Weby zobrazující pouze reklamy

V lednu 2014 budou aktualizovány zásady týkající se webů, které zobrazují pouze reklamy. Cílem aktualizace zásad je poskytnout další podrobnosti o pravidlech týkajících se mobilních webů a webů, které se zobrazují na mobilních zařízeních. Změna spočívá v tom, že popis zásad bude doplněn o grafické příklady, aby byla lépe vysvětlena situace, kdy mobilní web zásady porušuje nadměrnou inzercí. Změna se týká všech zemí. Zásady aktualizujeme, abychom zlepšili uživatelský dojem.
(Publikováno v lednu 2014)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?