLAĆANJE TROŠKA PONOVNOG PRUŽANJA USLUGA PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU.

10  Ograničenje odgovornosti.  UZ IZNIMKU ODJELJKA 11 I KORISNIKOVOG KRŠENJA ODJELJAKA 3(A), 14(D) ILI POSLJEDNJE REČENICE ODJELJKA 1, U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, ALI UVIJEK U SKLADU S ODJELJKOM 8(b): (a) NIJEDNA STRANA NI POVEZANA DRUŠTVA NE MOGU SNOSITI ODGOVORNOST U SKLADU S OVIM UVJETIMA ILI U VEZI S NJIMA (BILO NA TEMELJU UGOVORA, DELIKTA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NEMAR ILI DRUGO) ZA SLJEDEĆE: (I) GUBITAK ZARADE; (II) GUBITAK PREDVIĐENIH UŠTEDA: (III) GUBITAK POSLOVNE PRILIKE; (IV) GUBITAK ILI OŠTEĆIVANJE PODATAKA; (V) GUBITAK ILI ŠTETU KAO REZULTAT POTRAŽIVANJA TREĆE STRANE; ILI (VI) NEIZRAVNE, SPECIFIČNE ILI POSLJEDIČNE GUBITKE; KOJE JE PRETRPJELA DRUGA STRANA ILI KOJI SU ZA NJU NASTALI (BEZ OBZIRA NA TO JESU LI STRANE NA DATUM KADA JE KORISNIK JE PRIHVATIO OVE UVJETE MOGLE PRETPOSTAVITI DA ĆE DOĆI DO TAKVIH GUBITAKA);  I (b) U SKLADU S ODJELJKOM 9(a) OSIM KORISNIKOVIH OBAVEZA PLAĆANJA U SKLADU S OVIM UVJETIMA, CJELOKUPNA ODGOVORNOST SVAKE STRANE PREMA DRUGOJ S OBZIROM NA BILO KOJI DOGAĐAJ ILI SERIJU POVEZANIH DOGAĐAJA U OKVIRU OVIH UVJETA ILI U VEZI S NJIMA OGRANIČENA JE NA IZNOS KOJI JE VEĆI OD: (I) IZNOSA KOJI KORISNIK PLAĆA GOOGLEU U SKLADU S UVJETIMA TIJEKOM DVA MJESECA KOJA NEPOSREDNO PRETHODE MJESECU U KOJEM SE DOGAĐAJ (ILI PRVI DOGAĐAJ U SERIJI POVEZANIH DOGAĐAJA) DOGODIO I (II) 10.000 AUD.

11 Odšteta. Korisnik će braniti i obeštetiti tvrtku Google, njezine partnere, agente, povezana društva i izdavače licenci (Obeštećene osobe) od bilo kakve odgovornosti, naknade štete, gubitaka, troškova naknada (uključujući pravne troškove) i troškova vezanih za bilo kakve tvrdnje trećih osoba ili pravni postupak koji je nastao zbog oglasa ili u vezi s oglasima, ciljevima, odredištima, uslugama, korištenjem ili bilo kakvom povredom tih Uvjeta od strane Korisnika, osim u vezi sa svakom obeštećenom osobom u mjeri u kojoj odgovornost ili zahtjev treće strane proizlazi izravno kao rezultat: (a) nemarnosti ili nedoličnog ponašanja obeštećene osobe ili (b) kršenja Uvjeta od strane obeštećene osobe.  Partneri su predviđeni korisnici treće strane u ovom odjeljku.

12 Izmjene uvjeta. Google može bilo kada i bez prethodne obavijesti izmijeniti ove Uvjete na način koji ne mijenja značajno njihov sadržaj, ali Google će pružiti prethodnu obavijest o bilo kakvim značajnim izmjenama ovih Uvjeta. Uvjeti će biti postavljeni na google.com/ads/terms. Izmjene Uvjeta neće se primjenjivati retroaktivno i stupit će na snagu najranije sedam dana nakon obavijesti.  Međutim, promjene učinjene iz pravnih razloga stupit će na snagu odmah po obavijesti.  Bilo koja strana može raskinuti ove Uvjete u bilo kojem trenutku odmah po obavijesti drugoj strani, ali (i) kampanje koje nisu otkazane prema odjeljku 5 i nove kampanje mogu se provoditi i rezervirati, a (ii) nastavak upotrebe programa je u svakom pojedinom slučaju podložan Googleovim uvjetima i odredbama za programe koje su tada na snazi (dostupnim na google.com/ads/terms).  Google može obustaviti korisnikovu mogućnost sudjelovanja u programima u bilo kojem trenutku, npr. u slučaju problema s plaćanjem, sumnje u kršenje pravila ili stvarnog kršenja pravila ili ovih Uvjeta ili zbog pravnih razloga.  U svim slučajevima provođenje kampanja korisnika nakon raskida ugovora podložno je Googleovom vlastitom nahođenju.

