Tervishoid ja ravimid – Austraalia ja Uus-Meremaa

2012. aasta detsembri keskel uuendatakse Google Adsi tervishoiu ja ravimitega seotud eeskirju.

Austraalia:
Muudatused Austraaliat sihtivates reklaamide eeskirjades lubavad reklaamida onlain-apteeke, mis on registreeritud organisatsioonis Pharmacy Guild of Australia või asutuses Medicare Australia ega reklaami teie reklaamides ja sihtlehtedel retseptiravimeid.

Uus-Meremaa:
Uus-Meremaad sihtivatest reklaamidest ei võta me enam vastu neid, mis reklaamivad onlain-apteeke, välja arvatud juhul, kui viimased on registreeritud Uus-Meremaa Tervishoiuministeeriumis ja te edastate meile vastavad registreerimisandmed. Uus-Meremaa Tervishoiuministeerium asendab seniseid farmaatsiaalaseid sertifitseerimisorganeid Pharmacy Guild ja Pharmaceutical Society of New Zealand ning kahe viimati nimetatu sertifikaate Google enam vastu ei võta.

Pärast uue eeskirja jõustumist kajastuvad need muudatused eeskirjade kirjelduses.
(Postitatud 2012. aasta detsembris)

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?