Niejasne praktyki rachunkowe – urządzenia WAP

Zmieniły się zasady Google Ads dotyczące przejrzystych praktyk rachunkowych na urządzeniach WAP. Od tej pory wymagania dotyczące stron docelowych przeznaczonych na urządzenia WAP będą takie same, jak stron docelowych na komputery i zaawansowane urządzenia przenośne (z przeglądarką internetową z pełną funkcjonalnością): w przypadku cyklicznego naliczania opłat lub subskrypcji oprócz ceny i częstotliwości dokonywania rozliczeń należy umieścić pole umożliwiające akceptację. Wszystkie te elementy muszą jak zawsze znajdować się w widocznym i oczywistym miejscu na stronie, na której użytkownicy podają swoje informacje. Podanie cen i informacji rozliczeniowych w witrynie drobnym drukiem nie jest uznawane za przejrzyste dla użytkowników.

Zmiana obejmie wszystkie kraje. Wprowadzamy ją, aby chronić użytkowników i zwiększyć jakość reklam. Kiedy zmiana wejdzie w życie, zaktualizujemy zasady dotyczące niejasnych praktyk rachunkowych, aby ją odzwierciedlały.

(Opublikowano w czerwcu 2013 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?