Здравеопазване и лекарства – Австралия и Нова Зеландия

Правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствата ще бъдат актуализирани около средата на декември 2012 г.

Австралия:
Правилата за рекламите, насочени към Австралия, ще се променят, за да можете да популяризирате онлайн аптеки, ако сте регистрирани във Фармацевтичния съюз на Австралия или Medicare Australia и в рекламите и целевите си страници не популяризирате лекарствени средства, отпускани с рецепта.

Нова Зеландия:
За рекламите, насочени към Нова Зеландия, вече няма да приемаме такива, популяризиращи онлайн аптеки, освен ако не сте регистрирани в Министерството на здравеопазването на Нова Зеландия и не ни предоставите регистрационни данни от него. Фармацевтичният съюз и Фармацевтичното дружество на Нова Зеландия се заменят от Министерството на здравеопазването като сертифициращ орган и сертификатите, предоставени от първите две институции, вече няма да се приемат от Google.

След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през декември 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?