Уместност, яснота и точност – телефонни номера в рекламния текст

През следващите няколко седмици ще престанем да разрешаваме използването на телефонни номера в рекламния текст на нови реклами. Рекламодателите, които все още искат да популяризират телефонни номера в рекламите си от Google Ads, могат да използват функцията разширения за обаждане. Публикуваме този сигнал сега, за да предоставим достатъчно време за внасяне на промени в рекламите.

През юли 2013 г. ще започнем да отказваме одобрение със задна дата на реклами, в чийто текст са използвани телефонни номера.

Извършваме тази промяна, за да помогнем за по-безопасна и по-последователна практическа работа на потребителите на настолни и мобилни устройства и таблети.

След влизането в сила на новите правила страницата, посветена на уместността, яснотата и точността, ще бъде актуализирана, за да се отрази тази промяна.
(Публикувано през февруари)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?