Casinos i apostes: Polònia

La política de Google Ads sobre casinos i apostes es modificarà a mitjans de desembre. La política s'està modificant per tal de prohibir tots els anuncis d'apostes en línia a Polònia. Hem pres aquesta decisió per motius legals. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
Data de publicació: desembre de 2012

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?