Ohustatud liigid

Ohustatud liike puudutavad eeskirjad muutuvad 29. aprilli paiku. Eeskirjade muudatus puudutab mis tahes loomade, sealhulgas (kuid mitte ainult) elevandi, mammuti, spermavaala ja morsa võhkadest või hammastest saadud elevandiluu reklaamimist. Muudatus mõjutab kõiki riike. Pärast värskendatud eeskirjade jõustumist värskendatakse ohustatud liikide eeskirju selle muudatuse kajastamiseks.
(Postitatud 2013. a aprillis)

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?