Usługi finansowe

Zasady Google Ads dotyczące usług finansowych ulegną zmianie w styczniu 2013 roku. Zaktualizujemy je, aby zawierały przejrzyste zasady dotyczące opłat oraz aby precyzyjnie określały, kiedy konieczna jest akredytacja przeprowadzona przez inną firmę. Wprowadzimy także wymóg, aby osoby reklamujące pożyczki krótkoterminowe umieszczały na stronie docelowej informacje o konsekwencjach ich niespłacenia oraz o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

Zmiana obejmie wszystkie kraje. Wprowadzamy ją, aby chronić użytkowników i zwiększyć jakość reklam. Po wejściu nowych zasad w życie opis zasad zostanie zaktualizowany zgodnie ze zmianami.
(Opublikowano w grudniu 2012 roku)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?