Alkohol – Turcja

Zasady Google Ads dotyczące alkoholu zmienią się pod koniec listopada 2013 r. Celem ich modyfikacji jest wprowadzenie w Turcji zakazu budowania świadomości marki alkoholi i wyświetlania reklam z informacjami o produktach alkoholowych. Gdy nowe reguły wejdą w życie, opis zasad zostanie odpowiednio zaktualizowany.
(Opublikowano w listopadzie 2013 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?