Съвети за потребителите

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads относно съветите за потребителите ще се променят през януари 2013 г. След като новите правила влязат в сила, рекламите за заеми до заплата ще се показват само в сайтове в дисплейната мрежа на Google, имащи отношение към краткосрочни заеми (няма да има промени в показването на рекламите в мрежата за търсене).

Тази промяна ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да защитим потребителите си и да им осигурим най-добрата практическа работа. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през декември 2012 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню