Редакционни стандарти

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Редакционните правила на Google Ads (включително за препинателни знаци и символи, изписване с главни букви, граматика и правопис, интервали и повторения) ще бъдат актуализирани към средата на април 2013 г., за да формират едно консолидирано правило за редакционните стандарти. Тези стандарти се актуализират, за да изяснят насоките за това, в рекламния текст да не се поставят символи, използвани само за ефект, излишна и/или неуместна пунктуация, както и забранени символи, изписване с главни букви, граматика, правопис, повторения и интервали. Това ще важи за всички държави. Взехме това решение, с цел непрекъснато да подобряваме практическата работа на потребителите с Google Ads. След като новото консолидирано правило влезе в сила, тези за препинателни знаци и символи, изписване с главни букви, граматика и правопис, интервали и повторения ще бъдат актуализирани, за да отразят промяната.
(Публикувано на 2 април)


Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067