Google Adsin käyttöehdot

Google tarjoaa käännettyjä versioita ohjekeskuksen sisällöstä. Nämä versiot on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Käyttöehdot voivat vaihdella sijainnin mukaan. Google-mainostajat löytävät omaa maatansa koskevat käyttöehdot Google Adsin käyttöehtojen haulla.

Intiassa olevat mainostajat

Intian vuoden 2021 Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) ‑sääntöihin (Intermediary and Digital Media Rules, 2021) sisältyvän Säännön 5 mukaisesti Googlen on ilmoitettava sinulle, että sovellettavien Käyttöehtojen lisäksi uutis- ja ajankohtaissisällön julkaisijoita saatetaan vaatia Intermediary and Digital Media Rules ‑sääntöihin kuuluvan Säännön 18 mukaisesti ilmoittamaan Google Ads ‑tiliensä tiedot Intian tieto- ja viestintäministeriölle.

Australiassa olevat mainostajat

Australiassa olevia asiakkaita koskevat Googlen mainostusohjelmien ehdot muuttuivat 1.11.2016, ja sopimuksen toinen osapuoli on siitä asti ollut Google Australia Pty Ltd. Päivitetyt ehdot ovat luettavissa alta.

Mainostusohjelman ehdot

Nämä mainostusohjelman ehdot ("Ehdot") solmitaan Google Australia Pty Ltd:n ("Google") ja sen tahon välille, joka tekee näiden Ehtojen mukaisen sopimuksen tai hyväksyy nämä Ehdot sähköisesti ("Asiakas"). Ehtoja sovelletaan Asiakkaan käyttäessä Googlen mainostusohjelmia ja ‑palveluita, i) joihin Asiakas pääsee näihin Ehtoihin liittyvien tilien kautta tai ii) joissa viitataan näihin Ehtoihin (yhdessä "Ohjelmat"). Luethan nämä Ehdot huolellisesti. Ehdoissa edellytetään kiistojen ratkaisemista sitovalla sovittelulla.

1. Ohjelmat. Asiakas valtuuttaa Googlen ja sen tytäryhtiöt sijoittamaan Asiakkaan mainontamateriaaleja, syötedataa ja teknologiaa (yhdessä "Mainokset" tai "Mainosaineisto") mihin tahansa sisältöön tai mittauskokonaisuuteen (joista kukin on "Mittauskokonaisuus"), jonka on toimittanut Google, Googlen tytäryhtiö Googlen puolesta tai soveltuvissa tapauksissa kolmas osapuoli ("Kumppani"). Asiakas on yksin vastuussa kaikista i) Mainoksista, ii) mainosliikenteen ohjaukseen ja Mainosten kohdistamiseen liittyvistä päätöksistä (esim. avainsanat) ("Kohteet"), iii) määränpäistä, joihin Mainokset ohjaavat katsojat (esim. laskeutumissivut ja mobiilisovellukset), ja niihin liittyvistä URL-osoitteista, reittipisteistä ja uudelleenohjauksista ("Määränpäät") ja iv) palveluista ja tuotteista, joita määränpäissä mainostetaan (yhdessä "Palvelut"). Ohjelma on mainonta-alusta, jolla Asiakas valtuuttaa Googlen ja sen tytäryhtiöt käyttämään automaattisia työkaluja Mainosten muotoiluun. Google ja sen tytäryhtiöt voivat myös tuoda Asiakkaan saataville tiettyjä valinnaisia Ohjelman ominaisuuksia avustaakseen Asiakasta Kohteiden, Mainosten tai Määränpäiden valinnassa ja luonnissa. Asiakas ei ole velvollinen valtuuttamaan tällaisten valinnaisten ominaisuuksien käyttöä, ja Asiakas voi soveltuvin osin valita, haluaako hän käyttää näitä ominaisuuksia. Jos Asiakas kuitenkin käyttää näitä ominaisuuksia, Asiakas on yksin vastuussa Kohteista, Mainoksista ja Määränpäistä. Google ja sen tytäryhtiöt tai Kumppanit voivat milloin tahansa hylätä tai poistaa tiettyjä Kohteita, Mainoksia tai Määränpäitä mistä tahansa syystä. Google voi esimerkiksi hylätä tai poistaa Mainoksen tai Kohteen, jos se on Käytäntöjen vastainen tai jos Google uskoo, että Googlelle tai Kumppanille voi aiheutua siitä vastuita. Google ja sen tytäryhtiöt voivat muokata tai lakkauttaa Ohjelmia milloin tahansa. Asiakas hyväksyy, että Google tai sen tytäryhtiöt voivat osallistua Ohjelman huutokauppoihin tukeakseen omia palveluitaan ja tuotteitaan. Ohjelman tiettyjen ominaisuuksien on ilmoitettu olevan betaominaisuuksia, tai niitä ei muusta syystä tueta tai ne ovat luottamuksellisia (yhdessä "Betaominaisuudet"). Asiakas ei saa paljastaa mitään Betaominaisuuksiin liittyviä tietoja eikä minkään ei-julkisten Betaominaisuuksien ehtoja tai olemassaoloa.

2. Käytännöt. Asiakas on yksin vastuussa Ohjelmien käytöstään (esim. Ohjelman tileille pääsystä ja tilien käytöstä sekä käyttäjätunnusten ja salasanojen suojaamisesta) ("Käyttö"). Ohjelman Käyttöön sovelletaan asianmukaisia Googlen käytäntöjä, jotka ovat luettavissa osoitteessa google.com/ads/policies, ja kaikkia muita käytäntöjä, jotka Google ilmoittaa Asiakkaalle, mukaan luettuina Kumppaneiden käytäntöjä ja soveltuvin osin Googlen EU-käyttäjäsuostumuskäytäntöä, joka on luettavissa osoitteessa privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (kulloisessakin muodossaan "Käytännöt"). Lisäksi Asiakas valtuuttaa Googlen muokkaamaan Mainoksia Käytäntöjen mukaisesti. Google noudattaa Ohjelmaan liittyen Googlen tietosuojakäytäntöä, joka on luettavissa osoitteessa google.com/policies/privacy (kulloisessakin muodossaan). Siltä osin kuin Ohjelman Käyttö kuuluu kyseisten ehtojen piiriin, Google ja Asiakas sitoutuvat tilanteen mukaan noudattamaan i) Google Adsin rekisterinpitäjien datasuojausehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa privacy.google.com/businesses/controllerterms, tai ii) Google Adsin datankäsittelyehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa privacy.google.com/businesses/processorterms (yhdessä "EU-dataehdot"). Google ei tee muutoksia EU-dataehtoihin, ellei muutosten tekemistä ole nimenomaisesti sallittu EU-dataehdoissa. Asiakas ei saa itse eikä saa sallia minkään kolmannen osapuolen i) kerryttää automatisoituja, vilpillisiä tai muutoin ei-hyväksyttäviä impressioita, kyselyitä, klikkauksia tai konversioita, ii) salata Ohjelmiin liittyviä konversioita silloin, kun ne tulee paljastaa, iii) käyttää automatisoituja keinoja tai minkäänlaista haravointia tai datan poimintaa päästäkseen käsiksi minkä tahansa Mittauskokonaisuuden Google-mainontaan liittyviin tietoihin tai tehdäkseen kyselyitä tällaisista tiedoista tai kerätäkseen niitä muulla tavoin, ellei Google ole antanut siihen nimenomaista lupaa, tai iv) yrittää häiritä Ohjelmien toimintaa. Asiakkaan tulee ohjata kaikki viestintä liittyen näiden Ehtojen alaisiin Kumppanien Mittauskokonaisuuksissa näkyviin Mainoksiin ainoastaan Googlelle.

2. Käytännöt. Asiakas on yksin vastuussa Ohjelmien käytöstään (esim. Ohjelman tileille pääsystä ja tilien käytöstä sekä käyttäjätunnusten ja salasanojen suojaamisesta) ("Käyttö"). Ohjelman Käyttöön sovelletaan asianmukaisia Googlen käytäntöjä, jotka ovat luettavissa osoitteessa google.com/ads/policies, ja kaikkia muita käytäntöjä, jotka Google ilmoittaa Asiakkaalle, mukaan luettuina Kumppaneiden käytäntöjä ja soveltuvin osin Googlen EU-käyttäjäsuostumuskäytäntöä, joka on luettavissa osoitteessa privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (kulloisessakin muodossaan "Käytännöt"). Lisäksi Asiakas valtuuttaa Googlen muokkaamaan Mainoksia Käytäntöjen mukaisesti. Google noudattaa Ohjelmaan liittyen Googlen tietosuojakäytäntöä, joka on luettavissa osoitteessa google.com/policies/privacy (kulloisessakin muodossaan). Siltä osin kuin Ohjelman Käyttö kuuluu kyseisten ehtojen piiriin, Google ja Asiakas sitoutuvat tilanteen mukaan noudattamaan i) Google Adsin rekisterinpitäjien datasuojausehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa privacy.google.com/businesses/controllerterms, tai ii) Google Adsin datankäsittelyehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa privacy.google.com/businesses/processorterms (yhdessä "EU-dataehdot"). Google ei tee muutoksia EU-dataehtoihin, ellei muutosten tekemistä ole nimenomaisesti sallittu EU-dataehdoissa. Asiakas ei saa itse eikä saa sallia minkään kolmannen osapuolen i) kerryttää automatisoituja, vilpillisiä tai muutoin ei-hyväksyttäviä impressioita, kyselyitä, klikkauksia tai konversioita, ii) salata Ohjelmiin liittyviä konversioita silloin, kun ne tulee paljastaa, iii) käyttää automatisoituja keinoja tai minkäänlaista haravointia tai datan poimintaa päästäkseen käsiksi minkä tahansa Mittauskokonaisuuden Google-mainontaan liittyviin tietoihin tai tehdäkseen kyselyitä tällaisista tiedoista tai kerätäkseen niitä muulla tavoin, ellei Google ole antanut siihen nimenomaista lupaa, tai iv) yrittää häiritä Ohjelmien toimintaa. Asiakkaan tulee ohjata kaikki viestintä liittyen näiden Ehtojen alaisiin Kumppanien Mittauskokonaisuuksissa näkyviin Mainoksiin ainoastaan Googlelle.

3. Mainonta. A) Asiakas ei saa julkaista Mainoksia, jotka sisältävät haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, ei-toivottuja ohjelmia tai muuta haitallista koodia tai liittyvät sellaisiin, tai tietoisesti rikkoa tai kiertää mitään Ohjelman turvallisuustoimenpidettä. B) Asiakas voi käyttää Mainospalvelinta ainoastaan Mainosten julkaisuun ja seuraamiseen sellaisten Ohjelmien kautta, jotka sallivat kolmansien osapuolten toteuttaman Mainosten näytön, ja vain jos Google on valtuuttanut kyseisen Mainospalvelimen osallistumaan Ohjelmaan. Google ottaa Asiakkaan Mainospalvelintagit käyttöön niin, että ne toimivat. C) Sellaisten Display-verkkomainosten impressioiden osalta, joista laskutetaan tuhannen impression hinnan (CPM) tai tuhannen näkyvän impression hinnan (vCPM) mukaan ("Display-mainokset"), jos Ohjelmaan liittyvä impressiomäärä ("Impressiomäärä") on Googlen tiedoissa laskutusjaksolla yli 10 % korkeampi kuin Asiakkaan kolmannen osapuolen Mainospalvelimen ("3PAS") tiedoissa, Asiakkaan tulee edistää täsmäytystä Googlen ja 3PAS:n välillä. Jos näitä eroavuuksia ei ratkaista, Asiakkaan on tehtävä vaatimus 60 päivän kuluessa laskun päiväyksestä ("Vaatimusaika"). Jos Google toteaa, että vaatimus on oikeutettu, Google myöntää Asiakkaalle Kohdan 9 b) mukaisesti mainoshyvityksiä, joiden määrä saadaan seuraavalla laskukaavalla: (90 % Googlen Impressiomäärästä – 3PAS:n Impressiomäärä) x Googlen laskutusajalta raportoima kampanjan keskimääräinen CPM- tai vCPM-arvo (tilanteen mukaan). Asiakkaan on käytettävä kaikki myönnetyt mainoshyvitykset 60 päivän kuluessa niiden myöntämisestä ("Viimeinen käyttöpäivä"), ja Google voi jäädyttää Asiakkaan luvan käyttää kyseistä 3PAS:ää ja saattaa jäädyttää tässä Kohdassa kuvattujen eroavuuksien ratkaisua koskevien ehtojen soveltamisen kyseisen 3PAS:n osalta. Niiden 3PAS:ien mittareita, joiden Mainospalvelintagit on toimitettu Googlelle, käytetään edellä kuvailluissa eroavuuksien ratkaisuun liittyvissä laskelmissa. Google voi vaatia 3PAS:ää toimittamaan eroavuustiedot suoraan Googlelle. Asiakkaalle ei myönnetä hyvityksiä eroavuuksista, jotka johtuvat siitä, ettei 3PAS ole kyennyt toimittamaan Mainoksia.


Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false
false