Uvjeti i odredbe za Google Ads

Google pruža prevedene verzije centra za pomoć, no njihova svrha nije promjena sadržaja naših pravila. Verzija na engleskom jeziku predstavlja službeni jezik kojim se služimo za provedbu svojih pravila. Za prikaz ovog članka na drugom jeziku upotrijebite padajući izbornik pri dnu stranice.

Uvjeti i odredbe mogu se razlikovati na temelju lokacije. Google oglašivači mogu pronaći uvjete i odredbe za svoju zemlju pomoću našeg alata za pronalaženje uvjeta i odredbi za Google Ads.

Za oglašivače u Indiji:

Prema zahtjevima 5. pravila u okviru Pravila za informacijske tehnologije u Indiji (Smjernica za posrednike i Etičkog kodeksa za digitalne medije) iz 2021. (Pravila za posrednike i digitalne medije iz 2021.), Google je dužan obavijestiti vas da, pored mjerodavnih uvjeta pružanja usluge, izdavači vijesti i sadržaja koji se odnosi na aktualne teme možda trebaju dostaviti podatke o svojim računima na Google Adsu Ministarstvu informiranja i emitiranja pri vladi Indije, u skladu s 18. pravilom u okviru Pravila za posrednike i digitalne medije.

Za oglašivače u Australiji:

Uvjeti Google programa za oglašavanje koji se odnose na korisnike u Australiji izmijenjeni su 9. studenog 2023. Kopija ažuriranih uvjeta dostupna je u nastavku:

Uvjeti programa za oglašavanje

Ovi Uvjeti programa za oglašavanje (Uvjeti) sklapaju se između tvrtke Google Australia Pty Ltd (Google) i subjekta koji potpisuje te Uvjete ili ih prihvaća elektroničkim putem (Korisnik). Ti uvjeti reguliraju korisnikovo sudjelovanje u Googleovim programima i uslugama oglašavanja (i) kojima se može pristupiti putem računa koje je korisnik dobio u vezi s ovim Uvjetima ili (ii) kojih su ovi Uvjeti sastavni dio (skupno, Programi). Pažljivo pročitajte ove Uvjete.

1 Programi. Korisnik ovlašćuje Google i povezana društva da postavljaju korisnikove oglašivačke materijale, podatke o feedu i tehnologiju (skupno, Oglasi) u bilo koji sadržaj ili entitet (Entitet) koji pružaju Google ili povezana društva u ime Googlea ili, ako je primjenjivo, treće strane (Partner). Korisnik snosi isključivu odgovornost za sve: (i) oglase, (ii) odluke o upravljanju prometom oglasa ili ciljanju (npr. ključne riječi) (Ciljevi), (iii) odredišta na koja oglasi upućuju gledatelje (npr. odredišne stranice, mobilne aplikacije) kao i povezane URL-ove, točke rute, preusmjeravanja (Odredišta), i (iv) usluge i proizvode oglašavane na Odredištima (skupno, Usluge). Program je platforma za oglašavanje na kojoj korisnik ovlašćuje Google i povezana društva za korištenje automatiziranih alata radi oblikovanja Oglasa. Google i povezana društva mogu također korisniku učiniti dostupnim određene izborne značajke programa kako bi mu pomogli u odabiru ili generiranju ciljeva, oglasa ili odredišta. Korisnik nije dužan dati ovlaštenje za korištenje tih izbornih značajki i, ako je primjenjivo, može prihvatiti korištenje ili pak odustati od korištenja tih značajki. Međutim, ako se korisnik koristi tim značajkama, bit će isključivo odgovoran za ciljeve, oglase i odredišta. Google i njegova povezana društva mogu, po svojoj razumnoj procjeni, odbiti ili ukloniti određeni cilj, oglas, ili odredište u bilo kojem trenutku:(i) ako relevantni Oglas, Cilj ili Odredište krši, ili Google razumno vjeruje da krši, Pravila ili ove Uvjete, ( ii) u vezi s usklađenošću s primjenjivim zakonom, (iii) kada to traži ili zahtijeva Partner, (iv) kada Google razumno vjeruje da bi relevantni oglas, cilj ili odredište mogli naštetiti korisniku, trećoj strani ili Googleu, ili (v) radi zaštite Googleovih legitimnih interesa. Google i njegova povezana društva neprestano razvijaju i stvaraju nove tehnologije, značajke i usluge te mogu izmijeniti ili otkazati programe u bilo kojem trenutku. Ako se Korisnik ne slaže s nekim izmjenama, može raskinuti ove Uvjete kako je navedeno u članku 12. Korisnik prihvaća da Google ili njegova povezana društva mogu sudjelovati u dražbama programa u sklopu podrške svojim vlastitim uslugama i proizvodima. Neke značajke programa identificirane su kao Beta ili na drugi način nepodržane ili povjerljive (skupno, Beta značajke). Korisnik ne smije otkriti nijedan podatak iz Beta značajki ili uvjete ili postojanje bilo kojih Beta značajki koje nisu javne.

