Алкохол – Турция

Правилата на Google Ads за алкохол ще се променят в края на ноември 2013 г. Промените са с цел забрана на налагането на марка и информационното рекламиране на алкохол в Турция. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през ноември 2013 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?