13 UGOVOR O RJEŠAVANJU SPOROVA.

A.        Pregovori.  U slučaju da dođe do osporavanja na temelju ovih Uvjeta ili u vezi s njima (Osporavanje), sve strane će to nastojati riješiti u dobroj vjeri unutar 60 dana od  pisane obavijesti druge strane o osporavanju. Ako strane ne mogu ili ne žele riješiti osporavanje tijekom tog vremena, ono će se riješiti arbitražom koju vrši Međunarodni centar za rješavanje sporova (ICDR) skladu s primjenjivim pravilima međunarodnog prava (Pravila).  Dogovor o arbitraži ima široku interpretaciju i između ostalih zahtjeva odnosi se na zahtjeve od ili protiv (i) Googlea, Googleovih povezanih društava koja pružaju programe korisniku ili oglašivaču, Googleovih matičnih tvrtki i njihovih službenika, direktora, zaposlenika, agenata, prethodnika, nasljednika i nosioca prenijetih prava tih subjekata i (ii) korisnika ili oglašivača, njihovih povezanih društava i matičnih tvrtki korisnika i oglašivača i njihovih službenika, direktora, zaposlenika, agenata, prethodnika, nasljednika i nosioca prenijetih prava tih subjekata.   

B.        Postupci arbitraže.  Mjesto arbitraže bit će okrug Santa Clara, Kalifornija. Arbitraža će se vršiti pred sudom koji obuhvaća tri arbitra. Tužitelji će odabrati jednog arbitra suda u skladu s pravilima, a tuženici će zajednički odabrati drugog arbitra u skladu s pravilima.  Ako se strane ne uspiju dogovoriti u vezi s trećim arbitrom (Predsjedatelj) u roku od 20 dana od potvrde drugog, ICDR će dodijeliti predsjedatelja u skladu s pravilima. Arbitraža će se provoditi na engleskom. Osim ako je drugačije određeno zakonom, postojanje, sadržaj ili rezultati arbitraže, uključujući dokumentaciju ili podnesene dokaze, bit će strogo povjerljivi. Odluka arbitara konačna je i obvezujuća, a presuda u vezi s odlukama koje su donijeli arbitri može se primijeniti na bilo kojem sudu odgovarajuće nadležnosti.  Arbitri ne podliježu odlukama drugih arbitraža u kojima ne sudjeluju korisnik ni oglašivač. Arbitri će imati ovlaštenje da donesu deklaratornu presudu ili pravni lijek, bilo privremeni ili konačni, samo u korist pojedinačne stranke koja traži pomoć i samo u opsegu koji je potreban za pružanje rješenja zajamčenog pojedinačnim zahtjevom te strane bez utjecaja na druge Googleove korisnike ili druge korisnike ili oglašivače, a sve privremene mjere koje su donijeli arbitri može provesti bilo koji nadležan sud. Ništa u ovim Uvjetima neće spriječiti nijednu stranu da od suda nadležne jurisdikcije zatraži pojedinačnu privremenu ili preliminarnu mjeru i nijedan takav zahtjev sudu za pojedinačnu privremenu ili preliminarnu mjeru neće se smatrati nekompatibilnim sa ugovorom o arbitraži ili odricanjem od prava na arbitražu.

