Редакционни стандарти

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Редакционните правила на Google Ads (включително за препинателни знаци и символи, изписване с главни букви, граматика и правопис, интервали и повторения) ще бъдат актуализирани към средата на април 2013 г., за да формират едно консолидирано правило за редакционните стандарти. Тези стандарти се актуализират, за да изяснят насоките за това, в рекламния текст да не се поставят символи, използвани само за ефект, излишна и/или неуместна пунктуация, както и забранени символи, изписване с главни букви, граматика, правопис, повторения и интервали. Това ще важи за всички държави. Взехме това решение, с цел непрекъснато да подобряваме практическата работа на потребителите с Google Ads. След като новото консолидирано правило влезе в сила, тези за препинателни знаци и символи, изписване с главни букви, граматика и правопис, интервали и повторения ще бъдат актуализирани, за да отразят промяната.
(Публикувано на 2 април)


Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню