Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πολιτική του Google Ads σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα αλλάξει τον Ιανουάριο του 2013. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί ενημέρωση στην πολιτική, ώστε να απαιτείται έγκαιρη γνωστοποίηση των χρεώσεων και να καθίσταται σαφές το πότε απαιτείται πιστοποίηση τρίτου μέρους. Επιπλέον, η Google θα απαιτεί από όσους διαφημίζουν βραχυπρόθεσμα δάνεια να γνωστοποιούν με ευδιάκριτο τρόπο στη σελίδα προορισμού τους το ετήσιο επιτόκιο (APR) και τις επιπτώσεις αθέτησης πληρωμής του.

Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει όλες τις χώρες. Η Google έλαβε αυτήν την απόφαση για την προστασία των χρηστών της και την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας. Μόλις ξεκινήσει η περίοδος ισχύος της νέας πολιτικής, η περιγραφή της πολιτικής θα ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει την εν λόγω αλλαγή.
(Δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2012)

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
73067