2 Pravila. Korisnik je isključivo odgovoran za svoju upotrebu programa (npr. pristup i upotrebu računa programa i zaštitu korisničkih imena i zaporki) (upotreba). Upotreba programa podložna je primjenjivim Googleovim pravilima dostupnim na google.com/ads/policies i svim drugim pravilima koje je Google učinio dostupnim korisniku, uključujući pravila partnera te u mjeri u kojoj su primjenjiva, Googleovim pravilima o pristanku za korisnike u EU-u dostupnim na privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (u svakom pojedinom slučaju, uključujući povremene izmjene, pravila). Korisnik također ovlašćuje Google da izmijeni oglase na način kako je to određeno pravilima, u svrhu pružanja Programa, na primjer formatiranja Oglasa. U vezi s programom Google će postupati sukladno Googleovim pravilima o privatnosti dostupnim na google.com/policies/privacy (uključujući njihove povremene izmjene). U mjeri u kojoj se obuhvaća upotreba programa, Google i korisnik prihvaćaju, ovisno o tome što se primjenjuje, (i) Google Ads uvjete za zaštitu podataka voditelja obrade za voditelja obrade podataka na privacy.google.com/businesses/controllerterms; ili (ii) uvjete obrade podataka za oglase na Googleu na privacy.google.com/businesses/processorterms (skupno, uvjeti za zaštitu podataka u EU-u). Google neće mijenjati uvjete za zaštitu podataka u EU-u, osim na način izričito određen uvjetima za zaštitu podataka u EU-u. Korisnik neće, niti će za to ovlastiti bilo koju treću stranu, (i) generirati automatska, neovlaštena ili na drugi način prijevarna pojavljivanja, upite, klikove ili konverzije, (ii) prikrivati konverzije za programe u slučajevima kada ih je potrebno otkriti, (iii) upotrebljavati bilo koji automatizirani način ili oblik prikupljanja ili ekstrakcije podataka radi pristupanja, ispitivanja ili drugačijeg prikupljanja podataka povezanih s oglašavanjem na Googleu iz bilo kojeg entiteta osim po izričitom odobrenju Googlea ili (iv) pokušati ometati pravilan rad programa. Korisnik će komunikacije koje se odnose na oglase na entitetima partnera prema ovim uvjetima uputiti isključivo Googleu.

