Здравеопазване и лекарства

Правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствата ще се променят към края на юли 2013 г. Целта на актуализацията е да се допусне популяризирането с ограничения на определени аптеки в Мексико и Швеция, както и да се позволи популяризирането на лекарствени средства, отпускани с рецепта, в Нова Зеландия. Освен това ще разрешим на производителите на лекарствени средства да кандидатстват за рекламиране на лекарства за свободна продажба, където е позволено от закона.

Взехме това решение с оглед да бъде осигурена последователност. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през юли 2013 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?