14 Razno.  (a) SVI ZAHTJEVI KOJI PROIZLAZE IZ OVOG UGOVORA ILI PROGRAMA ILI SU POVEZANI S NJIMA REGULIRAJU SE U SKLADU S KALIFORNIJSKIM ZAKONODAVSTVOM, ISKLJUČUJUĆI PRAVILA O SUKOBU ZAKONA SAVEZNE DRŽAVE KALIFORNIJE, OSIM U MJERI U KOJOJ SU ZAKONI DRŽAVE KALIFORNIJE PROTIVNI SAVEZNIM ZAKONIMA SJEDINJENIH DRŽAVA ILI NEUSKLAĐENI S NJIMA. (b) OSIM KAKO JE NAVEDENO U ODJELJKU 13, SAMO U SLUČAJU DA SE ODJELJAK 13 NE PROVODI U VEZI S ODREĐENIM ZAHTJEVOM ILI OSPORAVANJEM, SVI ZAHTJEVI KOJI PROIZLAZE IZ OVIH UVJETA ILI PROGRAMA ILI SU S NJIMA POVEZANI BIT ĆE U NADLEŽNOSTI ISKLJUČIVO SAVEZNIH SUDOVA ILI DRŽAVNIH SUDOVA OKRUGA SANTA CLARA, KALIFORNIJA; STRANE PRISTAJU NA OSOBNU NADLEŽNOST PRI TIM SUDOVIMA.  (c) Ovi Uvjeti sačinjavaju cjelokupni ugovor između strana u odnosu na njegov sadržaj i zamjenjuju sve prethodne ili trenutačne ugovore koji se odnose na te subjekte. (d) Korisnik ne smije dati nikakvu javnu izjavu koja se tiče odnosa zamišljenog prema ovim Uvjetima (osim kada tako zahtijevaju propisi).   (e) Sve obavijesti o raskidu ili kršenju ili u okviru odjeljka 13 moraju biti u pisanom obliku i upućene Pravnom odjelu druge strane (ili, ako nije poznato ima li druga strana Pravni odjel, glavnom kontaktu druge strane ili na drugu registriranu adresu). E-adresa za obavijesti koje se šalju Pravnom odjelu tvrtke Google je legal-notices@google.com. Sve druge obavijesti korisniku bit će u pisanom obliku te će se poslati na e-adresu povezanu s korisnikovim računom.  Sve druge obavijesti tvrtki Google bit će u pisanom obliku te će se poslati glavnom kontaktu korisnika pri Googleu ili na drugi način koji Google omogući.   Obavijesti će se smatrati isporučenima po primitku, što se potvrđuje pisanim ili elektroničkim putem.  Ovi zahtjevi o obavijestima ne primjenjuju se na uručenje pravnih dokumenata, na koje se umjesto toga primjenjuju mjerodavni zakoni. (f) Osim za izmjene ovih Uvjeta od strane Googlea prema odjeljku 12, bilo koju izmjenu moraju prihvatiti obje strane i u njoj se mora izričito navesti da dopunjava ove Uvjete.  Za nijednu stranu neće se smatrati da se odrekla ikakvih prava ako ne koristi (ili odgađa korištenje) bilo kojih prava prema ovim Uvjetima. Ako nije moguće provesti bilo koju odredbu Uvjeta, na tu će se odredbu primijeniti salvatorna klauzula te ona neće utjecati na pravovaljanost ostalih Uvjeta.  (g) Nijedna strana ne može prenijeti nijedan dio ovih Uvjeta bez pisanog pristanka druge strane, osim što (A) Google smije prenijeti sva ili dio svojih prava i/ili obaveza temeljem ovih Uvjeta povezanom društvu ako o prijenosu obavijesti korisnika i (B) korisnik smije prenijeti sva svoja prava i obaveze u skladu s ovim Uvjetima povezanom društvu samo ako (I) opunomoćenik napismeno pristane biti vezan ovim Uvjetima, (II) korisnik ostane odgovoran za obaveze prema ovim Uvjetima ako ih opunomoćenik povrijedi, i (III) korisnik obavijesti Google o prijenosu.  Bilo koji drugi pokušaj prijenosa ili dodjele je ništavan.   (h) Osim kako je izričito navedeno u odjeljcima 11 i 13, ne postoje korisnici ovih Uvjeta treće strane.  (i) Ovi Uvjeti ne predstavljaju zastupanje, partnerstvo ni zajedničko ulaganje između strana.  (j) Odjeljci 1 (samo posljednja rečenica) i 8 do 14 ostat će na snazi i nakon raskida ovih Uvjeta.  (k) Osim obaveza plaćanja, nijedna strana ni njezina povezana društva nisu odgovorni za propust ili kašnjenje u izvršenju u onom opsegu koji je uzrokovan okolnostima izvan njihove razumne kontrole.

 

1. rujna 2017.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
false
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067