URL visible

La política sobre les URL visibles s'actualitzarà a l'abril per inhabilitar les adreces IP al camp de l'URL visible. Aquest canvi afectarà a tots els països. Hem pres aquesta decisió per les experiències dels usuaris. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 2 d'abril)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?