Google Adsi nõuded ja tingimused

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Nõuded ja tingimused võivad asukohast olenevalt erineda. Google'i reklaamijad leiavad oma riigis kehtivad nõuded ja tingimused meie Google Adsi nõuete ja tingimuste leidja abil.

Teave Indias asuvatele reklaamijatele

India 2021. aasta infotehnoloogia reeglite (vahendajate juhised ja digitaalse meedia eetikakoodeks) (lüh vahendajate ja digitaalmeedia reeglid, 2021) 5. reegli nõuete kohaselt peab Google teid teavitama, et lisaks asjakohastele teenusetingimustele võidakse vahendajate ja digitaalmeedia reeglite 18. reegli kohaselt uudissisu ja päevakajalise sisu väljaandjatelt nõuda oma Google Adsi konto üksikasjade esitamist India teabe- ja ringhäälinguministeeriumile.

Teave Austraalias asuvatele reklaamijatele

1. novembril 2016 muudeti Austraalia klientidele kehtivaid Google'i reklaamiprogrammi tingimusi ja need määrati ettevõttele Google Australia Pty Ltd. Värskendatud tingimuste koopia on toodud allpool.

Reklaamiprogrammi tingimused

Siinsete reklaamiprogrammi tingimustega („tingimused“) nõustuvad ettevõte Google Australia Pty Ltd („Google“) ja neid tingimusi täitev isik või nende tingimustega elektrooniliselt nõustuv isik („klient“). Tingimused reguleerivad kliendi osalemist Google'i reklaamiprogrammides ja teenustes, (i) mis on saadaval kliendile nende tingimustega seoses antud konto(de) kaudu või (ii) mis sisaldavad viitena siinseid tingimusi (koos „programmid“).  Lugege need tingimused hoolikalt läbi.  Need nõuavad vaidluste lahendamiseks siduvat vahekohtumenetlust.

1 Programmid.  Klient annab Google'ile ja tema sidusettevõtetele volituse paigutada kliendi reklaamimaterjali, vooandmeid ja tehnoloogiat (koos „reklaamid“ või „reklaamifailid“) mis tahes sisusse või varale (igaüks neist on „vara“), mida pakub Google või Google'i nimel tema sidusettevõtted või, kui see on asjakohane, kolmas osapool („partner“). Klient vastutab ainuisikuliselt kõige järgmise eest: (i) reklaamid; (ii) reklaamide haldus- või sihtimisvalikud (nt märksõnad) („sihtmärgid“); (iii) sihtkohad, kuhu reklaamid vaatajaid suunavad (nt sihtlehed, mobiilirakendused) ning seotud URL-id, teekonnapunktid ja ümbersuunamised („sihtkohad“); (iv) teenused ja tooted, mida sihtkohtades reklaamitakse (koos „teenused“). Programm on reklaamiplatvorm, millel klient annab Google'ile ja tema sidusettevõtetele volituse kasutada automaatseid tööriistasid reklaamide vormindamiseks. Google ja tema sidusettevõtted võivad teha kliendile kättesaadavaks programmi teatud valikulisi funktsioone, et aidata kliendil sihtmärke, reklaame või sihtkohti valida või genereerida.  Klient ei pea andma nende valikuliste funktsioonide kasutamiseks volitust ja võib nende funktsioonide kasutamise lubada või sellest loobuda, kui see on asjakohane.  Siiski, kui klient neid funktsioone kasutab, siis vastutab klient ainuisikuliselt sihtmärkide, reklaamide ja sihtkohtade eest.  Google ja tema sidusettevõtted või partnerid võivad konkreetse sihtmärgi, reklaami või sihtkoha igal ajal mis tahes põhjusel tagasi lükata või eemaldada. Näiteks võib Google reklaami või sihtmärgi tagasi lükata või eemaldada siis, kui see rikub eeskirju või kui Google usub, et reklaam või sihtmärk võib Google'ile või partnerile tuua kaasa vastutuse. Google ja tema sidusettevõtted võivad programme igal ajal muuta või tühistada.  Klient kinnitab, et Google või tema sidusettevõtted võivad võtta osa programmi oksjonitest enda teenuste ja toodete edendamise eesmärgil.  Mõnele programmifunktsioonile on lisatud märge „beeta“ või on see ära märgitud kui muul viisil toetamata või konfidentsiaalne (koos „beetafunktsioonid“). Klient ei tohi avaldada mitte mingisugust beetafunktsioonidest pärit teavet ega mis tahes mitteavalike beetafunktsioonide tingimusi ega olemasolu.

