Normy redakcyjne

W połowie kwietnia 2013 r. zaktualizujemy zasady redakcyjne Google Ads (w tym interpunkcję i symbole, pisownię wielkimi literami, gramatykę i pisownię, spacje oraz powtórzenia) i połączymy je w jedną całość. Zmiana ma wyjaśnić zasady dotyczące efekciarskich, niepotrzebnych lub błędnych znaków przestankowych, symboli, wielkich liter, powtórzeń, spacji oraz niewłaściwej pisowni i błędów gramatycznych, które są zabronione w tekście reklamy. Obejmie ona wszystkie kraje. Wprowadzamy ją z myślą o wygodzie użytkowników Google Ads. Po wejściu nowej zasady w życie opisy zasad dotyczących interpunkcji i symboli, pisowni wielkimi literami, gramatyki i pisowni, spacji oraz powtórzeń zostaną zaktualizowane w sposób odzwierciedlający zmianę.
(Data publikacji: 2 kwietnia)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?