Alkol

Alkolle ilgili Google Ads politikası 2013 yılı Kasım ayının ortalarında değişecektir. Politikada yapılacak değişiklikle, alkolle ilgili marka bilinci oluşturma ve bilgilendirme reklamlarının yanı sıra alkolün çevrimiçi satışına ilişkin reklamlara şu ülkelerde izin verilecektir: Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadağ. Yeni politikanın yürürlüğe girmesinden sonra politika açıklaması bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenecektir.
(Yayınlanma tarihi: Kasım 2013)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?