3 Posluživanje oglasa. (a) Korisnik neće dostavljati oglase koji sadrže zlonamjerni softver, spyware, neželjeni softver ili bilo koji drugi zlonamjerni kôd ili su s njima povezani ili koji svjesno krše ili zaobilaze sigurnosne mjere programa. (b) Korisnik se može koristiti poslužiteljem oglasa isključivo za posluživanje ili praćenje oglasa u okviru programa koji dopuštaju posluživanje oglasa treće strane i isključivo ako je Google ovlastio poslužitelj oglasa za sudjelovanje u programu. Google će primijeniti oznake poslužitelja oglasa korisnika tako da budu funkcionalne. (c) Za online pojavljivanja prikaznih oglasa s naplatom na temelju CPM-a ili vCPM-a (Prikazni oglasi), ako je Googleov primjenjivi broj pojavljivanja (IC) za program veći od korisnikovog IC-a poslužitelja oglasa treće strane (3PAS) za više od 10% tijekom razdoblja naplate, korisnik će pomoći u usklađivanju između Googlea i 3PAS-a. Ako se to nepodudaranje ne riješi, korisnik mora podnijeti zahtjev unutar 60 dana od datuma fakture (Razdoblje zahtjeva). Ako Google, po svojoj razumnoj procjeni, utvrdi da je zahtjev opravdan, u skladu s člankom 9(b) Google će korisniku izdati kredite za oglašavanje u iznosu od (90% od Googleovog IC-a od kojeg je oduzet IC 3PAS-a) pomnoženog s Googleovim zabilježenim prosječnim CPM-om ili vCPM-om kampanje, ovisno o tome što se primjenjuje, tijekom razdoblja naplate. Bilo koji izdani kredit za oglašavanje korisnik mora iskoristiti u roku od 60 dana od izdavanja (Datum konačne upotrebe), a Google može obustaviti korisničko odobrenje za korištenje tog pružatelja usluge 3PAS i može obustaviti učinkovitost odredbi o rješenjima u vezi s nepodudarnostima u ovom članku za tog pružatelja usluge 3PAS. U gore navedenim izračunima rješenja u vezi s nepodudarnostima upotrijebit će se mjerni podaci 3PAS-a čije su oznake poslužitelja oglasa dostavljene Googleu. Google može zahtijevati da 3PAS izravno dostavi podatke o nepodudaranjima Googleu. Korisnik neće dobiti kredite za nepodudaranja koja su rezultat nemogućnosti 3PAS-a da poslužuje oglase.

4 Testiranje. Korisnik ovlašćuje Google i povezana društva da povremeno provode ispitivanja koja mogu utjecati na korisnikovu upotrebu programa, uključujući oblikovanje oglasa, ciljeve, odredišta, kvalitetu, rangiranje, izvedbu, određivanje cijene i prilagodbe licitacija tijekom dražbe. Radi osiguravanja brzine i valjanosti rezultata ispitivanja i u skladu s člankom 9(b), korisnik ovlašćuje Google da provodi ta ispitivanja bez obavijesti ili naknade korisniku.

5 Otkazivanje Oglasa. Osim ako pravila, korisničko sučelje programa ili ugovor koji upućuje na ove Uvjete (IO) određuju drugačije, svaka strana može otkazati bilo koji oglas u bilo kojem trenutku prije dražbe ili postavljanja oglasa (ranijeg od ta dva događaja), ali ako korisnik otkaže oglas koji je postavio Google nakon datuma ugovorne obaveze (npr. kampanja na temelju rezervacije), korisnik je odgovoran za sve naknade za otkazivanje o kojima ga je Google obavijestio prije datuma preuzimanja obveze (osim ako je Korisnik otkazao Oglas i raskinuo ove Uvjete u dobroj vjeri zbog materijalne promjene u mjerodavnom Programu ili ovim Uvjetima), a Oglas se i dalje može objaviti. Google ili njegova povezana društva mogu, po svojoj razumnoj procjeni, otkazati oglas u skladu s ovim člankom 5: (i) ako relevantni oglas krši, ili Google razumno vjeruje da krši, Pravila ili ove Uvjete, (ii) u vezi s usklađenošću s primjenjivim zakonom, (iii) kada to zahtijeva ili zahtijeva Partner, (iv) kada Google razumno vjeruje da relevantni oglas može nanijeti štetu korisniku, trećoj strani ili Googleu, ili (v) radi zaštite Googleovih legitimnih interesa. Otkazani oglasi obično će se prestati posluživati unutar 8 sati tijekom radnog vremena ili kako je opisano u pravilima odnosno IO-u, a korisnik je i dalje obavezan platiti sve troškove koji su rezultat posluženih oglasa (npr. naknade na temelju konverzije). Korisnik mora otkazivanje oglasa provesti (i) online putem računa korisnika, ako je ta funkcija dostupna, (ii) ako ta funkcija nije dostupna, obaviješću Googleu putem e-pošte korisnikovom predstavniku računa ili (iii) ako ta funkcija nije dostupna, a korisnik nema predstavnika za račun, obavijestivši Google putem e-pošte na ads-support@google.com (skupno, Postupak otkazivanja oglasa). Korisnik neće biti oslobođen obaveza plaćanja za oglase koji nisu poslani ili koje je korisnik poslao nakon datuma krajnjeg roka koji je naveo Google. Google neće biti vezan IO-om dostavljenim od strane korisnika.

