Sanitat i medicaments: Rússia

A principis de març del 2014 es faran alguns canvis en la política de Google Ads en relació amb la sanitat i els medicaments. Aquests canvis pretenen prohibir la promoció de serveis mèdics a Rússia, una decisió que hem pres arran de la modificació de la legislació russa. Un cop la política nova entri en vigor, s'actualitzarà la pàgina de la política per reflectir aquest canvi.
(Publicat el mes de febrer)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?