Здравеопазване и лекарства – Русия

Правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствата ще се променят около началото на март 2014 г. Промяната е с цел да се забрани популяризирането на медицински услуги в Русия. Взехме това решение поради промени в руското законодателство. След влизането на новите правила в сила страницата с правилата ще бъде актуализирана, за да отрази промяната.
(Публикувано през февруари)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?