6 Jamstvo, prava i obaveze. Korisnik jamči (a) da korisnik ima i ovim putem odobrava Googleu, njegovim povezanim društvima i partnerima prava na oglase, odredišta i ciljeve za upravljanje Googleovim programima od strane Googlea, njegovih povezanih društava i partnera (uključujući, u slučaju podataka o feedu, i nakon što korisnik prestane upotrebljavati programe) i (b) da su svi podaci i odobrenja koje je dao korisnik potpuni, točni i aktualni. Korisnik ovlašćuje Google i njegova povezana društva da automatiziraju dohvat i analizu odredišta za svrhe programa te stvore vjerodajnice za testiranje za pristup odredištima za potrebe programa. Davanjem bilo kojeg mobilnog ili drugog telefonskog broja Googleu u vezi s programima, korisnik daje suglasnost da Google, povezana društva i njihovi agenti uspostavljaju pozive i šalju tekstne poruke (pri čemu se primjenjuju standardne tarife za poruke i podatkovni promet) na navedene telefonske brojeve, uključujući i putem automatskog sustava pozivanja, u svrhu provedbe programa. Međutim, Google se neće oslanjati na ovo dopuštenje za uspostavljanje automatskih poziva ili slanje tekstnih poruka u marketinške svrhe. Korisnik nadalje ovlašćuje Google, povezana društva i njihove agente da korisniku šalju elektroničku poštu za potrebe programa. Korisnik jamči da je ovlašten djelovati u ime treće strane i na ove Uvjete obavezuje svaku treću stranu, ako postoji, za koju korisnik oglašava u vezi s ovim Uvjetima (Oglašivač), i svako spominjanje korisnika u ovim Uvjetima odnosit će se i na oglašivača, ako je primjenjivo. Ako iz bilo kojeg razloga korisnik nije obavezao oglašivača na ove Uvjete, sam će biti odgovoran za izvršavanje obaveza koje bi oglašivač imao u skladu sa ovim Uvjetima da je bio vezan Uvjetima. Ako se korisnik koristi programom u svoje ime radi oglašavanja, za takvo korištenje korisnik će se smatrati i korisnikom i oglašivačem. Korisnik će dostavljati oglašivaču podatke za izvješća najmanje jednom mjesečno, otkrivajući apsolutne iznose novca potrošene na Google i izvedbu (minimalno: trošak, klikovi i pojavljivanja korisnika na računu tog oglašivača) na razumno istaknutom položaju. Google može, po zahtjevu oglašivača, s oglašivačem podijeliti informacije specifične za oglašivača.

7 Ponavljanja oglasa. Za prikazne oglase temeljene na rezervaciji Google će prikazati svaki dogovoreni ukupni broj prikaznih oglasa do kraja kampanje. Ako Google to ne učini, prema članku 9(b) korisnici koji osporavaju plaćanja izvršena Googleu za takve prikazne oglase moraju uložiti zahtjev tijekom razdoblja zahtjeva. Ako Google, po svojoj razumnoj procjeni, potvrdi točnost zahtjeva, neće korisniku naplatiti neisporučene prikazne oglase ili, ako je korisnik već platio, prema svom razumnom nahođenju i u skladu s člankom 9(b) Google će (i) dati kredite za oglašavanje koji se moraju iskoristiti do datuma konačne upotrebe, (ii) postaviti prikazne oglase na usporedivu poziciju u roku od 60 dana od Googleove potvrde osnovanosti zahtjeva ili (iii) produljiti trajanje kampanje. Gdje je to dopušteno prema Googleovim pravilima, krediti za oglašavanje mogu se vratiti kada Korisnik zatvori svoj račun. Google ne može osigurati da će oglasi temeljeni na dražbi biti isporučeni i stoga se ponavljanja oglasa ne primjenjuju na oglase temeljene na dražbi.

8. Plaćanje. Korisnik je dužan platiti sve troškove koji su nastali u vezi s Programom, načinom plaćanja koji je odobrio Google za tog korisnika (uz mogućnost povremene promjene), unutar komercijalno utemeljenog razdoblja koje je odredio Google (npr. u korisničkom sučelju programa ili IO-u). Na zakašnjela plaćanja dodaje se kamata uz kamatnu stopu od 1,5 mjesečno (ili najviša zakonski dopuštena kamatna stopa, ako je niža). Troškovi ne uključuju poreze. Korisnik je dužan platiti (i) sve poreze i druge državne namete i (ii) razumne troškove i pravne naknade koje Google bude snosio pri naplati zakašnjelih plaćanja, a koji ne budu osporeni u dobroj vjeri. Troškovi se temelje na kriterijima za naplatu u okviru primjenjivog programa (npr. na temelju klikova, pojavljivanja ili konverzija). Bilo koji dio troška koji nije osporen u dobroj vjeri mora se platiti u potpunosti. Nijedna strana ne može kompenzirati nijedno od plaćanja na koje je obvezuju ovi Uvjeti s bilo kojim otvorenim iznosom na čiju isplatu ima pravo prema ovim Uvjetima. Google može, po svojoj razumnoj procjeni, produljiti, izmijeniti ili opozvati kredit u bilo kojem trenutku. Google nije obavezan prikazati oglase koji premašuju kreditno ograničenje. U slučaju da Google ne isporuči oglase odabranim ciljevima ili odredištima, prema članku 9(b) korisnik mora podnijeti zahtjev za povrat određenog iznosa u vidu kredita za oglašavanje unutar propisanog razdoblja za slanje zahtjeva. Google će, po svojoj razumnoj procjeni, nakon potvrde zahtjeva korisniku dodijeliti iznos kredita koji mora biti iskorišten do definiranog datuma. Korisnik razumije da treće strane mogu generirati pojavljivanja ili klikove na oglasima korisnika u zabranjene ili neprimjerene svrhe i, u tom slučaju, prema članku 9(b) korisnik mora podnijeti zahtjev za povrat određenog iznosa u vidu kredita za oglašavanje unutar propisanog razdoblja za slanje zahtjeva. Google će, po svojoj razumnoj procjeni, nakon potvrde zahtjeva računu dodijeliti određeni iznos kredita koji se mora iskoristiti do definiranog datuma. Gdje je to dopušteno prema Googleovim pravilima, krediti za oglašavanje mogu se vratiti kada Korisnik zatvori svoj račun. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM I U SKLADU S ČLANKOM 9(B) KORISNIK SE ODRIČE SVIH POTRAŽIVANJA KOJA SE ODNOSE NA BILO KAKVE TROŠKOVE NASTALE U PROGRAMU AKO ZAHTJEV NIJE PODNESEN UNUTAR PROPISANOG RAZDOBLJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA.

9 Odricanja od odgovornosti. (a) U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM I U SKLADU S ČLANKOM 9(b) U NASTAVKU, SVAKA STRANA U SVOJE IME I IME SVOJIH POVEZANIH DRUŠTAVA ISKLJUČUJE SVA PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, JAMSTVA NEKRŠENJA, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM I U SKLADU S ČLANKOM 9(b) U NASTAVKU, PROGRAMI I GOOGLE, POVEZANA DRUŠTVA I PROIZVODI PARTNERA PRUŽAJU SE TAKVI KAKVI JESU, NA IZBOR I RIZIK KORISNIKA I OGLAŠIVAČA, TE NI GOOGLE NI POVEZANA DRUŠTVA NI GOOGLEOVI PARTNERI NE PRUŽAJU NIKAKVO JAMSTVO NI TVRDNJE U VEZI S PROGRAMIMA ILI REZULTATIMA PROGRAMA. (b) ODREĐENI ZAKONI NADLEŽNOSTI MJESTA BORAVKA KORISNIKA, KAO ŠTO JE AUSTRALSKI ZAKON O POTROŠAČIMA, MOGU DODIJELITI PRAVA I PRAVNE LIJEKOVE I PODRAZUMIJEVATI UVJETE U OKVIRU OVIH UVJETA KOJI SE NE MOGU IZUZETI. OVI UVJETI NE IZUZIMAJU TA PRAVA, PRAVNE LIJEKOVE I PODRAZUMIJEVANE UVJETE. U MJERI U KOJOJ RELEVANTNI ZAKONI DOPUŠTAJU GOOGLEU DA OGRANIČI NJIHOVO DJELOVANJE, GOOGLEOVA ODGOVORNOST U SKLADU S TIM ZAKONIMA BIT ĆE OGRANIČENA NA PONOVNO PRUŽANJE USLUGA ILI PLAĆANJE TROŠKA PONOVNOG PRUŽANJA USLUGA PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU. AKO JE UGOVOR OBLIKOVAN PREMA OVIM UVJETIMA “UGOVOR ZA MALU TVRTKU” U SKLADU S AUSTRALSKOM ZAKONU O POTROŠAČIMA, KORISNIK MOŽE ODABRATI DA SLIJEDI PROCESE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITE ZA OGLAŠAVANJE NAVEDENE U ČLANCIMA 3, 7 ILI 8; ILI NEKA GOOGLE ODLUČI, PREMA GOOGLEOVOM IZBORU, DA PONOVO PRUŽA USLUGE KOJE SU PREDMET ZAHTJEVA ILI PLAĆA KORISNIKU TROŠKOVE PONOVNOG PRUŽANJA USLUGA KOJE SU PREDMET ZAHTJEVA.

