Здравеопазване и лекарства

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствата ще се променят към края на юли 2013 г. Целта на актуализацията е да се допусне популяризирането с ограничения на определени аптеки в Мексико и Швеция, както и да се позволи популяризирането на лекарствени средства, отпускани с рецепта, в Нова Зеландия. Освен това ще разрешим на производителите на лекарствени средства да кандидатстват за рекламиране на лекарства за свободна продажба, където е позволено от закона.

Взехме това решение с оглед да бъде осигурена последователност. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през юли 2013 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню