Арбитраж

Правилата на Google Ads относно арбитража ще бъдат актуализирани през януари 2014 г. Това се прави с цел предоставяне на допълнителни подробности за указанията ни, свързани с мобилни уебсайтове и уебсайтове, които се визуализират на мобилни устройства. След промяната в описанието на правилата ще бъдат добавени графични примери за допълнително обяснение кога за мобилните сайтове може да се прецени, че съдържат прекалено много реклами в нарушение на правилата. Това ще важи за всички държави. Актуализираме тези правила, за да подобрим практическата работа на потребителите.
(Публикувано през януари 2014 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?