Ασφάλεια και Προστασία: Πώληση δωρεάν αντικειμένων και κυβερνητικών υπηρεσιών

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πολιτική του Google Ads για την πώληση δωρεάν αντικειμένων και κυβερνητικών υπηρεσιών θα αλλάξει γύρω στις 19 Απριλίου του 2013. Η πολιτική αλλάζει, προκειμένου να απαγορευτούν οι υπηρεσίες που παραπλανούν τους χρήστες με την πώληση δωρεάν αντικειμένων και κρατικών υπηρεσιών. Η αλλαγή θα επηρεάσει όλες τις χώρες. Λάβαμε αυτήν την απόφαση, προκειμένου να προστατεύσουμε τους χρήστες από την παραπλανητική πώληση δωρεάν αντικειμένων και κυβερνητικών υπηρεσιών.

Δείτε μια προεπισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης της πολιτικής για την "Πώληση δωρεάν αντικειμένων και κυβερνητικών υπηρεσιών" η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πολιτική στις 19 Απριλίου.
(Δημοσιεύτηκε στις 19 Μαρτίου)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού