Casinos i apostes: Alemanya

La política de Google Ads sobre els casinos i les apostes es modificarà a mitjans de juliol de 2013. La política es modificarà per permetre que els intermediaris i els operadors amb llicència puguin anunciar loteries en línia, apostes d'esports i apostes de curses de cavalls a Alemanya. Hem pres aquesta decisió per motius de coherència. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el mes de juliol de 2013)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?