Alcohol

La política de Google Ads sobre begudes alcohòliques es modificarà a mitjans de novembre de 2013. L'objectiu dels canvis és permetre els anuncis informatius i de marca que promocionin begudes alcohòliques, així com els anuncis per a la venda en línia d'aquest tipus de begudes a les ubicacions següents: Albània, Bòsnia i Hercegovina, i Montenegro. Quan la política nova sigui efectiva, se n'actualitzarà la descripció per reflectir aquest canvi.
(Publicat el mes de novembre de 2013)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?