Πρότυπα σύνταξης

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι πολιτικές σύνταξης του Google Ads (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για τα σημεία στίξης και σύμβολα, τη χρήση κεφαλαίων, τη γραμματική και την ορθογραφία, τα κενά διαστήματα και την επανάληψη) θα ενημερωθούν γύρω στα μέσα Απριλίου 2013, προκειμένου να αποτελέσουν μία ενοποιημένη πολιτική προτύπων σύνταξης. Αυτά τα πρότυπα σύνταξης ενημερώνονται, προκειμένου να διευκρινιστούν οδηγίες σχετικά με την υπερβολική ή/και ακατάλληλη χρήση, καθώς και τη χρήση για λόγους εντυπωσιασμού σημείων στίξης, συμβόλων, κεφαλαίων, γραμματικής, ορθογραφίας, επανάληψης και κενών διαστημάτων, η οποία απαγορεύεται στα διαφημιστικά κείμενα. Η αλλαγή θα επηρεάσει όλες τις χώρες. Λάβαμε αυτήν την απόφαση, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών με το Google Ads. Αφού η νέα, ενοποιημένη πολιτική τεθεί σε ισχύ, οι πολιτικές για τα Σημεία στίξης και σύμβολα, τη Χρήση κεφαλαίων, τη Γραμματική και ορθογραφία, τα Κενά διαστήματα και την Επανάληψη θα ενημερωθούν, για να αντικατοπτρίζουν αυτήν την αλλαγή.
(Δημοσιεύτηκε στις 2 Απριλίου)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού