Запазени марки – изисквания по държави

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През последните няколко години работихме за рационализиране на правилата ни за запазените марки в Google Ads. През 2009 г. актуализирахме тези правила в повече от 100 държави, а през 2010 г. направихме подобни промени в Европа. Във всички тези държави правилата предоставяха по-голям избор на потребителите и помагаха на фирмите от всички размери да управляват кампаниите си по-лесно и по този начин да се свързват с повече клиенти.

Скоро при избора на ключови думи за кампаниите си в Google Ads рекламодателите ще трябва да спазват едно правило за запазените марки, вместо няколко. Ще направим правилата в тези държави последователни спрямо правилата, които са в сила за целия свят: Австралия, Бразилия, Китай, Макао, Нова Зеландия, Тайван, Хонконг и Южна Корея. Тази промяна ще бъде приложена на 23 април 2013 г.

Правилата ни за запазените марки са предназначени да предоставят по-голям избор на потребителите чрез рекламите в Google. Това е подобно на ползата за купувача, когато той види продукти с различни марки на рафт в магазина. Дори ако търси конкретна марка обувки за бягане например, изборът между много различни възможности му позволява да сравни качеството, цените и други неща, за да си купи най-добрите обувки. Същата идея се прилага и в мрежата – хората, търсещи една марка продукт, трябва да могат лесно да намират информация за продуктите с подобни марки, за да взимат информирани решения.

За повече информация относно правилата на Google Ads за запазените марки разгледайте Помощния ни център.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню