Witryny zawierające wyłącznie reklamy

Zasady Google Ads dotyczące witryn zawierających wyłącznie reklamy zostaną zaktualizowane w styczniu 2014 r. Wprowadzamy zmiany, by zapewnić dodatkowe informacje na temat naszych wytycznych związanych z witrynami komórkowymi i witrynami renderowanymi na urządzeniach przenośnych. Po wprowadzeniu zmian opis zasad zostanie zaktualizowany. Będzie zawierać przykłady graficzne, aby lepiej wytłumaczyć, które witryny komórkowe mogą zostać uznane za zawierające zbyt dużo reklam i naruszać zasady. Zmiana obejmie wszystkie kraje. Aktualizujemy te zasady, by zwiększyć komfort użytkowników.
(Opublikowano w styczniu 2014 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?