Здравеопазване и лекарства – Австралия и Нова Зеландия

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствата ще бъдат актуализирани около средата на декември 2012 г.

Австралия:
Правилата за рекламите, насочени към Австралия, ще се променят, за да можете да популяризирате онлайн аптеки, ако сте регистрирани във Фармацевтичния съюз на Австралия или Medicare Australia и в рекламите и целевите си страници не популяризирате лекарствени средства, отпускани с рецепта.

Нова Зеландия:
За рекламите, насочени към Нова Зеландия, вече няма да приемаме такива, популяризиращи онлайн аптеки, освен ако не сте регистрирани в Министерството на здравеопазването на Нова Зеландия и не ни предоставите регистрационни данни от него. Фармацевтичният съюз и Фармацевтичното дружество на Нова Зеландия се заменят от Министерството на здравеопазването като сертифициращ орган и сертификатите, предоставени от първите две институции, вече няма да се приемат от Google.

След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през декември 2012 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню