Contingut per a adults

Les polítiques de Google Ads sobre serveis sexuals per a adults, sobre contingut no apte per a menors i sobre pràctiques sexuals no consensuades o amb menors d'edat s'actualitzaran a finals de juny de 2014 per reflectir la nova política sobre contingut sexualment explícit. Aquesta política servirà per prohibir contingut sexualment explícit i per oferir unes directrius més clares sobre la promoció d'altres tipus de contingut per a adults. El canvi s'aplicarà a tots els països. Hem pres aquesta decisió amb la voluntat de continuar millorant l'experiència dels usuaris amb Google Ads. Quan la nova política entri en vigor, tots aquests canvis es reflectiran a les pàgines de les polítiques sobre serveis sexuals per a adults, sobre contingut no apte per a menors i sobre pràctiques sexuals no consensuades o amb menors d'edat.
(Publicat al març de 2014)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?