Facturació poc clara: dispositius WAP

La política de Google Ads pel que fa les pràctiques de facturació clara als dispositius WAP ha canviat. En endavant, els requisits que hauran de complir les pàgines de destinació orientades als dispositius WAP seran els mateixos que els de les pàgines orientades a ordinadors i dispositius mòbils avançats (amb navegador complet) en casos de facturació o subscripcions recurrents, és a dir, que ha d'aparèixer un quadre d'activació al costat del preu i de l'interval de facturació. Com sempre, aquests dos elements han de presentar-se en un lloc clar i obvi a la pàgina on els usuaris introdueixen la informació. Proporcionar els preus i la informació de facturació en lletra petita al lloc web no es considera obvi per als usuaris.

Aquest canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per protegir els nostres usuaris i per proporcionar-los la millor experiència. Quan entri en vigor la nova política, s'actualitzarà la Política de facturació poc clara per reflectir aquest canvi.

(Publicat el mes de juny de 2013)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?