Съвети за потребителите

Правилата на Google Ads относно съветите за потребителите ще се променят през януари 2013 г. След като новите правила влязат в сила, рекламите за заеми до заплата ще се показват само в сайтове в дисплейната мрежа на Google, имащи отношение към краткосрочни заеми (няма да има промени в показването на рекламите в мрежата за търсене).

Тази промяна ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да защитим потребителите си и да им осигурим най-добрата практическа работа. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през декември 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?