Съдържание за пълнолетни

Правилата на Google Ads за сексуални услуги за пълнолетни, пригодност на съдържанието, насилствени сексуални актове или такива с непълнолетни, ще бъдат актуализирани в края на месец юни 2014 г., за да отразят нова политика за съдържание със сексуален подтекст. Според тази политика съдържание със сексуален подтекст ще бъде забранено и указанията ще бъдат пояснени относно популяризацията на друго съдържание за пълнолетни. Това ще важи за всички държави. Взехме това решение с цел непрекъснато да подобряваме практическата работа на потребителите с Google Ads. След влизането на новите правила в сила тази промяна ще бъде отразена на страниците с правилата за сексуалните услуги за пълнолетни, пригодността на съдържанието и насилствените сексуални актове или такива с непълнолетни.
(Публикувано през март 2014 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?