Περιεχόμενο για ενηλίκους

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι πολιτικές του Google Ads σχετικά με σεξουαλικές υπηρεσίες για ενηλίκους, οικογενειακή κατάσταση και μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις ή σεξουαλικές πράξεις με ανήλικους θα ενημερωθούν στα τέλη Ιουλίου του 2014, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν μια νέα πολιτική για περιεχόμενο που είναι ρητά σεξουαλικό. Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική, το περιεχόμενο που είναι ρητά σεξουαλικό θα απαγορεύεται και θα διευκρινιστούν οδηγίες σχετικά με την προώθηση άλλου περιεχομένου για ενηλίκους. Η αλλαγή θα επηρεάσει όλες τις χώρες. Λάβαμε αυτήν την απόφαση, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών με το Google Ads. Αφού η νέα πολιτική τεθεί σε ισχύ, αυτή η αλλαγή θα αντικατοπτριστεί στις σελίδες της πολιτικής για τις σεξουαλικές υπηρεσίες για ενηλίκους, την οικογενειακή κατάσταση και τις μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις ή σεξουαλικές πράξεις με ανήλικους.
(Δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού