Застрашени видове

Правилата за застрашените видове ще се променят около 29 април. Промяната е с цел да се забрани популяризирането на бивници от независимо кое животно включително, но без да се ограничава до слон, мамут, кашалот и морж. Тази промяна ще важи за всички държави. След като актуализацията влезе в сила, промяната ще бъде отразена в текста на правилата за застрашените видове.
(Публикувано: април 2013 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?