Алкохол

Правилата на Google Ads за алкохол ще се променят около средата на ноември 2013 г. Промяната се състои в разрешаване на реклами за налагане на марка и информационни реклами за алкохол, както и на такива за онлайн продажбата на алкохол в следните местоположения: Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през ноември 2013 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?