Serveis financers

La política de Google Ads sobre els serveis financers es modificarà al gener de 2013. Actualitzem aquesta política per exigir una divulgació honesta de les tarifes i per aclarir quan cal l'acreditació de tercers. A més, demanarem als anunciants de préstecs a curt termini que informin sobre el percentatge d'interès anual i sobre les implicacions dels impagaments a la pàgina de destinació.

Aquest canvi afectarà a tots els països. Hem pres aquesta decisió per protegir els nostres usuaris i per proporcionar-los la millor experiència. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Data de publicació: desembre de 2012)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?