10 Ograničenje odgovornosti. A) NIŠTA U UVJETIMA NITI BILO KOJEM IO-U NEĆE ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI ODGOVORNOST NIJEDNE STRANKE: (I) ZA SMRT ILI OSOBNU POVREDU KOJA JE REZULTAT NEHAJA BILO KOJE STRANKE ILI NJENIH SLUŽBENIKA, AGENATA ILI RADNIKA; (II) ZA PRIJEVARU ILI PRIJEVARNO NEISTINITO PREDSTAVLJANJE; (III) PREMA ČLANKU 11 (ODŠTETA); (IV) ZA KORISNIKOVO KRŠENJE ČLANAKA 3(A), 14(D) ILI ZADNJE REČENICE ČLANKA 1; (V) ZA PLAĆANJE PRAVILNO DOSPJELIH IZNOSA KOJI SE DUGUJU DRUGOJ STRANCI U NORMALNOM IZVRŠAVANJU UVJETA; ILI (VI) ZA BILO ŠTO ZA ŠTO SE PREMA PROPISIMA NE MOŽE ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI ODGOVORNOST. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, ALI UVIJEK U SKLADU S PRETHODNOM REČENICOM I ČLANKOM 9(b): (a) NIJEDNA STRANA NI POVEZANA DRUŠTVA NE MOGU SNOSITI ODGOVORNOST U SKLADU S OVIM UVJETIMA ILI U VEZI S NJIMA (BILO NA TEMELJU UGOVORA, DELIKTA, UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, NEMAR ILI DRUGO) ZA SLJEDEĆE: (I) GUBITAK ZARADE; (II) GUBITAK PREDVIĐENIH UŠTEDA: (III) GUBITAK POSLOVNE PRILIKE; (IV) GUBITAK ILI OŠTEĆIVANJE PODATAKA; (V) GUBITAK ILI ŠTETU KAO REZULTAT POTRAŽIVANJA TREĆE STRANE; ILI (VI) NEIZRAVNE, SPECIFIČNE ILI POSLJEDIČNE GUBITKE; KOJE JE PRETRPJELA DRUGA STRANA ILI KOJI SU ZA NJU NASTALI (BEZ OBZIRA NA TO JESU LI STRANE NA DATUM KADA JE KORISNIK PRIHVATIO OVE UVJETE MOGLE PRETPOSTAVITI DA ĆE DOĆI DO TAKVIH GUBITAKA); I (b) U SKLADU S ČLANKOM 10(a) OSIM KORISNIKOVIH OBAVEZA PLAĆANJA U SKLADU S OVIM UVJETIMA, CJELOKUPNA ODGOVORNOST SVAKE STRANE PREMA DRUGOJ S OBZIROM NA BILO KOJI DOGAĐAJ ILI SERIJU POVEZANIH DOGAĐAJA U OKVIRU OVIH UVJETA ILI U VEZI S NJIMA OGRANIČENA JE NA VEĆI OD SLJEDEĆIH IZNOSA: (I) IZNOS KOJI KORISNIK PLAĆA GOOGLEU U SKLADU S UVJETIMA TIJEKOM TRI MJESECA KOJA NEPOSREDNO PRETHODE MJESECU U KOJEM SE DOGAĐAJ (ILI PRVI DOGAĐAJ U SERIJI POVEZANIH DOGAĐAJA) DOGODIO I (II) 25.000 AUD.

