Сексуални услуги за пълнолетни

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

От януари 2013 г. сайтовете за масажи с физически описания или снимки със сексуален характер на масажисти ще се считат за популяризиращи „интимен масаж“ съгласно правилата за сексуалните услуги за пълнолетни. Това ще важи за всички държави. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през януари 2013 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?