2 Eeskirjad.  Klient vastutab ainuisikuliselt programmide endapoolse kasutuse eest (nt juurdepääs programmide kontodele ning kasutajanimede ja paroolide suhtes kaitsemeetmete rakendamine) („kasutus“). Programmide kasutusele kehtivad kohaldatavad Google'i eeskirjad, mis on saadaval aadressil google.com/ads/policies, ning kõik muud eeskirjad, mille Google teeb kliendile kättesaadavaks, sealhulgas partnerite eeskirjad, ja kohaldataval määral Google'i EL-i kasutajate nõusoleku eeskirjad, mis on saadaval aadressil privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (igal juhul ja koos selle hilisemate muudatustega „eeskirjad“). Klient annab Google'ile ka volituse eeskirjades kirjeldatud viisil reklaame muuta.  Google järgib programmiga seoses Google'i privaatsuseeskirju, mis on saadaval aadressil google.com/policies/privacy (koos selle hilisemate muudatustega).  Kui programmide kasutus kuulub nende kohaldamisalasse, nõustuvad Google ja klient vajaduse korral (i) Google Adsi vastutava töötleja ja Google'i valduses olevate andmete kaitsmise tingimustega, mis on saadaval aadressil privacy.google.com/businesses/controllerterms, või (ii) Google Adsi andmetöötluse tingimustega, mis on saadaval aadressil privacy.google.com/businesses/processorterms (koos „EL-i andmetingimused“). Google ei muuda EL-i andmetingimusi, välja arvatud viisidel, mis on EL-i andmetingimustes sõnaselgelt lubatud.  Klient ei tee ise ega volita kolmandat osapoolt tegema järgmist: (i) genereerima automaatseid, petturlikke või muul viisil kehtetuid näitamisi, päringuid, klikke ega konversioone; (ii) varjama konversioone programmides, milles nende avaldamine on kohustuslik; (iii) kasutama mis tahes automaatseid andmete kogumise või tuletamise viise või vorme, et pääseda mis tahes varal oleva Google'i reklaamidega seotud teabe juurde, selle kohta päringuid esitada või seda muul viisil koguda, välja arvatud viisidel, mille jaoks on Google andnud sõnaselge loa; (iv) püüdma häirida programmide toimivust.  Klient pöördub siinsete tingimuste kohaselt partnerite varadel olevate reklaamidega seotud küsimustes ainult Google'i poole.

