Оръжия

Правилата на Google Ads за оръжия ще се променят през ноември, за да бъдат изяснени примерите за определени оръжия, които не допускаме. Взехме това решение с оглед да бъде осигурена последователност. Това ще важи за всички държави. След като промяната влезе в сила, описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да отрази нововъведенията.
(Публикувано през 11/2013 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?