Publikační standardy

Přibližně v polovině dubna 2013 dojde k aktualizaci publikačních zásad Google Ads (včetně zásad týkajících se interpunkce a jiných symbolů, velkých písmen, gramatiky a pravopisu, mezer a opakování), které budou sloučeny a sjednoceny v zásadách týkajících se publikačních standardů. Tyto publikační standardy aktualizujeme, aby došlo k vyjasnění pravidel týkajících se nezvyklé, nadměrné či nevhodné interpunkce, symbolů, velkých písmen, gramatiky, pravopisu, opakování a mezer, jež jsou v textu reklam zakázány. Tato změna se týká všech zemí. Toto rozhodnutí jsme učinili v rámci úsilí o neustálé vylepšování uživatelského dojmu z programu Google Ads. Až sjednocené zásady vstoupí v platnost, budou s ohledem na tyto změny aktualizovány zásady týkající se interpunkce a jiných symbolů, velkých písmen, gramatiky a pravopisu, href="/adspolicy/answer/176094">mezer

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?