2 Eeskirjad.  Klient vastutab ainuisikuliselt programmide endapoolse kasutuse eest (nt juurdepääs programmide kontodele ning kasutajanimede ja paroolide suhtes kaitsemeetmete rakendamine) („kasutus“). Programmide kasutusele kehtivad kohaldatavad Google'i eeskirjad, mis on saadaval aadressil google.com/ads/policies, ning kõik muud eeskirjad, mille Google teeb kliendile kättesaadavaks, sealhulgas partnerite eeskirjad, ja kohaldataval määral Google'i EL-i kasutajate nõusoleku eeskirjad, mis on saadaval aadressil privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (igal juhul ja koos selle hilisemate muudatustega „eeskirjad“). Klient annab Google'ile ka volituse eeskirjades kirjeldatud viisil reklaame muuta.  Google järgib programmiga seoses Google'i privaatsuseeskirju, mis on saadaval aadressil google.com/policies/privacy (koos selle hilisemate muudatustega).  Kui programmide kasutus kuulub nende kohaldamisalasse, nõustuvad Google ja klient vajaduse korral (i) Google Adsi vastutava töötleja ja Google'i valduses olevate andmete kaitsmise tingimustega, mis on saadaval aadressil privacy.google.com/businesses/controllerterms, või (ii) Google Adsi andmetöötluse tingimustega, mis on saadaval aadressil privacy.google.com/businesses/processorterms (koos „EL-i andmetingimused“). Google ei muuda EL-i andmetingimusi, välja arvatud viisidel, mis on EL-i andmetingimustes sõnaselgelt lubatud.  Klient ei tee ise ega volita kolmandat osapoolt tegema järgmist: (i) genereerima automaatseid, petturlikke või muul viisil kehtetuid näitamisi, päringuid, klikke ega konversioone; (ii) varjama konversioone programmides, milles nende avaldamine on kohustuslik; (iii) kasutama mis tahes automaatseid andmete kogumise või tuletamise viise või vorme, et pääseda mis tahes varal oleva Google'i reklaamidega seotud teabe juurde, selle kohta päringuid esitada või seda muul viisil koguda, välja arvatud viisidel, mille jaoks on Google andnud sõnaselge loa; (iv) püüdma häirida programmide toimivust.  Klient pöördub siinsete tingimuste kohaselt partnerite varadel olevate reklaamidega seotud küsimustes ainult Google'i poole.

3 Reklaamide esitamine.  (a) Klient ei esita reklaame, mis sisaldavad pahavara, nuhkvara, soovimatut tarkvara või muud pahatahtlikku koodi või on nendega seotud või mis rikuvad või väldivad teadlikult mõnda programmi turvameedet.  (b) Klient võib kasutada reklaamiserverit ainult selleks, et esitada või jälgida reklaame programmides, mis lubavad kolmanda osapoole reklaamiesitust, ja ainult siis, kui Google on andnud reklaamiserverile volituse programmis osalemiseks.  Google rakendab kliendi reklaamiserveri märgendid nii, et need toimiksid.  (c) CPM-i või vCPM-i põhise arveldusega veebipõhiste displeireklaamide näitamiste („displeireklaamid) korral, juhul kui Google'i programmi jaoks rakendatav näitamiste arv („IC“) on arveldusperioodi jooksul üle 10% suurem kui kliendi kolmanda osapoole reklaamiserveri („3PAS“) IC, hõlbustab klient Google'i ja 3PAS-i vahelist kooskõlastamist.  Kui seda lahknevust ei lahendata, peab klient esitama nõude 60 päeva jooksul pärast arve kuupäeva („nõudeperiood“). Kui Google leiab, et nõue on õigustatud, siis jaotise 9(b) kohaselt väljastab Google kliendile võrdse väärtusega reklaamikrediidi (90% Google'i IC-st, millest on maha arvatud 3PAS-i IC) korrutatuna kampaania keskmise CPM-i või vCPM-iga, mille Google arveldusperioodil registreeris.  Klient peab kogu väljastatud reklaamikrediidi ära kasutama 60 päeva jooksul alates väljastamisest („aegumistähtaeg“) ning Google võib eemaldada kliendi loa kasutada seda 3PAS-i pakkujat ja peatada siinse jaotise lahknevuse lahendamise sätete jõusoleku selle 3PAS-i pakkuja jaoks.  Ülaltoodud lahknevuse lahendamise arvutustes kasutatakse selle 3PAS-i mõõdikuid, kelle reklaamiserveri märgendid on Google'ile esitatud.  Google võib nõuda, et 3PAS esitaks lahknevusandmed otse Google'ile.  Kliendile ei anta krediiti lahknevuste eest, mille põhjustas 3PAS-i võimetus reklaame esitada.


Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false
false