Normes editorials

Les polítiques editorials de Google Ads (com ara Puntuació i símbols, Majúscules, Gramàtica i ortografia, Espaiat i Repetició) s'actualitzaran a mitjan abril de 2013 en una única política de Normes editorials consolidada. Aquestes normes editorials s'actualitzaran per tal de clarificar les directrius sobre l'ús incorrecte, excessiu o inadequat de la puntuació, els símbols, les majúscules, la gramàtica, l'ortografia, les repeticions i l'espaiat que no es permet als textos dels anuncis. El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió amb la voluntat de continuar millorant l'experiència dels usuaris amb Google Ads. Quan la nova política consolidada entri en vigor, les polítiques sobre Puntuació i símbols, Majúscules, Gramàtica i ortografia, Espaiat i Repetició s'actualitzaran per reflectir aquest canvi.
(Publicat el 2 d'abril)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?