Ochrona użytkownika: sprzedaż bezpłatnych produktów i usług urzędowych

Zasady Google Ads dotyczące sprzedaży bezpłatnych produktów i usług urzędowych ulegną zmianie około 19 kwietnia 2013 r. Nowe zasady zabronią sprzedaży produktów i usług urzędowych, które użytkownik może uzyskać bezpłatnie. Zmiana ta obejmie wszystkie kraje. Podjęliśmy tę decyzję, by chronić użytkowników przed nieuczciwymi sprzedawcami oferującymi produkty i usługi urzędowe, które są dostępne bezpłatnie.

Zobacz podgląd zaktualizowanej wersji zasad „Sprzedaż bezpłatnych produktów i usług urzędowych”, które 19 kwietnia zastąpią obecnie obowiązujące zasady.
(Data opublikowania: 19 marca)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?