11 Odšteta. Korisnik će braniti i obeštetiti tvrtku Google, njezine partnere, agente, povezana društva i izdavače licenci (Obeštećene osobe) od bilo kakve odgovornosti, naknade štete, gubitaka, troškova naknada (uključujući odvjetničke troškove) i troškova vezanih za bilo kakve tvrdnje trećih osoba ili pravni postupak koji je nastao zbog oglasa ili u vezi s oglasima, ciljevima, odredištima, uslugama, korištenjem ili bilo kakvom povredom tih Uvjeta od strane Korisnika, osim u vezi sa svakom obeštećenom osobom u mjeri u kojoj odgovornost ili zahtjev treće strane proizlazi izravno kao rezultat: (a) nemarnosti ili nedoličnog ponašanja obeštećene osobe ili (b) kršenja Uvjeta od strane obeštećene osobe. Partneri su predviđeni korisnici treće strane u ovom članku.

12 Izmjene uvjeta. Google može u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti u ove Uvjete unijeti nematerijalne izmjene, ali u slučaju unošenja materijalnih izmjena u Uvjete Google će poslati obavijest. Promjene uvjeta objavit će se na google.com/ads/terms i Google će pružiti daljnju razumnu obavijest o bilo kakvim materijalnim promjenama. Izmjene Uvjeta neće se primjenjivati retroaktivno i stupit će na snagu najranije 30 dana nakon obavijesti. Međutim, hitne promjene učinjene iz pravnih razloga stupit će na snagu odmah po obavijesti. Bilo koja strana može raskinuti ove Uvjete u bilo kojem trenutku odmah po obavijesti drugoj strani, ali (i) kampanje koje nisu otkazane prema članku 5 i nove kampanje mogu se provoditi i rezervirati, a (ii) nastavak upotrebe programa je u svakom pojedinom slučaju podložan Googleovim uvjetima i odredbama za programe koje su tada na snazi (dostupnim na google.com/ads/terms). Google može, po svojoj razumnoj procjeni, obustaviti korisnikovu mogućnost sudjelovanja u programima u bilo kojem trenutku, npr. u slučaju problema s plaćanjem, sumnje u kršenje pravila ili stvarnog kršenja pravila ili ovih Uvjeta ili zbog pravnih razloga ili ako Google vjeruje da se time može izbjeći šteta ili odgovornost prema korisniku, trećoj strani ili Googleu. U svim slučajevima provođenje kampanja korisnika nakon raskida ugovora podložno je Googleovoj razumnoj procjeni.

13 Rješavanje sporova. U slučaju da dođe do osporavanja na temelju ovih Uvjeta ili u vezi s njima (Osporavanje), sve strane će to nastojati riješiti u dobroj vjeri unutar 60 dana od pisane obavijesti druge strane o osporavanju. Ništa u ovim Uvjetima neće spriječiti nijednu stranu da od suda nadležne jurisdikcije zatraži pojedinačnu privremenu ili preliminarnu mjeru.

14 Razno. (a) SVI ZAHTJEVI KOJI PROIZLAZE IZ OVOG UGOVORA ILI PROGRAMA ILI SU POVEZANI S NJIMA REGULIRAJU SE U SKLADU S KALIFORNIJSKIM ZAKONODAVSTVOM, ISKLJUČUJUĆI PRAVILA O SUKOBU ZAKONA SAVEZNE DRŽAVE KALIFORNIJE, OSIM U MJERI U KOJOJ SU ZAKONI DRŽAVE KALIFORNIJE PROTIVNI SAVEZNIM ZAKONIMA SJEDINJENIH DRŽAVA ILI NEUSKLAĐENI S NJIMA. b) OSIM KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 13, SVI ZAHTJEVI KOJI PROIZLAZE IZ OVIH UVJETA ILI PROGRAMA ILI SU S NJIMA POVEZANI BIT ĆE U NADLEŽNOSTI ISKLJUČIVO SAVEZNIH SUDOVA ILI DRŽAVNIH SUDOVA OKRUGA SANTA CLARA, KALIFORNIJA; STRANE PRISTAJU NA OSOBNU NADLEŽNOST PRI TIM SUDOVIMA. U MJERI U KOJOJ PRIMJENJIVI LOKALNI ZAKON SPRJEČAVA RJEŠAVANJE ODREĐENIH SPOROVA NA SUDU U KALIFORNIJI, KORISNIK MOŽE PODNIJETI TE SPOROVE PRED NADLEŽNIM SUDOM KORISNIKA PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA. ISTO TAKO, AKO PRIMJENJIVI LOKALNI ZAKON SPRJEČAVA NADLEŽNI SUD KORISNIKA PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA DA PRIMIJENI KALIFORNIJSKI ZAKON KAKO BI RIJEŠIO TE SPOROVE, TADA ĆE SE TIM SPOROVIMA UPRAVLJATI TEMELJEM PRIMJENJIVIH LOKALNIH ZAKONA DRŽAVE, ZEMLJE ILI DRUGOG MJESTA POSLOVANJA KORISNIKA. (c) Ovi Uvjeti sačinjavaju cjelokupni ugovor između strana u odnosu na njihov sadržaj i zamjenjuju sve prethodne ili postojeće ugovore koji se odnose na te subjekte. To ne utječe na odgovornost za prethodne netočne, zavaravajuće ili lažne izjave ili obmane. (d) Korisnik ne smije dati nikakvu javnu izjavu koja se tiče odnosa zamišljenog prema ovim Uvjetima (osim kada tako zahtijevaju ili dopuštaju propisi). (e) Sve obavijesti o raskidu ili kršenju ili u okviru članka 13 moraju biti u pisanom obliku i upućene Pravnom odjelu druge strane (ili, ako nije poznato ima li druga strana Pravni odjel, glavnom kontaktu druge strane ili na drugu registriranu adresu). E-adresa za obavijesti koje se šalju Pravnom odjelu tvrtke Google je legal-notices@google.com. Sve druge obavijesti korisniku bit će u pisanom obliku te će se poslati na e-adresu povezanu s korisnikovim računom. Sve druge obavijesti Googleu bit će u pisanom obliku te će biti poslane korisnikovom primarnom kontaktu u Googleu ili na drugi način koji Google omogući. Obavijesti će se smatrati isporučenima po primitku, što se potvrđuje pisanim ili elektroničkim putem. Ovi zahtjevi o obavijestima ne primjenjuju se na uručenje pravnih dokumenata, na koje se umjesto toga primjenjuju mjerodavni zakoni. (f) Osim za izmjene ovih Uvjeta od strane Googlea prema članku 12, bilo koju izmjenu moraju prihvatiti obje strane i u njoj se mora izričito navesti da dopunjava ove Uvjete. Za nijednu stranu neće se smatrati da se odrekla ikakvih prava ako ne koristi (ili odgađa korištenje) bilo kojih prava prema ovim Uvjetima. Ako nije moguće provesti bilo koju odredbu Uvjeta, na tu će se odredbu primijeniti salvatorna klauzula te ona neće utjecati na pravovaljanost ostalih Uvjeta. (g) Nijedna strana ne može prenijeti nijedan dio ovih Uvjeta bez pisanog pristanka druge strane osim povezanom društvu, no samo ako (i) opunomoćenik napismeno pristane biti vezan ovim Uvjetima, (ii) korisnik ostane odgovoran za obaveze prema ovim Uvjetima ako ih opunomoćenik povrijedi, i (iii) strana koja prenosi prava obavijesti drugu stranu o prijenosu prava. Bilo koji drugi pokušaj prijenosa ili dodjele je ništavan. (h) Osim kako je izričito navedeno u članku 11, ne postoje treće strane korisnici ovih Uvjeta. (i) Ovi Uvjeti ne predstavljaju zastupanje, partnerstvo ni zajedničko ulaganje između strana. (j) Članci 1 (samo posljednja rečenica) i 8 do 14 ostat će na snazi i nakon raskida ovih Uvjeta. (k) Nijedna strana ili njezina povezana društva ne snose odgovornost za pogreške ili kašnjenja u izvedbi uzrokovana okolnostima izvan njihove razumne kontrole.

9. studenoga 2023.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik