Ασαφείς χρεώσεις: συσκευές WAP

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πολιτική του Google Ads για σαφείς χρεώσεις σε συσκευές WAP άλλαξε. Προχωρώντας μπροστά, οι απαιτήσεις για σελίδες προορισμού που στοχεύουν συσκευές WAP θα αντιστοιχηθούν στις απαιτήσεις για σελίδες που στοχεύουν επιτραπέζιες συσκευές και κινητές συσκευές προηγμένης τεχνολογίας (με πλήρες πρόγραμμα περιήγησης): σε περιπτώσεις περιοδικής χρέωσης ή εγγραφής, ένα πλαίσιο συμμετοχής πρέπει να συνοδεύει το διάστημα μεταξύ τιμής και χρέωσης. Όπως πάντα, αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να παρουσιάζονται σε ευκρινή και προφανή θέση στη σελίδα όπου οι χρήστες παρέχουν τα στοιχεία τους. Η παροχή τιμών και στοιχείων χρέωσης με πολύ μικρά γράμματα στον ιστότοπό σας δεν θεωρείται προφανής στους χρήστες.

Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει όλες τις χώρες. Η Google έλαβε αυτήν την απόφαση για την προστασία των χρηστών της και την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας. Αφού τεθεί σε εφαρμογή η νέα πολιτική, η πολιτική Ασαφών χρεώσεων θα ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει αυτήν την αλλαγή.

(Αναρτήθηκε Ιούνιος 2013)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού