Casinos i apostes: Corea

La política de Google Ads sobre els casinos i les apostes es modificarà a finals de novembre per tal de permetre que els operadors estatals anunciïn apostes esportives a Corea. Quan la política nova sigui efectiva, se n'actualitzarà la descripció per reflectir aquest canvi.
(Publicat el novembre de 2013)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?